'

Сэдэв: Ургамлын эрхтэн тогтолцоо

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Сэдэв: Ургамлын эрхтэн тогтолцоо 53-р Сургуулийн багш Ц.Алтантуяа


Слайд 1

?мн?х мэдлэгийг сэргээн давтах : Б?рэлд??лэх эд Б?рх??л эд Ялгаруулах эд ?ндсэн эд Тулгуур эд Дамжуулах эд


Слайд 2

Нэг ?йл ажиллагааг хариуцах ижил б?тэцтэй б?лэг эсийг эд гэнэ. Эд??д нийлж эрхтэн ??сгэнэ ?ндэс Иш Навч Цэцэг Жимс ?р


Слайд 3

Зорилт Ургамлын эрхтэн, эрхтний тогтолцоо, тэдгээрийн б?тэц, онцлог, ??рэг, ?йл ажиллагааны тухай мэдлэг чадвар эзэмших


Слайд 4


Слайд 5

?ндэс гарал ??слээр нь: Гол ?ндэс- х?вр?л??с ургана Хажуугийн ?ндэс- гол ?ндэснээс ургана Нэмэлт ?ндэс – ишнээс ургана


Слайд 6

?ндэсний ??рэг


Слайд 7

Иш - хэлбэрээр нь Богиноссон иш Босоо иш М?лх?? иш Ороодог иш Асдаг иш Н??цл?гч иш


Слайд 8

Ишний хэлбэр??д


Слайд 9

Навч


Слайд 10


Слайд 11

Навчны ??рэг Шим бодисыг бий болгон т??гээрээ бусад эрхтнийг хангана. Ус ууршуулна Агаарыг х?чилт?р?гч??р баяжуулна.


Слайд 12

Ургамлын ?ржлийн эрхтэн тогтолцоо Цэцэг


Слайд 13

Цэцгийн ??рэг


Слайд 14

?р Нэг талт ?р-б?рх??л, х?вр?л, эндосперм Хос талт ?р- б?рх??л, х?вр?л Х?вр?л – -х?вр?лийн ?ндэс -х?вр?лийн иш -х?вр?лийн нахиа -?рийн тал


Слайд 15

Жимсний хэлбэр??д


Слайд 16

Жимсний ??рэг


Слайд 17

Бататгал хичээл Ургамалд байдаг эрхтэн тогтолцоо а. Цусны б. Мэдрэлийн в. Ялгаруулах г. ?ржлийн 2. Шавжаар тоос х?ртдэг цэцгийн шинжинд аль нь тохирохг?й вэ? а. Тод ?нг?тэй б. ?нэртэй в. Балтай г. ?нг? муутай 3. Цэцгийн чухал хэсэг бол а. ?БО ба дэлбэ б. Дохиур ба цомирлог в. ?БО ба дохиур 4. Ургамлын ургал эрхтний тогтолцоог б?рд??лэгч нь а. Цэцэг, ?р, жимс б. ?ндэс, иш, навч в. Цэцэг, ?р, ?ндэс г. ?ндэс, иш, ?р 5. Аль нь д?рс хувирсан ?ндэс вэ? а. Т?мс б. Аршийн ?рг?с в. Лууван г. Байцаа


Слайд 18

Гэрийн даалгавар: Дан ба давхар шадар эрхтнийг ургамлын цэцгийн б?тэц дээр тайлбарлах. Ургамлын тоос х?ртэлтийг тайлбарлаж сурах Ургамлын эрхтн??дийг ??ргээр нь тогтолцоо ??сгэн тайлбарла.


Слайд 19

Д?гнэлт Ургамлын эрхтэн тогтолцоог нэрлэх Ургамлын эрхтэн тогтолцоонд хамаарах эрхтн??дийн ??рэг ?йл ажиллагааг танин мэдэх


Слайд 20


×

HTML:

Ссылка: