'

ТРАКИ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ТРАКИ и тракийски съкровища


Слайд 1

траки Название на населението, което в древността обитавало територията между Карпатите и Егея, но заемало и райони от Мала Азия, от северното черноморско крайбрежие и др. Споменават се за пръв път у Омир. По произход се отнасят към народите от индоевропейската етническа група. Част от Траките проникват в Северна и Средна Гърция, а друга В Мала Азия. На Балканския полуостров Траките се делели на множество племена Траките се занимавали главно със земеделие и градинарство, скотовъдство (главно коневъдство), грънчарство, тъкачество, добиване на метали, златарство и др. Отделните племена били на различна степен на обществено-икономическо, политическо и културно развитие. Поради това процесът на разлагане на родовообщинните отношения не завършил едновременно у всички тракийски племена. Предпоставки за разделянето на обществото на класи и за възникването на държавно обединение се появили най-рано при Траките, които били в близост с гръцките колонии по егейското и черноморското крайбрежие.


Слайд 2


Слайд 3

Образът на тракийския цар Рез, съюзник на троянците, е описан от Омир в X песен на „Илиада“: „… Видях с очите си конете му чудни, невидяни с превъзходен ръст и цвят, по-бял от сняг. А по бързина те са на вятъра вихровит подобни. Злато и сребро украсяват колесницата му, блестяща… И златно е дивно неговото въоръжение светло, прилично е това оръжие не на смъртен да стои, а на безсмъртните, вечно живи богове блажени…“


Слайд 4

КАРТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ТРАКИЙСКИ ПЛЕМЕНА


Слайд 5

Съдове, сребро с позлата, колективна находка: 4 фиали, 2 фалери, 2 гривни икантарос, I в. пр. Хр., с. Якимово Якимовското съкровище Култура


Слайд 6

Лампи, глина, II-III в., Монтана Тракийски чаши Съд, сребро с позлата, I в. пр. Хр., с. Якимово керамика


Слайд 7

ЗЛАТАРСТВО


Слайд 8

Тракийско въоръжение, желязо, IV-III в. пр. Хр., гр. Монтана Меч, желязо, дължина 98см, XI-XII в., Калето на с. Говежда Тракийски копия металообработка


Слайд 9


Слайд 10

Одриско царство Одрисите са тракийско племе, населяващо тери-ториите простиращи се до завоя на река Тонзос при Кабиле до долното течение на река Хеброс през 5 до 1 век пр.н.е.


Слайд 11

Златна маска-фиала на одриския владетел Терес – могила Светицата


Слайд 12

Златен нагръдник с изображение на лъв Тракийски шлем Монета на цар Терес ІІІ Монета на Спарадокс син на цар Терес ІІІ Цар Ситалк е сякъл монети Уникална бронзова монета при Котис


Слайд 13

Карта на Одриското царство при Котис I, 4в. пр. н. е.


Слайд 14

Тракия в границите на Римската империя


Слайд 15

Империята създадена от Александър Македонски


Слайд 16

Храм на Ситалк Село Старосел е разположено само на 20 км от град Хисар. Близо до селото се намира най-големия запазен тракийски царски комплекс с храм-мавзолей в Югоизточна Европа. Предположенията са, че храмът е от времето на тракийския цар Ситалк, дори и на самия владетел.


Слайд 17


Слайд 18


Слайд 19

Севт III


Слайд 20


Слайд 21

тракийски съкровища


Слайд 22

вълчитрънско съкровище Намерено в село Вълчитрън - Плевенско Отнася се към края на бронзовата епоха(ХІV - ХІІ в. пр. Христа)


Слайд 23


Слайд 24

ПАНАГЮРСКО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ Намерено на 2 км. от Панагюрище Отнася се за края на ІV - началото на ІІІ в. пр. Христа)


Слайд 25


Слайд 26


Слайд 27


Слайд 28


Слайд 29

РОГОЗЕНСКО СЪКРОВИЩЕ Открито край с. Рогозен - Врачанско Отнася се към края на V в. - началото на ІV в. пр. Христа)


Слайд 30


Слайд 31


Слайд 32

златен венец от могиланската могила (врачанско) ІV в. пр. н. е.


Слайд 33

варненски некропол ( ІV. хил. пр. н. е.)


Слайд 34


Слайд 35

Херос - тракийски бог на лова, плодородието, живота и смъртта, бог всезнаещ и всечуващ - всебог. Култът на тракийският конник бил широко разпространен през римската епоха, което свидетелства за възраждане на тракийската религия по онова време - нещо непознато у другите народи по римска власт. Изображението му е познато от множество паметници на римската епоха ( I - IV в.)-млад конник с копие и щит или с убит дивеч в ръце, следван от прислужник, куче или лъв. Образът на тракийският конник е послужил като основа на християнския св. Георги. ТРАКИЙСКИ КОННИК


Слайд 36

казанлъшка гробница


Слайд 37


Слайд 38


Слайд 39

Казанлъшка гробница


Слайд 40

долмени край село Българска поляна в района на Тополовград


Слайд 41


Слайд 42


Слайд 43

КАРАНОВО Фотография на сакралната плочица Обърната фотография на сакралната плочица Компютърно обработена фотография на плочицата Компютърно обработена фотография на плочицата Стилизиран йероглифен препис на плочица – Прочит на първия ред Плочката е обърната за прочит на втория ред


Слайд 44

ГРАДЕШНИЦА (Врачанско) Фотография на оброчната плочица Компютърно обработена фотография на плочицата Схематична рисунка на оброчната плочица Стилизиран йероглифен препис на плочицата


Слайд 45

(1)Който е преминал през Мистерията на Смъртта и Възкресението, Той е новороден и е с Ново Божествено Естество. (2)Той е оставил Лъжата и е познал Истината, и царува с короната и жезъла на Правдата в този свят и в отвъдния.


Слайд 46


Слайд 47

Перперикон


Слайд 48

татул


Слайд 49

БЪЛГАРИЯ "Земята на златната ябълка"


×

HTML:

Ссылка: