'

From first to third generation: Education at the Open University of the Netherlands

If you like this presentation – show it...

Slide 0

From first to third generation: Education at the Open University of the Netherlands School of Psychologie Wim Waterink


Slide 1

Techniek Docent Lerenden Onderwijs


Slide 2

Техн.оснащение Доцент Студенты Учебный процесс


Slide 3

Soorten onderwijs Contactonderwijs


Slide 4

Изменения в системе образования - Контактное образование


Slide 5


Slide 6


Slide 7

Contact- onderwijs


Slide 8

Контактное образование Техн.оснащение


Slide 9

Ontwikkelingen in het onderwijs Contactonderwijs Eerstegeneratie-afstandsonderwijs


Slide 10

Изменения в системе образования Контактное образование Дистанционное образование Первого Поколения


Slide 11


Slide 12


Slide 13

Eerstegeneratie- afstandsonderwijs


Slide 14

Дистанционное образование 1-ого поколения Техн.оснащение


Slide 15

Ontwikkelingen in het onderwijs Contactonderwijs Eerstegeneratie-afstandsonderwijs Tweedegeneratie-afstandsonderwijs


Slide 16


Slide 17


Slide 18


Slide 19


Slide 20


Slide 21

Tweedegeneratie- afstandsonderwijs


Slide 22

Дистанционное образование 2-ого поколения Техн.оснащение


Slide 23

Ontwikkelingen in het onderwijs Contactonderwijs Eerstegeneratie-afstandsonderwijs Tweedegeneratie-afstandsonderwijs Derdegeneratie-afstandsonderwijs


Slide 24

Изменения в системе образования Контактное образование Дистанционное образование Первого Поколения Дистанционное образование Второго Поколения Дистанционное образование Третьего Поколения


Slide 25


Slide 26


Slide 27


Slide 28


Slide 29


Slide 30

Derdegeneratie- afstandsonderwijs


Slide 31

Дистанционное образование 3-ого поколения Техн.оснащение


Slide 32

EMERGO Efficiente Methodiek voor ERvaringsGericht Onderwijs een rijke en intrigerende leeromgeving waar studenten op afstand op een effectieve en indringende wijze neuropsychologische diagnostische competenties aanleren vervanging diagnostiekstages en –practica Verzameling Tools


Slide 33

EMERGO Efficiente Methodiek voor ERvaringsGericht Onderwijs (методика обучения через повышение практических навыков) насыщенное и увлекательное "учебное пространство", которое дает возможность для дистанционного обучения компетенциям нейропсихологического диагностирования замена практических занятий и стажировки в области диагностирования набор инструментария (панели управления)


Slide 34

EMERGO Locatietool definieren en invullen van de omgeving Scripttool bepalen wat, hoe en wanneer wordt getoond Patiententool het beloop van een bepaald ziektebeeld, o.b.v. testscores en filmfragmenten Studentaansturingstool af te ronden opdrachten


Slide 35

EMERGO Панель управления пространством дефинирование и заполнение пространства Панель управления скриптом что, где и когда будет видно Инструментарий 'пациентов' история болезни, результаты тестов и исследований, видеофрагменты Панель управления для студентов напр., еще не выполненные задания


Slide 36


Slide 37


Slide 38


Slide 39

Ready for the future


×

HTML:

Ссылка: