'

Япония

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Япония Карта Герб Флаг


Слайд 1

Япония е държава в Източна Азия, разположена на Японските острови в Тихия океан. Площта ? е 377 835 km2, а населението - 128,4 млн. души (2007). Столица е град Токио, а официален език е японският.


Слайд 2

През 1600 г. битката при Секигахара шогунът Токугава сложил край на феодалните размирици и обединил страната. Водещата политическа идея на установения режим, известен като шогунат, била проста – поддържане на мир и ред чрез недопускане на промени и чужди влияния.


Слайд 3

Шогун Шогун (на японски |shogun) е военен чин и историческа титла в Средновековна Япония. Рангът е равен на генерал, най-високия чин в армията. Като титла е съкратено от „сей-и тайшогун“ (|sei-i taishogun). Първоначално е използвана от императорския двор в Киото за награждаване на водачи на военни походи, а по-късно титлата се е отнасяла за водачи на военни правителства в историята на Япония.


Слайд 4

Шогун означава върховен военен диктатор. Само един от всички даймио може да притежава титлата и само императорът, в качеството си на божествен син на небето, може да му даде титлата. С назначаването си шогунът получава абсолютна власт: печата и правата на императора. Шогунът управлява от името на императора.


Слайд 5

Самурай Самурай (? в превод от японски "някой, който служи") е една от четирите основни класи в Древна Япония, а именно: самураи, земеделци, занаятчии и търговци. Обществото било ясно разделено на управляващи и управлявани – най-вече селяни (инструменти за обработване на земята и за плащане на данъци)


Слайд 6

Императорът бил слаб и изолиран, а истинската власт била в ръцете на шогуна, поддържан от едрите аристократи. Самураите (2 млн. души) Носели оръжия и се подчинявали на особен кодекс наречен бушидо.


Слайд 7

Бушидо (от японски: ???|bushido) - път на воина) е неписан кодекс на поведение на самураите в обществото, представляващ сбор от правила и норми за „идеалния“ воин. Бушидо, интерпретирано първоначално като „път на коня и лъка“, впоследствие започнало да означава „път на самурая, воина“ („буши“ — воин, самурай; „до“ — път, учение, способ, средство). Освен това, „до“ се превежда още и като „дълг“, „морал“ .


Слайд 8

При опозоряване от загуба на битка, но съхранил живота си, японският воин възвръщал честта си чрез сепуку - ритуал, при който той се промушва с меча си през точката "хара", която се намира на 2 пръста под пъпа, и раздвижва меча, за да проникне въздух в прореза. Понякога в още наричания харакири (хара - център, кири - унищожаване), ритуал присъства и втори човек.


Слайд 9

Започналата от първата половина на XVІІ век изолация на Япония от западния свят продължила до 1853 г. Единствените чужденци, които имали право да влизат в страната, били китайски и холандски търговци, и то само в пристанището Нагасаки. В зората на XІX век в японската икономика започнали да се установяват пазарни отношения.


Слайд 10

През юли 1853 г. американският комодор(морски командир) Матю Пери начело на четири бойни кораба влязъл в залива на Едо(дн. Токио) и сложил край на японската изолация.


Слайд 11

През ноември 1867 г. шогунът предал властта на 15-годишния император Муцухито.


Слайд 12

В Япония започнала епоха на реформи , насочена към изграждане на национална мощ и индустриализация, наречена епоха Мейдзи(1852-1912). Извършена била аграрна реформа и дадена свобода на търговиятя и производството.


Слайд 13

Самураите загубили ключовата си роля в обществената система, а на тяхно място се издигнали предприемчивите слоеве на буржоазията. През следващите 40 години Япония се изградила като модерна държава, спечелила войната с Русия (1904-1905), и била приета от Запада като велика сила.


Слайд 14

Изготвила: Неше Неврие 9 ”е” клас Благодаря за вниманието!


Слайд 15


×

HTML:

Ссылка: