'

Фондация “Балканско наследство” и нейната лятна археологическа школа

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Фондация “Балканско наследство” и нейната лятна археологическа школа


Слайд 1

Фондация “Балканско наследство” разработва и реализира проекти в областта на изследването, защитата, реставрацията, консервацията и популяризирането на културни паметници, артефакти и практики от Югоизточна Европа; разработва и реализира културни политики и стратегии; организира мероприятия, инициативи и др.прояви, насочени към съхраняването и рационалното използване на културното наследство в Югоизточна Европа; подпомага обучението, специализацията, квалификацията на лица, свързани с културното наследство в Югоизточна Европа;


Слайд 2

Лятна архео-школа “Балканско наследство” Развива дейност от 2003; Функционира като основна програма на фондация “Балканско наследство”; Нейните проекти са 2 типа: летни школи и лагери; Техният фокус е върху: изследването, защитата, реставрацията, консервацията и популяризирането на културни паметници и артефакти от Югоизточна Европа. Страни: България, Македония; предстои включване на Сърбия и Румъния. Нейни участници са студенти, ученици, учени и доброволци от цял свят.


Слайд 3

Проектите на лятната архео-школа досега: Заминец 2003, Мездра 2004


Слайд 4

Проектите на лятната архео-школа досега: Драгоман 2005 и 2006


Слайд 5

Настоящи проекти: Експедиция за документиране на средновековни фрески в Западна България 2007 - 2009


Слайд 6

Настоящи проекти: Хераклея Линкестис 2008 - 2009


Слайд 7

Настоящи проекти: Късноантична църква в м. Джанавара във Варна 2009


Слайд 8

Настоящи проекти: Работилница за документация и реставрация на антична керамика – РИМ Стара Загора и проект “Аполония Понтика” 2009


Слайд 9

Настоящи проекти: Августа Траяна – Верея - Боруй: 2007-2009 Започнат през 2007 В сътрудничество с РИМ-Стара Загора Тип: Школа Място: археологическият резерват под днешна Стара Загора


Слайд 10

Благодарим за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: