'

Тестовий. На якій планеті відбуваються ці події? І коли?

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Тестовий. На якій планеті відбуваються ці події? І коли? Тестовый. На какой планете происходят данные события? И когда?


Слайд 1

Тестовий. Які планети спілкуються між собою? Тестовый. Какие планеты общаются друг с другом?


Слайд 2

1. Символом якого міста є сузір’я, що зображено на фото? 1. Символом какого города является созвездие, изображенное на фото?


Слайд 3

2. Що зображено на фотографії? Запишіть назву або номер за каталогом 2. Что изображено на фотографии? Запишите название или номер по каталогу


Слайд 4

3. Что изображено на фотографии? Запишите название или номер по каталогу 3. Що зображено на фотографії? Запишіть назву або номер за каталогом


Слайд 5

4. Які сузір’я показано на фотографії? 4. Какие созвездия изображены на фотографии?


Слайд 6

5. Что изображено на фотографии? Запишите название или номер по каталогу 5. Що зображено на фотографії? Запишіть назву або номер за каталогом


Слайд 7

6. Что изображено на фотографии? Запишите название или номер по каталогу 6. Що зображено на фотографії? Запишіть назву або номер за каталогом


Слайд 8

7. Яку назву має ця картинка? Який мінімальний час необхідний для її отримання? 7. Как называется эта картинка? Каково минимальное время необходимое для её получения?


Слайд 9

8. Як називається ділянка неба, яку позначено колом? 8. Как называется область неба, обозначенная кругом?


Слайд 10

9. Яку назву має цей прилад? 9. Как называется данный прибор?


Слайд 11

10. Назвіть прізвище цієї людини , дату та рік події, що з ним пов’язані? 10. Назовите фамилию этого человека, дату и год события, связанных с ним?


Слайд 12

11. Назвіть явище та прізвище людини, що внесла значний внесок у вивчення показаного небесного тіла (1) 11. Назовите явление и фамилию человека, который внес значительный вклад в изучение показанного небесного тела (1)


Слайд 13

12. Підпишіть фотографії Місяця, адже вони мають принципову відмінність 12. Подпишите фотографии Луны, т.к. они имеют принципиальные отличия 1 2


Слайд 14

13. Яка сукупність зір зображена на фотографії? 13. Какая совокупность звезд изображена на фотографии?


Слайд 15

14. Що це за явище та який небесний об’єкт спричиняє такий ефект? 14. Какое это явление и какой небесный объект является причиной этого эффекта?


Слайд 16

15. Яке затемнення відповідає мінімуму, а яке максимуму сонячної активності? 15. Какое затмение соответствует минимуму, а какое максимуму солнечной активности? 1 2


Слайд 17

16. Наслідком якого астрономічного явища є це зображення? 16. Следствием какого астрономического явления есть это изображение?


Слайд 18

17. Укажіть тип монтування телескопа та назви зазначених осей 17. Укажите тип монтировки телескопа и названия указанных осей 2


Слайд 19

18. Назвіть зорі, позначені цифрами 1 і 2? У яких сузір’ях вони розташовані? 18. Назовите звезды, обозначенные цифрами 1 и 2? В каких созвездиях они находятся? 2


Слайд 20

19. Підпішіть типи оптичних систем телескопів 19. Напишите типы оптических систем телескопов 1 2


Слайд 21

20. Що це за коло? 20. Что это за круг?


Слайд 22

УРА!!! Це було останне завдання


×

HTML:

Ссылка: