Ж. ?аражігітов атында?ы №16 мектеп-лицейі Атырау ?аласы


Презентация изнутри:

Слайд 0

Ж. ?аражігітов атында?ы №16 мектеп-лицейі Атырау ?аласы Санатова Г?лбаршын Утеулі?ызы Информатика п?ні м??алімі


Слайд 1

Visual Basic тілінде графикалы? ?дістер мен процедуралар Саба?ты? та?ырыбы:


Слайд 2

Білімділігі: Visual Basic тілінде графикалы? файлдар ??руды? т?сілін, сурет салу ?дістері мен т?с функцияларын ??ындыру ж?не ?олдану да?дысын ?алыптастыру; Дамытушылы?ы: Графикалы? ж?не оны? функциялары мен процедуралары туралы ??ымдарын ке?ейте отырып, п?нге ?ызы?ушылы?ын арттыру; Т?рбиелігі: О?ушыларды? ойлау ?абілетімен, ?ызы?ушылы?ын арттыру, шы?армашылы? ?абілетін ?штау; Саба?ты? ма?саты:


Слайд 3

“?ызы?ушылы?ты ояту” Осы суретті? программасын ??ру ?шін алдымен неден бастар еді?дер?


Слайд 4

? “Ми?а шабуыл” Берілген фигураларды атап, оларды координаталы? жазы?ты?та бейнелеу параметрлерін жазы?дар ?


Слайд 5

? “Ми?а шабуыл” Берілген фигураларды графикалы? режимде салу ?шін ?олдану операторлар атауын жазы?дар ?


Слайд 6

Visual Basic-ті? ??рал- саймандар та?тасынан графикалы? бас?ару элементтерді к?рсетіп, ат?аратын ?ызметін ата?дар. ? “Ми?а шабуыл”


Слайд 7

? “Ми?а шабуыл” Заманауи компьютерлерді? экраныны? ?алыпты м?мкіндігі ?андай? RGB- функциясыны? м?мкіндігі?


Слайд 8

“Ма?ынаны тану” Form пішін терезесі мен PictureBox, ImageBox нысан терезесіне кез-келген графикалы? редакторда салын?ан суретті ж?не компьютер жадында са?тал?ан графикалы? файлдарды кірістіру; Visual Basic тілінде графикалы? файлдарды ?олдануды? 3 т?сілі бар:


Слайд 9

“Ма?ынаны тану”


Слайд 10

“Ма?ынаны тану” PictureBox Form1 ImageBox


Слайд 11

“Ма?ынаны тану” 2. Пішінге ??ралдар сайманынан Shape(фигура) ж?не Line(кесінді) бас?ару элементтерін кірістіру ар?ылы геометриялы? фигуралардан сурет салу?а болады.


Слайд 12

“Ма?ынаны тану” 3. Form пішін терезесі мен PictureBox нысан терезесіне графикалы? ?дістерді ?олданып, суреттер салу?а, функция графиктерін т?р?ызу.


Слайд 13

“Ма?ынаны тану” PictureBox Графикалы? ?дістерді ?олданып графикалы? бейнелерді салу


Слайд 14

“Ма?ынаны тану” Scale-пішінде, нысан терезеде жа?а координаталар ж?йесін ж?не масштабын ?сынады. Scale(x1,y1)-(x2,y2) ScaleMode=n ?лшемі бірлігі твип (twip). Scale(-7,6)-(6,-4) Scale(0,0)-(10,-10) Жо?ар?ы процедурада масштаб (ScaleMode) пунктке ауыстырылды (оны пиксельге ауыстыру ?шін масштабты 3– ке те? ScaleMode=3 -


Слайд 15

“Ма?ынаны тану” Form пішін терезесі: Scale(x1,y1)-(x2,y2) Scale-?дісі PictureBox нысан терезеде: Picture1.Scale(x1,y1)-(x2,y2)


Слайд 16

“Ма?ынаны тану”


Слайд 17

“Ма?ынаны тану”


Слайд 18

“Ма?ынаны тану”


Слайд 19

“Ма?ынаны тану” r ? х,у 1) Ше?бер: Circle(х,у), r, т?с 2) До?а(сектор): Circle(х,у), r, т?с, ?, ? 3) Эллипс: Circle(х,у), r, т?с, , ,k K о? сан, k<1 к?лдене? созыл?ан эллипс, k>1 тігінен созыл?ан эллипс, ?х,у ?х,у ?,?-радианмен ?,?>0 до?а ?,? <0 сектор


Слайд 20

“Ма?ынаны тану” 2??6,28 ??3,14 0


Слайд 21

“Ма?ынаны тану” DrawWidth- функциясы н?ктені?, сызы?ты? ?алы?ды?ын орнату. DrawWidth=n, n?N Cls — экран тазалау ?дісі.


Слайд 22

“Ма?ынаны тану” Т?с беру 1) Visual Basic программасында 8 т?ра?ты сан


Слайд 23

“Ма?ынаны тану” Т?с беру 2) RGB- функциясы кез келген т?с алу ?шін ?олданылады. RGB (Red-?ызыл,Green-жасыл,Blue-к?к ?ш т?сті? жіктелуі: R+256G+2562В, 0? R,G, B?255 Мысалы: RGB(0,0,0)-?ара, RGB(68,60,58)-?ара ?ош?ыл т?с 3) QBCOLOR функясы ар?ылы т?с беру . 15 кесте QBCOLOR(n) , 0<n<15 Line,Circle ?дісімен ??рыл?ан фигураны? т?стерін ??ю. FillStyle = n FillCollor =т?ра?ты( vbYellow)


Слайд 24

Сурет элементтерін ж?не оны сызу фигураларын жазы?дар “Ой тол?аныс” “Модельдеу”


Слайд 25

“Ой тол?аныс” Суретті бейнелеу ?шін модельді ая?та?дар, программада ?андай ?дістер жазылады “Модельдеу”


Слайд 26

“Ой тол?аныс”


Слайд 27

“Ой тол?аныс” ? ? ? ? Берілген суретті? моделін ая?тап, программа ??ры?дар


Слайд 28

“Ой тол?аныс” ? PictureBox


Слайд 29

“Ой тол?аныс” ? Form


Слайд 30

“Ой тол?аныс” ? PictureBox


Слайд 31

“Ой тол?аныс” ? Form


Слайд 32

“Ой тол?аныс” Тест


Слайд 33

“?йге тапсырма” ? ? ? ? Сурет программасын толы?тыру §19.


Слайд 34

Назарлары?ыз?а! рахмет!


×

HTML:

Ссылка: