'

ЗАДАЧА

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ЗАДАЧА АНАЛИЗ НА ГОДИШНИ ОЦЕНКИ 192 СОУ ИЗГОТВИЛ ПАВЕЛ ИЛИЕВ ДЖУНЕВ


Slide 1

Оценки


Slide 2

По колко начина може да се разпределят 3 топки в 2 урни? Два начина Три начина Четири начина Помощни материали


Slide 3

По колко начина може да се разпределят 3 топки в 2 урни? ДВА НАЧИНА ГРЕШЕН ОТГОВОР ! ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОЧЕТЕШ ОЩЕ МАЛКО! Начало


Slide 4

По колко начина може да се разпределят 3 топки в 2 урни? ТРИ НАЧИНА ВЕРЕН ОТГОВОР ! Начало


Slide 5

По колко начина може да се разпределят 3 топки в 2 урни? ЧЕТИРИ НАЧИНА ГРЕШЕН ОТГОВОР ! ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОЧЕТЕШ ОЩЕ МАЛКО! Начало


Slide 6

По колко начина може да се разпределят 3 топки в 2 урни? Помощни материали за решаване на задачата можете да намерите от: www.uchenik.bg КЪМ ЗАДАЧАТА КЪМ ИГРИТЕ


Slide 7

Е, сега е време за игри! Хайде на игрите!


Slide 8


Slide 9


×

HTML:

Ссылка: