ПРИРОДА


Презентация изнутри:

Слайд 0

ПРИРОДА Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”, гр. Ловеч


Слайд 1


Слайд 2


Слайд 3

Всичко онова, което ни заобикаля наричаме ПРИРОДА.


Слайд 4

Природата е изворът на живот. Ние сме нейни създания. Както природата ни е дарена, така може да ни бъде иззета, затова трябва да я пазим. Тя е наша и животът ни без нея е немислим.


Слайд 5

ПРИРОДА ЖИВА НЕЖИВА


Слайд 6

ЖИВА ПРИРОДА хора растения животни гъби Представители:


Слайд 7

размножават се дишат развиват се хранят се растат умират движат се Те са представители на живата природа.


Слайд 8


Слайд 9

НЕЖИВА ПРИРОДА Представители: вода въздух слънце почви


Слайд 10

Защо не можем да живеем без слънце, вода и въздух? Свържете така, че да е вярно. слънце вода въздух ни дава светлина и топлина. съдържа кислород, който вдишваме непрекъснато. утолява жаждата и поддържа живота.


Слайд 11


Слайд 12

Защо живата природа не може да съществува без неживата?


Слайд 13

Между живата и неживата природа съществува непрекъсната връзка. Без слънцето, въздуха и водата животът на земята е невъзможен. За секунди си запушете нослетата. Какво се случва? - Не ви достига въздух, за да дишате. Да си направим ветрило. Какво усещате? - Вятърът, който усещате е движението на въздуха. Ако за няколко дни оставим цвете без вода и светлина какво ще се случи с него? - Ще изсъхне.


Слайд 14

ЛЮБОПИТНО !: :: Без вода човек може да живее няколко дни. Без въздух може да живее само няколко минути. ВНИМАНИЕ ! Водата е полезна, но може да бъде и опасна. Трябва да сме внимателни със слънцето. То може да ни навреди.


Слайд 15

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ! Природата е част от нас и ние сме част от нея. Ако загубим природата - губим и себе си. Нека я пазим, защото даром ни е дадена, но това не би попречило на абсолютно нищо да ни я отнеме. „Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие." Гьоте


Слайд 16

Домашна работа: І група – Как човекът унищожава природата? ІІ група – Мерки за опазване и съхраняване на природата. Браво! Справихте се отлично!


Слайд 17

Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”, гр. Ловеч


×

HTML:

Ссылка: