'

Комп’ютерні телекомунікації в системі загальної середньої освіти

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Комп’ютерні телекомунікації в системі загальної середньої освіти


Слайд 1

Що ми називаємо телекомунікаціями? Як відбувається “комунікація на відстані”? Телекомунікаційні системи. Мережа Internet


Слайд 2

Під телекомунікацією в міжнародній практиці розуміють “процес передачі довільної інформації на відстань за допомогою технічних засобів (телефону, телеграфу, радіо, телебачення і т.д.)”


Слайд 3

В шкільній практиці ПЕРЕДАВАННЯ ПРИЙМАННЯ ОБРОБКА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ ЗАСОБАМИ (МОДЕМ) ТРАДИЦІЙНИМИ ТЕЛЕФОННИМИ ЛІНІЯМИ СУПУТНИКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК – КОМП’ЮТЕРНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ (КТК)


Слайд 4

Синхронний телекомунікаційний зв’язок КОМП’ЮТЕРНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ (КТК) Асинхронний телекомунікаційний зв’язок Прямий зв’язок з комп’ютера на комп’ютер Має бути домовленість партнерів про час зв’язку, що не завжди зручно, особливо, якщо різні часові пояси Зв’язок через проміжний комп’ютер Електронна пошта Телеконференції Служба World Wide Web (WWW)


Слайд 5

Комп'ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів (інколи також телефонних ліній або радіоканалів), що використовуються для передачі інформації.


Слайд 6

колективну обробку даних користувачами, підключеними до комп’ютерної мережі, і обмін даними між цими користувачами; спільне використання програм; спільне використання принтерів, модемів та інших пристроїв. Комп'ютерна мережа забезпечує:


Слайд 7

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ЛОКАЛЬНІ ГЛОБАЛЬНІ


Слайд 8

Для сполучення комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (ЛОМ) необхідно мати: мережне обладнання (контролер мережі, з’єднувальний кабель, спеціальні з’єднувальні пристрої) і програмне забезпечення.


Слайд 9

Локальна мережа об’єднує комп’ютери, периферійні та комунікаційні пристрої, розташовані на невеликій відстані, які з’єднані між собою спеціальними кабелями. Локальна мережа створюється для обміну інформацією між комп’ютерами і спільного використання ресурсів мережі. Ресурсами мережі можуть бути принтери, сканери, дискові накопичувачі великої ємності та інші.


Слайд 10

Глобальна мережа – це поєднання локальних мереж та окремих комп’ютерів, які перебувають на великих відстанях один від одного. У таких мережах є додаткові пристрої для обробки великих обсягів інформації і пересилання її на великі відстані. Таким пристроєм є сервер глобальних мереж – дуже потужний комп’ютер.


Слайд 11

Підключення користувачів до глобальної мережі здійснюється за допомогою не звичайних телефонних ліній, а за допомогою виділених ліній або спеціальних каналів зв’язку. У глобальних мережах дедалі частіше використовуються системи супутникового зв’язку, що значно розширює їх масштаби та можливості.


Слайд 12

Основними пристроями, за допомогою яких можна потрапити до комп’ютерної мережі є модем та адаптер.


Слайд 13

Слово “модем” є скороченою комбінацією слів МОдулятор і ДЕМодулятор Модем може знаходитись всередині системного блоку на материнській платі (вбудований модем), або в окремому корпусі і підключатися до комп’ютера. Найважливішою характеристикою модема є швидкість передачі даних. Ця величина вимірюється кількістю бітів, що передаються за секунду (біт/с).


Слайд 14

Через шуми та перевантаженнях на телефонних лінніях модемний зв’язок іноді буває неефективним. Окрім того, для організації зв’язку, наприклад в межах якоїсь установи, ефективніше використовувати не модемний зв’язок, а кабельне з’єднання комп’ютерів і мережні адаптери.


Слайд 15

Мережний адаптер (карта) являє собою плату, яка вмонтована в материнську плату. Так само, як і модем, мережна карта характеризується швидкістю передачі інформації, що вимірюється в біт/с. Використання мережних адаптерів та інших (нетелефонних) ліній підвищує надійність передачі інформації.


Слайд 16

Internet Internet – глобальна комп’ютерна мережа, яка включає у свій склад мільйони комп’ютерів по всьому світу. Internet – це не сукупність прямих з’єднань між комп’ютерами, а простір, всередині якого безперервно проходить циркуляція даних. Internet – це загальносвітова сукупність мереж із загальним адресним простором і підсистемою World Wide Web (WWW або Web).


Слайд 17

World Wide Web - це всесвітня розподілена база гіпертекстових документів. Кожний комп’ютер, що має постійне підключення до Internet, можна використати в якості Web-серверу. Будь який користувач, що має діалогове підключення до Internet, може з’єднатися з будь-яким Web-сервером. Для цього необхідно вказати тільки електронну адресу Web-серверу.


Слайд 18

Провайдер – постачальник, який здійснює персональний доступ в Internet. Абонент з’єднує свій комп’ютер з сервером доступу за допомогою модему по звичайній телефонній лінії або виділеному каналу зв’язку. Провайдер


Слайд 19

Найвідоміші провайдери на Україні: Global Golden Ukraine Telecom Ukrnet Ukrsat Infocom Relcom Elvisti та інші


Слайд 20

On-line – доступ до всіх можливостей, що надаються Internet у режимі реального часу Off-line – доступ до мережі, коли завдання для мережі готується заздалегідь, а при з’єднанні проводиться лише передача або прийом підготовлених даних. Види доступу до Internet:


Слайд 21

Для підключення до Internet потрібні такі реєстраційні дані: Номер телефону, з якого можна з’єднатися з провайдером Номер телефону служби технічної допомоги Ім’я користувача та пароль Поштова адреса, яка складається з імені користувача і доменного імені сервера провайдера IP-адреса вашого комп'ютера


Слайд 22

Служби Internet Електронна пошта Телеконференції Служба World Wide Web (WWW)


Слайд 23

Електронна пошта (E-mail) – спілкування з окремими людьми за принципом традиційного листування Для користування необхідно: Укласти договір з провайдером Налагодити комп’ютер на підтримку віддаленого зв’язку Отримати поштову електронну адресу, яка складається: назва поштової скриньки@назва поштового серверу (Н-д: liceum@ck.ukrtel.net) Встановити поштову програму-сервер (Н-д: Outlook Express, The Bat)


Слайд 24

Групи новин (телеконференції) Група новин – своєрідна електронна дошка об’яв, де люди зі спільними інтересами можуть публікувати свої повідомлення та читати повідомлення від інших Телеконференції – це обговорення або колективні дискусії на різні теми, які проводяться в Internet


Слайд 25

Служба World Wide Web (WWW) - це одержання інформації за принципом “що шукаєш – те можеш знайти” World Wide Web Web-сайт Web-сторінки Web-сайт Web-сторінки Web-сайт Web-сторінки


Слайд 26

Крім звичайного тексту, графіки, звуку, анімації Web-сторінки містять гіпертексти Гіпертекст – це текст, в якому є гіперпосилання, які дозволяють переходити від однієї Web-сторінки до іншої у пошуку потрібної інформації


Слайд 27

На Web-сторінках можна одержати різноманітну інформацію: Відомості з університетів та науково-дослідницьких інститутів Законодавство і право Рекламу товарів і послуг Електронні версії газет і журналів Архіви та музеї світу Розклад руху транспорту в різних регіонах Курс валют і цінних паперів та багато іншої інформації


Слайд 28

У нинішній час весь світ перетворюється на єдиний інформаційний простір, за допомогою глобальної комп’ютерної мережі Internet P.S. Зміст основних понять можна дізнатися в словнику телекомунікаційних термінів за такою адресою: http://www.ioso.iip.net


×

HTML:

Ссылка: