'

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА”

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА” ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


Slide 1

Доц. д-р стефан дражев кабинет 510, 660-480 Водещ преподавател 2 Personal Web Site: sd.bultima.net/SteDra2 На работа в ИУ от 24 Юли 1972


Slide 2

Преподаватели на лабораторните занятия 3 Гл. Асистент Георги Зеленков Ст. Ас. Стойчо Стоев Ас. Миглена Стоянова


Slide 3

4 ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ ЕКИП ВИ ПРИВЕТСТВА КАТО СТУДЕНТИ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА


Slide 4

5 Студенти, приети с НАЙ-ВИСОК БАЛ


Slide 5

6 Студенти, приети с НАЙ-ВИСОК БАЛ -2


Slide 6

Как започна всичко това... 7


Slide 7

Вечен празник: от първата седмица празнуваме... 8 15– Откриване на уч. година 4 Октомври е професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика Избраха рождената дата на Джон Атанасов за празник на българските програмисти. "Бащата на компютъра" е роден на 4 октомври 1903 година в американския град Хамилтън, а баща му - Иван Атанасов, е български емигрант от ямболското село Бояджик.


Slide 8

Какво ще учим? Windows XP MS Office – от 2003-2007 до 2010


Slide 9

Информатика – две части Част ПЪРВА : Windows, Word, Internet Задания 1во и 2ро Част вторА!!! Excel, Internet Задание 3то КУРСОВА РАБОТА ИЗПИТ


Slide 10

ФОРМИ НА РАБОТА ЛЕКЦИИ ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗАДАНИЯ (САМОСТОЯТЕЛНО!) РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА ГРУПА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАДАНИЯТА


Slide 11

График на работата ни...


Slide 12

ОЦЕНКА НА РАБОТАТА ОТ участие в лекциите ОТ ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ОТ ЗАДАНИЯТА (СРОКОВЕ!) ОТ РАБОТАТА В ЕЛЕКТР. ГРУПА ОТ КУРСОВАТА РАБОТА


Slide 13

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ВСЕКИ СТУДЕНТ със своя WEB-страница


Slide 14

КАКВО Е СИСТЕМА 6PLUS4U? Система за електронно обучение “6 плюс за теб”- 6PLUS4U.EU Електронна регистрация на всеки студент FAQ – Често задавани въпроси Календар – Кога е крайният срок за ...? Форум/Блог Web Log Мултимедийни ръководства за обучение 15


Slide 15

ИМА ЛИ УЧЕБНИК? Всеки студент – със DVD 6PlusGuideOfficeAutomation На всеки диск – материали за представяне на задания Сайтове... 16


Slide 16

НАШИТЕ САЙТОВЕ? НАШАТА ВИРТУАЛНА СРЕДА STEDRANET.NING.COM РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ И ДРУГИ САЙТОВЕ... ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ЧРЕЗ WWW.DRAZHEV.COM 17


Slide 17

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ Какво знаем по информатика? Един лист, Име, Фамилия, факултетен номер, уч. група, специалност След приключване на теста – предавате листите напред Готови ??? 18


Slide 18

Въпрос 1:Първият работещ компютър е: ENIAC TESLA ABACUS Не знам... 19


Slide 19

Въпрос 2: Един байт е равен на: 16 бита 2 бита 8 бита Защото... 20


Slide 20

Въпрос 3: Windows е: Системна програма Приложна програма Обслужваща програма Не знам... 21


Slide 21

Въпрос 4: Folder/Directory е: Системeн файл Папка Начин на организиране на данните Всичко изброено... 22


Slide 22

Въпрос 5: ARIEL 14 B е: ... (обяснение) Не знам... 23


Slide 23

Въпрос 6: $D64 е: ... (обяснение) Не знам... 24


Slide 24

Въпрос 7: Как могат да се пренасят данни от една програма в друга? Save and Copy Copy and Paste Plaster and Seal Не знам... 25


Slide 25

Въпрос 8: Как се наричат тези адреси на доц. Дражев? ste@drazhev.com www.drazhev.com Не знам... 26


Slide 26

Въпрос 9: Вашият e-mail е… ? ………………. Ако нямате – създайте в www.abv.bg www.google.bg 27


Slide 27

Въпрос 10: Името на Вашия преподавател по “Информатика” от средното училище е… ? ………………. 28


Slide 28

Въпрос 11: Нивото на преподаване по “Информатика” в моето средното училище е… ? …(от 2 до 6) А на компютърните кабинети - ... (от 2 до 6) 29


Slide 29

Въпрос 12: Нивото ми на обучение по Английски език е? … (от 2 до 6) Debugging of the program означава ... 30


Slide 30

Моля, предайте листите напред ............................... 31


Slide 31

Верните отговори са следните... 32


Slide 32

Призив към студентите от Стенфорд: 33 “ “То е твърде малко в рамките на един човешки живот...” Не губете времето си!


Slide 33

34 Правила за съвместна работа: Направи го! Точно навреме! Бъди креативен! Ти си в Университет (14 Май 1920) – Осемдесет години! Спазвай правилата…


Slide 34

Регистрация на всеки в stedranet.ning.com - стъпка 1 35


Slide 35

Регистрация на всеки в stedranet.ning.com - стъпка 2 36


Slide 36

Регистрация на всеки в stedranet.ning.com - стъпка 3 37


Slide 37

Регистрация на всеки в stedranet.ning.com - стъпка 4 присъедини се към електр. група 38


Slide 38

Регистрация на всеки в 39 http://1styearinfo.pbworks.com


Slide 39

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 40


Slide 40

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 41 JOHN VON NEUMANN


Slide 41

42 Конфигурация на PC 42


Slide 42

На посочения сайт - повече инфо: http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system Какво е Операционна Система? 9 мин филм за ОС Система “6 плюс за вас”...


Slide 43

Операционна Система - Определенеие Системна програма, която осъществява интерфейса (взаимодействието) между човека и компютъра


Slide 44

Window XP / Vista Операционна система! Запомнете следните понятия! File, Folder, Icon, Window, Task, Desktop; Taskbar Елементи на даден прозорец; MAX/MIN/ICON; Browsing Control Panel Наименования на файлове/папки Search Какво е “маскиращ символ? *.* FN????T?.DOC Как да организираме файловете си?


Slide 45

ФАЙЛОВА СИСТЕМА 46


Slide 46

НАИМЕНОВАНИЯ НА ФАЙЛОВЕТЕ ПАПКА FN9929 ФАЙЛ FN9929.DOC


Slide 47

48 Йерархическа структура на папките 48 Създайте папки


Slide 48

МАСКИРАЩИ СИМВОЛИ ПРИ РАБОТА С ФАЙЛОВЕТЕ ? ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК – САМО ЕДИН “МАСКИРАН” СИМВОЛ * ЗВЕЗДИЧКА – ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ПРИМЕРИ *.* ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ FN99??.DOC или FN99*.DOC– САМО ОПРЕДЕЛЕНИ ФАЙЛОВЕ, С НОМЕРА ОТ 9900 ДО 9999


Slide 49

Какво трябва да извършим през седмицата? Да се регистрираме в учебните сайтове Да попълним и изпратим файл FN99999StuWeb ste@6plus4u.eu Да си създадем папки/фолдери на наш технически носител Да формираме групи за начинаещи и групи за напреднали


Slide 50

51 Q/A ВЪПРОСИ? Посете stedranet.ning.com


×

HTML:

Ссылка: