'

Комп'ютерні мережі Локальна мережа Глобальна мережа.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0


Слайд 1

- це найбільша глобальна комп'ютерна мережа, що зв'язує десятки мільйонів абонентів у більш як 150 країнах світу. Інтернет


Слайд 2

Практично всі послуги мережі Інтернет побудовані на принципі "клієнт-сервер". Сервер (у мережі Інтернет) - це комп'ютер або програма, здатні надавати клієнтам (у міру надходження від них запиту) деякі мережні послуги. Клієнт - прикладна програма, завантажена в комп'ютер користувача, яка забезпечує передачу запитів до сервера й одержання відповідей від нього.


Слайд 3

Браузер це програма-клієнт, призначена для роботи з гіпертекстовими сторінками.


Слайд 4

Для роботи в мережі необхідно: фізично приєднати комп'ютер до одного з вузлів мережі Інтернет; одержати IP-адресу на постійній або тимчасовій основі; встановити і настроїти програмне забезпечення;


Слайд 5

Провайдер - це організація (юридична особа), що надає послуги у приєднанні користувачів до мережі Інтернет.


Слайд 6

Види адрес: ІР-адреси (цифрові); DNS (доменні); URL; адреси для поштових скриньок.


Слайд 7

IP-адреса - це чотирибайтне число, перших два байти якого визначають адресу підмережі, а два інших - адресу вузла в ній.


Слайд 8

Доменна адреса це послідовність імен, сполучених крапками, наприклад, microsoft.com, rambler.ru, itl.net.ua, lviv.ua і т.д.


Слайд 9

Для ідентифікації ресурсів мережі (файлів, Web-сторінок) використовується адреса URL (Uniform Resource Locator - уніфікований покажчик ресурсу).


Слайд 10

URL адреса складається з трьох частин: зазначення сервісу, що забезпечує доступ до ресурсу (як правило, це ім'я протоколу). Після імені йдуть двокрапка: і два знаки / (коса риска): http://... ; зазначення DNS імені комп'ютера: http://www.itl.net.ua... ; зазначення повного шляху доступу до файлу на даному комп'ютері: http://www.itl.net.ua/Faes/Arcbiv/pagel.html


Слайд 11

В електронній пошті адреса складається з імені одержувача (поштової скриньки), знака "@" та доменної адреси поштового сервера (локальної мережі), до якого приєднано одержувача. Наприклад: kovalenko@polynet.lviv.ua .


Слайд 12

Протокол – це набір правил, що визначають спосіб взаємодії комп’ютерів між собою. Зараз використовують протокол TCP/IP, що являє собою поєднання двох протоколів.


Слайд 13

Протокол ІР Розроблений для пересилання даних впорядкованих у пакети.


Слайд 14

Протокол ТСР забезпечує впорядкування пакетів та їх повторне пересилання в результаті пошкодження.


×

HTML:

Ссылка: