'

Комп’ютерні телекомунікації в системі загальної середньої освіти

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Комп’ютерні телекомунікації в системі загальної середньої освіти


Slide 1

Що ми називаємо телекомунікаціями? Як відбувається “комунікація на відстані”? Телекомунікаційні системи. Мережа Internet


Slide 2

Під телекомунікацією в міжнародній практиці розуміють “процес передачі довільної інформації на відстань за допомогою технічних засобів (телефону, телеграфу, радіо, телебачення і т.д.)”


Slide 3

В шкільній практиці ПЕРЕДАВАННЯ ПРИЙМАННЯ ОБРОБКА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ ЗАСОБАМИ (МОДЕМ) ТРАДИЦІЙНИМИ ТЕЛЕФОННИМИ ЛІНІЯМИ СУПУТНИКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК – КОМП’ЮТЕРНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ (КТК)


Slide 4

Синхронний телекомунікаційний зв’язок КОМП’ЮТЕРНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ (КТК) Асинхронний телекомунікаційний зв’язок Прямий зв’язок з комп’ютера на комп’ютер Має бути домовленість партнерів про час зв’язку, що не завжди зручно, особливо, якщо різні часові пояси Зв’язок через проміжний комп’ютер Електронна пошта Телеконференції Служба World Wide Web (WWW)


Slide 5

Комп'ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів (інколи також телефонних ліній або радіоканалів), що використовуються для передачі інформації.


Slide 6

колективну обробку даних користувачами, підключеними до комп’ютерної мережі, і обмін даними між цими користувачами; спільне використання програм; спільне використання принтерів, модемів та інших пристроїв. Комп'ютерна мережа забезпечує:


Slide 7

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ЛОКАЛЬНІ ГЛОБАЛЬНІ


Slide 8

Для сполучення комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (ЛОМ) необхідно мати: мережне обладнання (контролер мережі, з’єднувальний кабель, спеціальні з’єднувальні пристрої) і програмне забезпечення.


Slide 9

Локальна мережа об’єднує комп’ютери, периферійні та комунікаційні пристрої, розташовані на невеликій відстані, які з’єднані між собою спеціальними кабелями. Локальна мережа створюється для обміну інформацією між комп’ютерами і спільного використання ресурсів мережі. Ресурсами мережі можуть бути принтери, сканери, дискові накопичувачі великої ємності та інші.


Slide 10

Глобальна мережа – це поєднання локальних мереж та окремих комп’ютерів, які перебувають на великих відстанях один від одного. У таких мережах є додаткові пристрої для обробки великих обсягів інформації і пересилання її на великі відстані. Таким пристроєм є сервер глобальних мереж – дуже потужний комп’ютер.


Slide 11

Підключення користувачів до глобальної мережі здійснюється за допомогою не звичайних телефонних ліній, а за допомогою виділених ліній або спеціальних каналів зв’язку. У глобальних мережах дедалі частіше використовуються системи супутникового зв’язку, що значно розширює їх масштаби та можливості.


Slide 12

Основними пристроями, за допомогою яких можна потрапити до комп’ютерної мережі є модем та адаптер.


Slide 13

Слово “модем” є скороченою комбінацією слів МОдулятор і ДЕМодулятор Модем може знаходитись всередині системного блоку на материнській платі (вбудований модем), або в окремому корпусі і підключатися до комп’ютера. Найважливішою характеристикою модема є швидкість передачі даних. Ця величина вимірюється кількістю бітів, що передаються за секунду (біт/с).


Slide 14

Через шуми та перевантаженнях на телефонних лінніях модемний зв’язок іноді буває неефективним. Окрім того, для організації зв’язку, наприклад в межах якоїсь установи, ефективніше використовувати не модемний зв’язок, а кабельне з’єднання комп’ютерів і мережні адаптери.


Slide 15

Мережний адаптер (карта) являє собою плату, яка вмонтована в материнську плату. Так само, як і модем, мережна карта характеризується швидкістю передачі інформації, що вимірюється в біт/с. Використання мережних адаптерів та інших (нетелефонних) ліній підвищує надійність передачі інформації.


Slide 16

Internet Internet – глобальна комп’ютерна мережа, яка включає у свій склад мільйони комп’ютерів по всьому світу. Internet – це не сукупність прямих з’єднань між комп’ютерами, а простір, всередині якого безперервно проходить циркуляція даних. Internet – це загальносвітова сукупність мереж із загальним адресним простором і підсистемою World Wide Web (WWW або Web).


Slide 17

World Wide Web - це всесвітня розподілена база гіпертекстових документів. Кожний комп’ютер, що має постійне підключення до Internet, можна використати в якості Web-серверу. Будь який користувач, що має діалогове підключення до Internet, може з’єднатися з будь-яким Web-сервером. Для цього необхідно вказати тільки електронну адресу Web-серверу.


Slide 18

Провайдер – постачальник, який здійснює персональний доступ в Internet. Абонент з’єднує свій комп’ютер з сервером доступу за допомогою модему по звичайній телефонній лінії або виділеному каналу зв’язку. Провайдер


Slide 19

Найвідоміші провайдери на Україні: Global Golden Ukraine Telecom Ukrnet Ukrsat Infocom Relcom Elvisti та інші


Slide 20

On-line – доступ до всіх можливостей, що надаються Internet у режимі реального часу Off-line – доступ до мережі, коли завдання для мережі готується заздалегідь, а при з’єднанні проводиться лише передача або прийом підготовлених даних. Види доступу до Internet:


Slide 21

Для підключення до Internet потрібні такі реєстраційні дані: Номер телефону, з якого можна з’єднатися з провайдером Номер телефону служби технічної допомоги Ім’я користувача та пароль Поштова адреса, яка складається з імені користувача і доменного імені сервера провайдера IP-адреса вашого комп'ютера


Slide 22

Служби Internet Електронна пошта Телеконференції Служба World Wide Web (WWW)


Slide 23

Електронна пошта (E-mail) – спілкування з окремими людьми за принципом традиційного листування Для користування необхідно: Укласти договір з провайдером Налагодити комп’ютер на підтримку віддаленого зв’язку Отримати поштову електронну адресу, яка складається: назва поштової скриньки@назва поштового серверу (Н-д: liceum@ck.ukrtel.net) Встановити поштову програму-сервер (Н-д: Outlook Express, The Bat)


Slide 24

Групи новин (телеконференції) Група новин – своєрідна електронна дошка об’яв, де люди зі спільними інтересами можуть публікувати свої повідомлення та читати повідомлення від інших Телеконференції – це обговорення або колективні дискусії на різні теми, які проводяться в Internet


Slide 25

Служба World Wide Web (WWW) - це одержання інформації за принципом “що шукаєш – те можеш знайти” World Wide Web Web-сайт Web-сторінки Web-сайт Web-сторінки Web-сайт Web-сторінки


Slide 26

Крім звичайного тексту, графіки, звуку, анімації Web-сторінки містять гіпертексти Гіпертекст – це текст, в якому є гіперпосилання, які дозволяють переходити від однієї Web-сторінки до іншої у пошуку потрібної інформації


Slide 27

На Web-сторінках можна одержати різноманітну інформацію: Відомості з університетів та науково-дослідницьких інститутів Законодавство і право Рекламу товарів і послуг Електронні версії газет і журналів Архіви та музеї світу Розклад руху транспорту в різних регіонах Курс валют і цінних паперів та багато іншої інформації


Slide 28

У нинішній час весь світ перетворюється на єдиний інформаційний простір, за допомогою глобальної комп’ютерної мережі Internet P.S. Зміст основних понять можна дізнатися в словнику телекомунікаційних термінів за такою адресою: http://www.ioso.iip.net


×

HTML:

Ссылка: