'

Рядкові величини

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Рядкові величини Рядок — це послідовність символів кодової таблиці ЕОМ. При використанні у виразах рядок охоплюється з двох сторін апострофами. Кількість символів в рядку (максимальна довжина рядка) може змінюватися від 0 до 255. Для опису рядкових величин використовують ідентифікатор string, після якого в квадратних дужках записується максимальне значення довжини рядка для даної величини.


Слайд 1

Формат, var <ідентифікатор>:string[максимальна довжина рядка]; Приклад. var Rl: string[10]; R2: string[4]; Максимальна довжина рядка для змінної R1=10, для R2=4. Якщо довжина рядка не вказана, то вона автоматично приймає значення — 255 байт.


Слайд 2

Рядкові величини можна використовувати в програмі і у вигляді констант. Наприклад. Const NАМЕ ='інформатика';


Слайд 3

Для роботи з рядковими величинами існує ряд процедур і функцій. Функція Concat Формат Concat(Rl,R2,R3); Функція Concat здійснює склеювання рядків Rl; R2, R3 в один рядок в такому порядку, в якому вони записані.


Слайд 4

Наприклад. Program Fconcat; Const Rl='Moвa '; R2='програмування '; R3=’Turbo Pascal'; Var R:string[35]; begin R:=concat(Rl,R2,R3); writeln(R); end.


Слайд 5

Rl='Moвa '; R2='програмування '; R3=’Turbo Pascal'; R:=concat(Rl,R2,R3); 'Moвa програмування Turbo Pascal'; R:= На екрані дисплея буде надруковано: Мова програмування Turbo Pascal.


Слайд 6

Даний результат можна отримати ще з допомогою операції склеювання — "+". Наприклад. Program Fconcat; var R:string[35]; begin R='Мова '+'програмування '+'Turbo Pascal'; writeln(R); end.


Слайд 7

Функція Length Формат: Length(R); Функція Length видає фактичну довжину рядка, який міститься в даній змінній. При підрахуванні довжини рядка враховуються всі символи, в тому числі і проміжки.


Слайд 8

Наприклад. Program Flength; Const R=’Turbo Pascal’; Var N: integer; begin N:=length(R); writeln('n=',N); end. На екрані дисплея буде надруковано: п=12


Слайд 9

Функція Copy Формат Copy(R, Poz, N); Функція Copy копіює фрагмент довжиною N рядка R, починаючи з позиції Poz.


Слайд 10

Наприклад. Program Fcopy; const R='Turbo Pascal'; var WORD: string[6]; Poz, N: integer; begin Poz:=7; N:=6; WORD:=Copy(R, Poz, N); writeln(WORD); end. На екрані дисплея буде надруковано слово: Pascal


Слайд 11

Робота програми R= Pos:=7 word= N:=6


Слайд 12

Робота програми R= Pos:=7 word= N:=6


Слайд 13

Робота програми R= Pos:=7 word= N:=6


Слайд 14

Робота програми R= Pos:=7 word= N:=6


Слайд 15

Робота програми R= Pos:=7 word= N:=6


Слайд 16

Робота програми R= Pos:=7 word= N:=6


Слайд 17

Робота програми R= Pos:=7 word= N:=6


Слайд 18

Функція Pos Формат. Pos(WORD,R); Функція Pos знаходить номер позиції Р, з якої починається перше входження слова WORD в рядку R. Якщо слово WORD в рядку R не знайдено, то буде надруковано число 0.


Слайд 19

Наприклад. Program Fpos; Const R='Севастополь'; WORD='сто'; Var P: integer; begin P:=Pos(WORD, R); writeln('P=',P); end. На екрані дисплея буде надруковано: Р=5


Слайд 20

Робота програми R='Севастополь'; WORD='сто';


Слайд 21

Робота програми R='Севастополь'; WORD='сто';


Слайд 22

Робота програми R='Севастополь'; WORD='сто';


Слайд 23

Робота програми R='Севастополь'; WORD='сто';


Слайд 24

Робота програми R='Севастополь'; WORD='сто';


Слайд 25

Робота програми R='Севастополь'; WORD='сто';


Слайд 26

Робота програми R='Севастополь'; WORD='сто'; P=5 Pos(WORD, R) = 5


Слайд 27

Процедура Insert Формат Insert(WORD, R, Poz); Процедура Insert вставляє слово WORD в рядок R, починаючи з позиції Poz.


Слайд 28

Наприклад. Program Finsert; Var Poz: integer; R, WORD: string[35]; begin Poz:=20; R:='Moвa програмування Pascal'; word:=’Turbo ‘; insert(WORD, R, Poz); writeln(R); end.


Слайд 29

Poz:=6; R:='Moва Pascal'; word:=’Turbo ‘; insert(WORD, R, Poz); Poz=6


Слайд 30

Poz:=6; R:='Moва Pascal'; word:=’Turbo ‘; insert(WORD, R, Poz); Poz=6


Слайд 31

Poz:=6; R:='Moва Pascal'; word:=’Turbo ‘; insert(WORD, R, Poz); Poz=6


Слайд 32

Процедура Delete Формат Delete(R, Poz, N); Процедура Delete знищує слово, яке починається з вказаної позиції Poz і має задану довжину N в рядку R.


Слайд 33

Наприклад. Program Fdelete; Var R:string[35]; N, Poz: integer; begin R:='Moвa Turbo Pascal'; Poz=6; N:=6; delete(R, Poz, N); writeln(R); end. На екрані дисплея буде надруковано: Мова Pascal


Слайд 34

Poz:=6; R:='Moва Turbo Pascal'; word:=’Turbo ‘; delete(R, Poz,6); Poz=6 N=6


Слайд 35

Poz:=6; R:='Moва Turbo Pascal'; word:=’Turbo ‘; delete(R, Poz,6); Poz=6


×

HTML:

Ссылка: