'

Рождество Христово

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Рождество Христово


Слайд 1

Иконата разказва...


Слайд 2

Какво се случва? Къде? Колко образи са изографисани? Кои са те? Разгледайте иконата и отговорете на въпросите:


Слайд 3

“И роди своя Син първенец, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странноприемницата”. (Лука 2:7) Дружелюбно ли посрещат хората Младенеца? Яслите


Слайд 4

Пещерата Яслите на Христос се изобразяват винаги в тъмна пещера. Тя символизира света, помрачен от греха. В пещерата има също осле и вол – те напомнят за пророчеството на пророк Исайя: Волът познава стопанина си, и оселът - яслите на господаря си; а Израил Ме не познава, Моят народ не разбира.


Слайд 5

Божията майка Фигурата на Богородица заема централно място в иконата Тя е полулегнала, излъчва спокойствие – няма родилни мъки, раждането на Христос не е обикновено Дрехите на св. Богородица са в синьо и червено. Знаете ли какво символизират тези цветове?


Слайд 6

Йосиф Йосиф е изобразен далеч от яслите, за да се подчертае, че не той е бащата на Младенеца. Старецът с тояжката – дяволът, който внушава на Йосиф съмнения в девството на св. Богородица. Тоягата, на която се опира, е лъжата. Как изглежда св. Йосиф в тази сцена?


Слайд 7

Пастирите Пастирите са представители на онези израилтяни, които веднага повярвали в Христос Какви чувства вълнуват пастирите, когато ангелът им казва, че Христос се е родил?


Слайд 8

Поклонението на мъдреците Тримата влъхви представят мъдрите хора на всяка епоха, чието знание ги води до поклонение на Христос. Имат различна възраст, за да се покаже, че Христос просвещава всички хора, независимо от годините им Даровете – злато като на Цар, ливан като на Бог и смирна като на човек


Слайд 9

Славословието на ангелите Ангелите славословят Бога Благовестят на хората раждането на Спасител Разгледайте двете групи ангели. Какво забелязвате?


Слайд 10

Първата баня Сцената не е описана в четирите Евангелия, а в апокрифното евангелие на Яков и др. Две жени, които къпят Новородения Младенец. Едната е Саломе – сродница на Мария, а другата е помощничка.


Слайд 11

Кондак от св. Роман Сладкопевец Девицата днес ражда Свръхестествения, и земята поднася на Непристъпния пещера; Ангелите с пастирите славословят, а мъдреците със звездата пътешестват - заради нас се роди Младенец – Предвечният Бог. Какви “противоречия” се съчетават в рождественската песен?


Слайд 12

Роди ни се Спасител, предвечният Бог... Цялото творение е съпричастно на Раждането на Христос и Му дава нещо свое: Ангелите – химн, небето – звездата, мъдреците – даровете, пастирите – чудото, земята – пещерата, пустинята – яслата, а ние хората – Божията майка


×

HTML:

Ссылка: