'

Да приемеш вестта за безплодие

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1 Да приемеш вестта за безплодие Ваня Савова, клиничен психолог


Слайд 1

2 Диагнозата 1.Лошата и добрата вест N 97,N 46, българската дума „безплодие” и АРТ 2.Депресията и тревожността Сбърканото минало и Неизвестното бъдеще 3.Изходът Полезната тревожност *


Слайд 2

3 самооценка, самочувствие, успеваемост, свързаност, сексуалност. - Смъртта: Загуба на близък ? Загуба на част от себе си - Загубата ? смърт на мечтите ? реакция на траур 1. Кризата на идентичността Екзистенциалната криза на инфертилитета


Слайд 3

4 2. Вестта за безплодие: началото на криза или травма? 2.3. Хроничната екзистенциална криза Когато изследванията, доказващи стерилитет, отключат тази голяма криза, състояща се от серия фази, то тя е основната, докато съпътстващите, в резултат на изследвания и лечение, са вторичните, развиващи се на фона на продължителната. Отключващото събитие (нова диагноза, неуспешен опит ин-витро и др.) изисква собствена, специфична реакция по разрешаване на новопоявилата се криза, която възпрепятства разрешаването на старата. Затова двойката живее в състояние на т. нар. „хронична криза” 2.1. Фонът Съобщението за тежък медицински проблем е утежняващо и натоварващо вече започналия процес на тъгуване. 2.2. Развитието Нови събития, надежди и лоши новини, свързани с медицинските процедури възпрепятстват разрешаването на предишна травма. Доказателствата: Lalos, 1986


Слайд 4

5 3. Особености: 3.1. При стерилитет: Психологическата криза при инфертилитет е особено осезателна и характерна при хора със стерилитет. 3.2. Разлики във възприятието: -Ако партньорът фертилен... -Ако има деца... -Мъжете и жените... -Личността... 3.3. Тайната: Процесът се усложнява и от факта, че през всичко това трябва да се премине в тайна. На повърхността животът продължава да тече, както досега. При загуба, например, смърт, това не е така. Има установен ритуал по сбогуване – погребение и публично приет период за скръб – траура. При инфертилитет не е социално-приемливо да се оповестява загубата, затова социалната стигма още повече задълбочава чувството за загуба и различие.


Слайд 5

6 Петте стадия на скръбта История: Модел на Кюублер-Рос, 5-те стадия на загубата, 5-те стадия на справяне със Смъртта / Загубата / Скръбта. 2. Приложимост : -Травматични, траурни и скръбни реакции. -Изискване: новината непременно да се преживява и възприема като негативна. -Цикъл на промяната. 3. Стадии: DABDA Отричане: „Чувствам се добре”, „Това не може да се случва, не и на мен Гняв: „Защо точно аз?”, „Не е честно”, „С какво заслужих всичко това?” Сделка: „Ще променя начина си на живот само ако...”, „Бих дал..., за да не продължава това дълго.” Депресия: „Толкова ми е тежко, защо да се натоварвам още?”, „Какъв смисъл има всичко това?” Приемане: „Всичко ще се разреши по един или друг начин”, „Аз ще се справя.”


Слайд 6

7 4. Характеристики: 4.1. Вариативност: -Пропуск -Повторение -Размяна 4.2.Метафоричност: Метафора на пътя, времето и изцелението


Слайд 7

8 Моделът при инфертилитет 1. Стадии: 1.1. Отричане -Отлагане -Омаловажаване -Възможността за успех -Времето Съвет: Колкото по-бързо протече тази фаза, толкова по-добре. Затова, колкото и да е трудно, трябва да се мисли за проблема на тази ранна фаза, с което и да се пробяга през Отричането.


Слайд 8

9 1.2.Гняв -Интензитет на емоциите -Гневът, обвиненията, яростта -Вината и завистта -Завръщанията Съвет: Гневните чувства задължително трябва да бъдат споделяни. Трудността на тази фаза се определя и от това, че изразът на гняв е социално табу, но той трябва да намери изява.


Слайд 9

10 1.3. Сделка -Преговорите -Конфликтът между мисли и емоции -Конфликтът с партньора Съвет: Тук ключовата дума е търпение. Изпробването на варианти за договор е задължително, защото води до опознаване на собствения проблем и реакции, на себе си. Смисълът на този стадий се състои в доказването на неефективността на Отричането. Нагледно човек се убеждава в неизбежността.


Слайд 10

11 1.4. Депресия : -Отчуждението -Интернет -*Диагнозата „депресия” Съвет: Възможното оставане тук води до неразрешаване на цялата криза, което в случай на осиновяване или живот без деца води до чести завръщания, тъгуване по физическата невъзможност да имаш биологично дете. Отражението върху небиологичното дете е тежко. Тук трябва да се обърне внимание най-вече на излизането, приключването, не толкова на протичането. Трябва да изживеем тъгата си, нашето собствено преминаване е въпрос на време.


Слайд 11

12 1.5. Приемане: -Планът -Освобождаването -Осиновяването, животът без деца -Задълженията -Жребият, поуката и чуждото страдание -Смирение, но не примирение.


Слайд 12

13 2. Вариации на модела: 2.1. Амплитуден модел: -Амплитудата на емоционалната реакция -Демобилизация и Проба и грешка


Слайд 13

14 2.2. Разширен модел: -Шок, Страх, Вина и Разбиране -Системата от вярвания -Отричане, Съпротива, Изследване и Задължение -Договорът със себе си


Слайд 14

15 3. Затворен цикъл 3.1. Застой -Заключване в пасивни фази -Заключване в активни фази: психотизмът на Отричането и гневната автоагресия на „студените култури” 3.2. Завръщане към фаза Регрес и репертоарно поведение 4. *Отложеният старт на програмата: Най-лошата новина е да няма такава. Когато има проблем, има враг, с който да се борим. Т. нар. „неизяснени причини” са огромен стресогенен фактор, с който много двойки живеят години наред. Така загубата е несигурна и началото на процеса по скръб е невъзможен, тъй като не си сигурен за какво точно скърбиш; стартът е невъзможен, защото е неестествен.


Слайд 15

16 Е. Кюублер-Рос: „Научи се да се вслушваш в тишината в себе си и знай, че всичко в този живот има цел: няма грешки, няма съвпадения. Всяко събитие е благословия, от която да научим нещо.” -Краткият път и Дългият път Съвети: 1. Трансформацията -Лошата новина 2.2.Мълчанието 2. Към доктора: 2.1.Триангулациите: власт, йерархия, коалиции, тайнственост


Слайд 16

17 3.Към нас: -Групите и приятелите, даже и роднините -Собственият път и чуждото мнение -Стресът и здравето -Любовта и сексът -Анализът и планът -Времето и почивката -Нежеланите теми и копании -Споделянето и възпитанието на околните


×

HTML:

Ссылка: