Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості.


Презентация изнутри:

Слайд 0

Підготувала учениця 10 класу Стрельчук Катерина Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості.


Слайд 1

Кристали – це тверді тіла, атоми й молекули яких займають певне, упорядковане положення в просторі.


Слайд 2

Завдяки подібній будові кристалічні речовини мають характерні властивості, як: Стала  температура плавлення Здатність розколюватись Анізотропія (відмінність фізичних властивостей середовища у різних напрямках) Пружність


Слайд 3


Слайд 4

Монокристал - окремий однорідний кристал, що має безперервну кристалічну гратку і характеризується анізотропією властивостей.


Слайд 5

Головні відмінні риси алмазу - найвища серед мінералів твердість, найбільш висока теплопровідність серед всіх твердих тіл 900-2300 Вт / (м К) Будова алмазу Кристалічна гратка алмазу


Слайд 6

Полікриста?л — тверде тіло, що складається з великої кількості дрібних, здебільшого безладно розташованих кристалів різного розміру, які називають кристалічними зернами або кристалітами. До полікристалічних речовин належать метали, кераміка, гірські породи.


Слайд 7

Графіт — темно-сіра непрозора речовина, алотропна форма вуглецю. На відміну від алмазу графіт добре проводить електричний струм  і тепло та дуже м'який. Будова графіту


Слайд 8

 Аморфні тіла – це пластичні тіла ,що не мають певної температури плавлення, молекули їх не утворюють кристалічної ґратки. Це зазвичай в’язкі речовини.


Слайд 9

Властивості аморфних речовин : Не мають певної температури плавлення Пластичні Не має точного порядку в розміщенні атомів Нестійкі, через певний час аморфна речовина переходить в кристалічну.


Слайд 10

В останні десятиріччя XX ст. учені відкрили, що існують речовини з «подвійною природою» — так звані рідкі кристали. Рідкі кристали  — специфічний стан речовини, якому властиві риси як рідини (текучість), так і кристалу (анізотропія властивостей).


Слайд 11


Слайд 12

В нематичних рідких кристалах існує ніби «ниткоподібна структура», хоча ці речовини текучі подібно до звичайних рідин, поздовжні осі всіх молекул паралельні. (а,б) В смектичних рідких кристалах молекули розташовані шарами.(в)


Слайд 13

Сьогодні штучним шляхом отримані тисячі різних речовин, які є рідкими кристалами. Особливість рідких кристалів полягає в тому, що їх властивості сильно залежать від зовнішніх умов (температури, тиску, електричного й магнітного полів). Тому їх використовують у різних приладах і датчиках.


Слайд 14

Крім того, оскільки під впливом електричного поля деякі рідкі кристали змінюють колір, вони знайшли широке застосуванні при виготовленні різних дисплеїв — від годинників до комп'ютерів.


Слайд 15

Будова приладів на рідких кристалах


Слайд 16

Монітор на основі ЕПТ Рідкокристалічний монітор


Слайд 17

Вирощувати кристали тепер можна навіть сидячи вдома. Вирощування кристалів мідного купоросу


Слайд 18

Отже, кристалічні та аморфні речовини мають велике значення в нашому сучасному житті. Немає сумніву у тому, що подальші дослідження цих речовин не лише більше розширять їх застосування, а й дадуть змогу проникнути в таємниці навіть біологічного світу.


Слайд 19

Дякую за увагу! ?


×

HTML:

Ссылка: