'

ТРАКИ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ТРАКИ и тракийски съкровища


Slide 1

траки Название на населението, което в древността обитавало територията между Карпатите и Егея, но заемало и райони от Мала Азия, от северното черноморско крайбрежие и др. Споменават се за пръв път у Омир. По произход се отнасят към народите от индоевропейската етническа група. Част от Траките проникват в Северна и Средна Гърция, а друга В Мала Азия. На Балканския полуостров Траките се делели на множество племена Траките се занимавали главно със земеделие и градинарство, скотовъдство (главно коневъдство), грънчарство, тъкачество, добиване на метали, златарство и др. Отделните племена били на различна степен на обществено-икономическо, политическо и културно развитие. Поради това процесът на разлагане на родовообщинните отношения не завършил едновременно у всички тракийски племена. Предпоставки за разделянето на обществото на класи и за възникването на държавно обединение се появили най-рано при Траките, които били в близост с гръцките колонии по егейското и черноморското крайбрежие.


Slide 2


Slide 3

Образът на тракийския цар Рез, съюзник на троянците, е описан от Омир в X песен на „Илиада“: „… Видях с очите си конете му чудни, невидяни с превъзходен ръст и цвят, по-бял от сняг. А по бързина те са на вятъра вихровит подобни. Злато и сребро украсяват колесницата му, блестяща… И златно е дивно неговото въоръжение светло, прилично е това оръжие не на смъртен да стои, а на безсмъртните, вечно живи богове блажени…“


Slide 4

КАРТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ТРАКИЙСКИ ПЛЕМЕНА


Slide 5

Съдове, сребро с позлата, колективна находка: 4 фиали, 2 фалери, 2 гривни икантарос, I в. пр. Хр., с. Якимово Якимовското съкровище Култура


Slide 6

Лампи, глина, II-III в., Монтана Тракийски чаши Съд, сребро с позлата, I в. пр. Хр., с. Якимово керамика


Slide 7

ЗЛАТАРСТВО


Slide 8

Тракийско въоръжение, желязо, IV-III в. пр. Хр., гр. Монтана Меч, желязо, дължина 98см, XI-XII в., Калето на с. Говежда Тракийски копия металообработка


Slide 9


Slide 10

Одриско царство Одрисите са тракийско племе, населяващо тери-ториите простиращи се до завоя на река Тонзос при Кабиле до долното течение на река Хеброс през 5 до 1 век пр.н.е.


Slide 11

Златна маска-фиала на одриския владетел Терес – могила Светицата


Slide 12

Златен нагръдник с изображение на лъв Тракийски шлем Монета на цар Терес ІІІ Монета на Спарадокс син на цар Терес ІІІ Цар Ситалк е сякъл монети Уникална бронзова монета при Котис


Slide 13

Карта на Одриското царство при Котис I, 4в. пр. н. е.


Slide 14

Тракия в границите на Римската империя


Slide 15

Империята създадена от Александър Македонски


Slide 16

Храм на Ситалк Село Старосел е разположено само на 20 км от град Хисар. Близо до селото се намира най-големия запазен тракийски царски комплекс с храм-мавзолей в Югоизточна Европа. Предположенията са, че храмът е от времето на тракийския цар Ситалк, дори и на самия владетел.


Slide 17


Slide 18


Slide 19

Севт III


Slide 20


Slide 21

тракийски съкровища


Slide 22

вълчитрънско съкровище Намерено в село Вълчитрън - Плевенско Отнася се към края на бронзовата епоха(ХІV - ХІІ в. пр. Христа)


Slide 23


Slide 24

ПАНАГЮРСКО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ Намерено на 2 км. от Панагюрище Отнася се за края на ІV - началото на ІІІ в. пр. Христа)


Slide 25


Slide 26


Slide 27


Slide 28


Slide 29

РОГОЗЕНСКО СЪКРОВИЩЕ Открито край с. Рогозен - Врачанско Отнася се към края на V в. - началото на ІV в. пр. Христа)


Slide 30


Slide 31


Slide 32

златен венец от могиланската могила (врачанско) ІV в. пр. н. е.


Slide 33

варненски некропол ( ІV. хил. пр. н. е.)


Slide 34


Slide 35

Херос - тракийски бог на лова, плодородието, живота и смъртта, бог всезнаещ и всечуващ - всебог. Култът на тракийският конник бил широко разпространен през римската епоха, което свидетелства за възраждане на тракийската религия по онова време - нещо непознато у другите народи по римска власт. Изображението му е познато от множество паметници на римската епоха ( I - IV в.)-млад конник с копие и щит или с убит дивеч в ръце, следван от прислужник, куче или лъв. Образът на тракийският конник е послужил като основа на християнския св. Георги. ТРАКИЙСКИ КОННИК


Slide 36

казанлъшка гробница


Slide 37


Slide 38


Slide 39

Казанлъшка гробница


Slide 40

долмени край село Българска поляна в района на Тополовград


Slide 41


Slide 42


Slide 43

КАРАНОВО Фотография на сакралната плочица Обърната фотография на сакралната плочица Компютърно обработена фотография на плочицата Компютърно обработена фотография на плочицата Стилизиран йероглифен препис на плочица – Прочит на първия ред Плочката е обърната за прочит на втория ред


Slide 44

ГРАДЕШНИЦА (Врачанско) Фотография на оброчната плочица Компютърно обработена фотография на плочицата Схематична рисунка на оброчната плочица Стилизиран йероглифен препис на плочицата


Slide 45

(1)Който е преминал през Мистерията на Смъртта и Възкресението, Той е новороден и е с Ново Божествено Естество. (2)Той е оставил Лъжата и е познал Истината, и царува с короната и жезъла на Правдата в този свят и в отвъдния.


Slide 46


Slide 47

Перперикон


Slide 48

татул


Slide 49

БЪЛГАРИЯ "Земята на златната ябълка"


×

HTML:

Ссылка: