'

Апостола Дякона ЛЕВСКИ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ВАСИЛ КУНЧЕВ Апостола Дякона ЛЕВСКИ


Slide 1


Slide 2

Карлово – родното място на Апостола


Slide 3

Къщата на Дякона


Slide 4

Семейството


Slide 5

Знаменосец в легията на Раковски


Slide 6

Създаване на комитети


Slide 7


Slide 8

През дълбоките нощи той броди, ту свещеник, ту прост въглищар. За въстание готви народа, за свободна държава, без цар.


Slide 9

Залавянето


Slide 10

В турския съд


Slide 11

Обесването


Slide 12

Признателното поколение Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…


×

HTML:

Ссылка: