'

Кабинет 510, тел 660-480

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Кабинет 510, тел 660-480 30.11.2015 г. Доц. д-р Стефан Дражев 1


Slide 1

Работа със СЛОЕВе


Slide 2

Задания, които трябва да са готови 30.11.2015 г. 3 Задания 1 – Лого/Емблема Задания 5 – Трендлайн/Прогоза


Slide 3

Many Eyes един друг поглед на темата 30.11.2015 г. 4 visualization http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/browse/visualizations


Slide 4

Представяне на Word Count 30.11.2015 г. 5


Slide 5

Представяне на Campaign Contributions - By Donor 30.11.2015 г. 6


Slide 6

Представяне на 2008 Olympic Medal Count 30.11.2015 г. 7


Slide 7

Работа със СЛОЕВЕ Photoshop 30.11.2015 г. 8 Turn a Photo into a Sketch - podcast


Slide 8

Работа със СЛОЕВЕ -1 30.11.2015 г. 9 Отворете един нов файл; Отворете файл-снимка; “Изрежете” снимката и я вмъкнете в новия файл; Дублирайте този слой (снимката); Изпълни командите: IMAGE->ADJUSTMENT->DESATURATE; Копирайте отново черно-бялата снимка (слой);


Slide 9

Работа със СЛОЕВЕ -2 30.11.2015 г. 10 Изпълнете командите: Image-Adjustment-Invert (Негатив); Преливане на слове – Layers - от Normal към Color Dodge (снимката “изчезва”); Направи “Магия”: Filter-Blur-Motion Blur; снимката се появява като рисунка (Distance 44 pixels); Снимката като наша рисунка...!


Slide 10

Използвайте учебния филм 30.11.2015 г. 11 Turn a Photo into a Sketch - podcast


Slide 11

Хора с ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН принос в CG 30.11.2015 г. 12 Запомнете! O O And more…


Slide 12

Хора с ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН принос в CG 30.11.2015 г. 13 Запомнете! O Joan Truckenbrod O And more…


Slide 13

14 Q/A ВЪПРОСИ?


×

HTML:

Ссылка: