'

Сэдэв: Ургамлын эрхтэн тогтолцоо

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Сэдэв: Ургамлын эрхтэн тогтолцоо 53-р Сургуулийн багш Ц.Алтантуяа


Slide 1

?мн?х мэдлэгийг сэргээн давтах : Б?рэлд??лэх эд Б?рх??л эд Ялгаруулах эд ?ндсэн эд Тулгуур эд Дамжуулах эд


Slide 2

Нэг ?йл ажиллагааг хариуцах ижил б?тэцтэй б?лэг эсийг эд гэнэ. Эд??д нийлж эрхтэн ??сгэнэ ?ндэс Иш Навч Цэцэг Жимс ?р


Slide 3

Зорилт Ургамлын эрхтэн, эрхтний тогтолцоо, тэдгээрийн б?тэц, онцлог, ??рэг, ?йл ажиллагааны тухай мэдлэг чадвар эзэмших


Slide 4


Slide 5

?ндэс гарал ??слээр нь: Гол ?ндэс- х?вр?л??с ургана Хажуугийн ?ндэс- гол ?ндэснээс ургана Нэмэлт ?ндэс – ишнээс ургана


Slide 6

?ндэсний ??рэг


Slide 7

Иш - хэлбэрээр нь Богиноссон иш Босоо иш М?лх?? иш Ороодог иш Асдаг иш Н??цл?гч иш


Slide 8

Ишний хэлбэр??д


Slide 9

Навч


Slide 10


Slide 11

Навчны ??рэг Шим бодисыг бий болгон т??гээрээ бусад эрхтнийг хангана. Ус ууршуулна Агаарыг х?чилт?р?гч??р баяжуулна.


Slide 12

Ургамлын ?ржлийн эрхтэн тогтолцоо Цэцэг


Slide 13

Цэцгийн ??рэг


Slide 14

?р Нэг талт ?р-б?рх??л, х?вр?л, эндосперм Хос талт ?р- б?рх??л, х?вр?л Х?вр?л – -х?вр?лийн ?ндэс -х?вр?лийн иш -х?вр?лийн нахиа -?рийн тал


Slide 15

Жимсний хэлбэр??д


Slide 16

Жимсний ??рэг


Slide 17

Бататгал хичээл Ургамалд байдаг эрхтэн тогтолцоо а. Цусны б. Мэдрэлийн в. Ялгаруулах г. ?ржлийн 2. Шавжаар тоос х?ртдэг цэцгийн шинжинд аль нь тохирохг?й вэ? а. Тод ?нг?тэй б. ?нэртэй в. Балтай г. ?нг? муутай 3. Цэцгийн чухал хэсэг бол а. ?БО ба дэлбэ б. Дохиур ба цомирлог в. ?БО ба дохиур 4. Ургамлын ургал эрхтний тогтолцоог б?рд??лэгч нь а. Цэцэг, ?р, жимс б. ?ндэс, иш, навч в. Цэцэг, ?р, ?ндэс г. ?ндэс, иш, ?р 5. Аль нь д?рс хувирсан ?ндэс вэ? а. Т?мс б. Аршийн ?рг?с в. Лууван г. Байцаа


Slide 18

Гэрийн даалгавар: Дан ба давхар шадар эрхтнийг ургамлын цэцгийн б?тэц дээр тайлбарлах. Ургамлын тоос х?ртэлтийг тайлбарлаж сурах Ургамлын эрхтн??дийг ??ргээр нь тогтолцоо ??сгэн тайлбарла.


Slide 19

Д?гнэлт Ургамлын эрхтэн тогтолцоог нэрлэх Ургамлын эрхтэн тогтолцоонд хамаарах эрхтн??дийн ??рэг ?йл ажиллагааг танин мэдэх


Slide 20


×

HTML:

Ссылка: