'

Тестовий. На якій планеті відбуваються ці події? І коли?

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Тестовий. На якій планеті відбуваються ці події? І коли? Тестовый. На какой планете происходят данные события? И когда?


Slide 1

Тестовий. Які планети спілкуються між собою? Тестовый. Какие планеты общаются друг с другом?


Slide 2

1. Символом якого міста є сузір’я, що зображено на фото? 1. Символом какого города является созвездие, изображенное на фото?


Slide 3

2. Що зображено на фотографії? Запишіть назву або номер за каталогом 2. Что изображено на фотографии? Запишите название или номер по каталогу


Slide 4

3. Что изображено на фотографии? Запишите название или номер по каталогу 3. Що зображено на фотографії? Запишіть назву або номер за каталогом


Slide 5

4. Які сузір’я показано на фотографії? 4. Какие созвездия изображены на фотографии?


Slide 6

5. Что изображено на фотографии? Запишите название или номер по каталогу 5. Що зображено на фотографії? Запишіть назву або номер за каталогом


Slide 7

6. Что изображено на фотографии? Запишите название или номер по каталогу 6. Що зображено на фотографії? Запишіть назву або номер за каталогом


Slide 8

7. Яку назву має ця картинка? Який мінімальний час необхідний для її отримання? 7. Как называется эта картинка? Каково минимальное время необходимое для её получения?


Slide 9

8. Як називається ділянка неба, яку позначено колом? 8. Как называется область неба, обозначенная кругом?


Slide 10

9. Яку назву має цей прилад? 9. Как называется данный прибор?


Slide 11

10. Назвіть прізвище цієї людини , дату та рік події, що з ним пов’язані? 10. Назовите фамилию этого человека, дату и год события, связанных с ним?


Slide 12

11. Назвіть явище та прізвище людини, що внесла значний внесок у вивчення показаного небесного тіла (1) 11. Назовите явление и фамилию человека, который внес значительный вклад в изучение показанного небесного тела (1)


Slide 13

12. Підпишіть фотографії Місяця, адже вони мають принципову відмінність 12. Подпишите фотографии Луны, т.к. они имеют принципиальные отличия 1 2


Slide 14

13. Яка сукупність зір зображена на фотографії? 13. Какая совокупность звезд изображена на фотографии?


Slide 15

14. Що це за явище та який небесний об’єкт спричиняє такий ефект? 14. Какое это явление и какой небесный объект является причиной этого эффекта?


Slide 16

15. Яке затемнення відповідає мінімуму, а яке максимуму сонячної активності? 15. Какое затмение соответствует минимуму, а какое максимуму солнечной активности? 1 2


Slide 17

16. Наслідком якого астрономічного явища є це зображення? 16. Следствием какого астрономического явления есть это изображение?


Slide 18

17. Укажіть тип монтування телескопа та назви зазначених осей 17. Укажите тип монтировки телескопа и названия указанных осей 2


Slide 19

18. Назвіть зорі, позначені цифрами 1 і 2? У яких сузір’ях вони розташовані? 18. Назовите звезды, обозначенные цифрами 1 и 2? В каких созвездиях они находятся? 2


Slide 20

19. Підпішіть типи оптичних систем телескопів 19. Напишите типы оптических систем телескопов 1 2


Slide 21

20. Що це за коло? 20. Что это за круг?


Slide 22

УРА!!! Це було останне завдання


×

HTML:

Ссылка: