'

Потоки введення-виведення. Робота з файлами.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Тема №6 Потоки введення-виведення. Робота з файлами.


Слайд 1

Потоки введення-виведення: основні поняття Поняття потоку лежить в основі всього введення-виведення в Java Потік введення-виведення - абстракція, яка описує передачу даних від джерела до приймача. Більш точно: звідки можна читати - джерело, а куди можна записувати - приймач.


Слайд 2

Потоки введення-виведення: продовження Фізично потоки можуть бути приєднані до будь-яких джерел та приймачів: консоль, файли, мережа та ін. Для окремих типів джерел і приймачів існують методи, які дозволяють створити той чи інший потік.


Слайд 3

Основні пакети java.io - базові можливості; java.nio - новий інтерфейс введення-виведення з важливими удосконаленнями; вважається більш ефективним для роботи в мережі та клієнт-серверних застосувань.


Слайд 4

Загальна класифікація потоків Потоків дуже багато. Потоки: байтові (орієнтовані на читання/запис байтів) і символьні (читання/запис символів). В 1.0 все введення-виведення було байтовим. Зараз у ряді випадків використання байтових потоків вважається deprecated.


Слайд 5

Базові потоки На вершині ієрархії: байтові потоки InputStream та OutputStream; символьні потоки Reader та Writer. Стандартні потоки (байтові): System.in; System.out; System.err.


Слайд 6

Метод read() Абстрактний метод, визначений в InputStream. Зчитує один байт. В кінці потоку повертає -1. Інші методи викликають цей метод. Перевизначається в підкласах. Аналогічний метод - в Reader: читає один символ.


Слайд 7

Проблема блокування потоку Виникає, якщо нема чого зчитувати. Метод available() повертає кількість байтів, які можуть бути зчитані.


Слайд 8

Виведення Метод write(byte b) з класу OutputStream дозволяє вивести байт у потік. Аналогічний метод класу Writer дозволяє вивести в потік символ. Особливість: стандартний потік System.out є екземпляром класу PrintStream; для нього визначені узагальнені методи print та println.


Слайд 9

Клас BufferedReader Важливий клас, який має корисні методи для читання. Зокрема, ми часто будемо використовувати readLine() - читання рядка.


Слайд 10

Базові файлові потоки Байтові: FileInputStream; FileOutputStream. Символьні: FileReader; FileWriter. Корисна форма конструктора: відкриття файлу в режимі append: FileWriter(filename, true);


Слайд 11

“Перехідні” потоки InputStreamReader - бере дані з байтового потоки і переводить в символи Unicode; OutputStreamWriter - записує символи в байтовий потік. Типовий приклад: BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader (System.in));


Слайд 12

Інші важливі можливості запис до рядків і читання з рядків; потоки, пов’язані з zip-файлами; канали: використання потоків для обміну даними між процесами; серіалізація; …


Слайд 13

Клас File Методи для операцій з файлами на рівні файлової системи.


×

HTML:

Ссылка: