'

ЛАПАРОСКОПИЯТА И ХИСТЕРОСКОПИЯТА КАТО МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА В ЛЕЧЕНИЕТО НА БЕЗПЛОДИЕ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ЛАПАРОСКОПИЯТА И ХИСТЕРОСКОПИЯТА КАТО МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА В ЛЕЧЕНИЕТО НА БЕЗПЛОДИЕ Д-р Даниел Димов – МЦ “Свети Иван Рилски” – гр. Шумен


Slide 1

Какво представлява лапароскопията? Лапароскопията е метод на хирургично лечение на различни заболявания – безплодие при жената, кисти на яйчника, възпаление на апендикса, жлъчно-каменна болест и други. Първата такава операция е извършена от гинеколога Д-р Карл Сем, в Германия през 1983 г. Този метод на лечение придобива все по голяма популярност и у нас, като за някои Клиники в страната е рутинна операция. Операцията се извършва под обща анестезия, като се използват най-често три малки отвора на коремната стена (5-10мм), през които се въвеждат камерата и работните инструменти. Преимущества на метода са: -          бързо възстановяване -          намален болничен престой (24-48 часа) -          минимална травма на коремната стена -          снижена до минимум следоперативна болка -          отличен козметичен ефект


Slide 2

Диагностична и/или Оперативна


Slide 3

Причини, водещи до лапароскопия в гинекологията - Поликистозни яйчници


Slide 4

Причини, водещи до лапароскопия в гинекологията - Установяване на проходимостта на маточните тръби


Slide 5

Причини, водещи до лапароскопия в гинекологията - Кисти на яйчниците


Slide 6

Причини, водещи до лапароскопия в гинекологията - Ендометриоза


Slide 7

Причини, водещи до лапароскопия в гинекологията - Миомни възли


Slide 8

Причини, водещи до лапароскопия в гинекологията Туберколоза


Slide 9

Причини, водещи до лапароскопия в гинекологията - Сраствания от предходни операции или възпалителни процеси


Slide 10

Причини, водещи до лапароскопия в гинекологията -Извънматочна бременност


Slide 11

Техники на изпълнение


Slide 12

Усложнения при лапароскопии


Slide 13

ХИСТЕРОСКОПИЯТА КАТО МЕТОД ЗА ДИАГНОСТИКА В ЛЕЧЕНИЕТО НА БЕЗПЛОДИЕ Какво представлява метода? Офис хистероскопия


Slide 14

ХИСТЕРОСКОПИЯТА КАТО МЕТОД ЗА ДИАГНОСТИКА В ЛЕЧЕНИЕТО НА БЕЗПЛОДИЕ Хистероскопията е оглед на вътрешността на матката с помощта на оптичен телескоп, наречен хистероскоп. Той може да бъде гъвкав инструмент с дебелина на молив или по-твърд, но доста по-тънък (3 мм в диаметър). Хистероскопията позволява на лекуващия лекар да разгледа вътрешността на матката. По време на процедурата операторът може да вземе биопсия – малко парченце от тъканта за изследване. Хистероскопията се използва за откриване на причината за симптоми като: необичайно кръвотечение, проблеми със забременяването и износване на плода и други гинекологични заболявания. Хистероскопията също може да бъде използвана за лечение на определени състояния - отстраняване на полипи, стари сраствания, а също и премахването на вътрематочна спирала, която не може да бъде отстранена по стандартния начин или е счупена.


Slide 15

ХИСТЕРОСКОПИЯТА КАТО МЕТОД ЗА ДИАГНОСТИКА В ЛЕЧЕНИЕТО НА БЕЗПЛОДИЕ Хистероскопията е рутинна и обикновено безопасна процедура. За повечето жени ползите относно уточняването на диагнозата или бързо и ефективно третиране, са много по-големи, отколкото каквито и да е неудобства. Преди да вземете решение и да дадете своето съгласие за извършване на хистероскопия, трябва да бъдете уведомени за възможните странични ефекти от процедурата и риска от усложнения. Решението, както и цялостния план на вашето лечение, ще вземем съвместно - това е нашата основна философия.


Slide 16

Причини, водещи до хистероскопия в гинекологията Субмукозни миомни възли


Slide 17

Причини, водещи до хистероскопия в гинекологията Полипи на матката


Slide 18

Причини, водещи до хистероскопия в гинекологията Септуми на матката


Slide 19


Slide 20

Причини, водещи до хистероскопия в гинекологията Вътрематочни сраствания и други причини за хистероскопия


Slide 21

Заключение Лапаро- и хистероскопиите са незаменими диагностични и лечебни нискорискови методи за установяване на проблеми, отстраняването им и подготовка на вътрешните полови органи при жената за асистирани репродуктивни техники, с бързо възстановяване и с минимални усложнения.


Slide 22

Благодаря за вниманието! Д-р Даниел Димов МЦ “Свети Иван Рилски” – Шумен


×

HTML:

Ссылка: