'

Обичай ме сега!

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Обичай ме сега!


Slide 1

Обичай ме с цялата си нежност


Slide 2

Обичай ме с цялата си душа


Slide 3

Обичай ме това е за последно.


Slide 4

Обичай ме вечно аз мълвя!


Slide 5

Защо получи се така?


Slide 6

Каза на мойто рамо ти се облегни и щастлива бъди!


Slide 7

В предгъдка нежна ме обхвана


Slide 8

И с нежност и топлина ме дари!


Slide 9

Но няма смисъл знай! Това е край!


Slide 10

Затова обичай ме сега!


Slide 11

Зад ъгъла се тя показа, неочаквана и зла!


Slide 12

Като медуза ме обхвана с черните си пипала.


Slide 13

Затова обичай ме сега!


Slide 14

Обичай ме както ти си знаеш!


Slide 15

Обичай ме както ти желаеш!


Slide 16

Обичай ме както ти мечтаеш!


Slide 17

Мечтите ни останаха далече,


Slide 18

Но живота не е вечен!


Slide 19

Затова обичай ме сега!


Slide 20

Неканената гостенка пристигна


Slide 21

В уреченият час.


Slide 22

Зловещо тя ми намигна


Slide 23

И каза:Време е да тръгваш!


Slide 24

Затова обичай ме сега!


Slide 25

Навела главата смирено Пред нея тръгвам аз


Slide 26

Поемам по пътя вечен Всичко земно за мен ще бъде чуждо.


Slide 27

Затова обичай ме сега!


Slide 28

Ти ще поемеш своя път!


Slide 29

Но живота е такъв!


Slide 30

Затова обичай ме сега!


Slide 31


Slide 32


Slide 33

Стих и слайд:Наталия Димитрова/tpsu/


Slide 34


×

HTML:

Ссылка: