'

ССЫЛКИ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ССЫЛКИ Л.С. Глоба Курс лекций Распределенные системы Л.С. Глоба, А.О.Лунтовский Телекоммуникационные сети и распределенные системыМонография (под редакцией чл. корр.НАНУ, проф. Ильченко М.Е. ) Киев „Политехника” 2008 М.В. Якобовский РАСПРЕдЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ Москва 2000 Е.Фаддеенков Использование технологий WWW для доступа к базам даннях http://www.tup.km.ua/citforum/database/cnit/1.htm http://www.intraoffice.ru/ В. Артемьев, Центральный Банк РФ Что такое Intranet? http://www.citforum.ru/internet/iinet97/9.shtml Технологии Интернет//Источник - Novell Inc http://www.romb.net/topics/other/?id=61 http://www.mista.ru/net/net_framework.htm Imagine Cup 2006 Конкурс программных проектов Региональный финал (Россия и СНГ) 6–7 апреля 2006 года www.imaginecup.ru. проект Prometheus Алексеенко Д.А. Беляков И.А., Коломиец С.Ю., Раков А.А. Научный руководитель: Цытович П.Л. Южно-Уральский государственный университет


Slide 1

Концепції побудови і функціонування розподілених систем


Slide 2

Концепції взаємодії програмних компонент розподіленої системи: обмін повідомленнями між компонентами (на основі мережевих стеків TCP/IP, сервіс яких ніяк не визначає формат переданого повідомлення ) виклик процедур або методів об'єкта віддаленої компоненти (є моделлю, що походить від мов програмування високого рівня, базується на ТСР/ІР і основаних на ньому інших проміжних середовищах для обміну повідомленнями )


Slide 3

Методи передачі повідомлень від однієї віддаленої системи до іншої: безпосередній обмін повідомленнями (передача відбувається прямо, і вона можлива тільки в тому випадку, якщо приймаюча сторона готова прийняти повідомлення в цей же момент часу ) використання черг повідомлень (використовується посередник - менеджер черг повідомлень) Microsoft Message Queuing, IBM MQSeries і Sun Java System Message Queue


Slide 4

Системи черг повідомлень


Slide 5

Віддалений виклик процедур (remote procedure call, RPC)


Slide 6

Варіанти віддаленого виклику процедур: 1. Синхронний виклик 2. Односпрямований асинхронний виклик 3. Асинхронний виклик


Slide 7

Деякі поняття Маршалізацієя (marshalling). Серіалізацієя. Десериалізація. Маршалізацією за значенням (marshal by value), Маршалізації по посиланню (marshal by reference).


Slide 8

Використання віддалених об'єктів: Мережева служба ОС


Slide 9

Моделі використання віддалених об'єктів: Модель єдиного виклику (singlecall) Модель єдиного екземпляра (singleton) Модель активації об'єктів по запиту клієнта (client activation)


Slide 10

Розподілені події. Підходи до обробки: тіснозв'язній події: відбувається пряме повідомлення однієї сторони іншою стороною слабкозв’язні події: коли джерела події (видавці) взаємодіють з одержувачами подій (передплатниками) через проміжне середовище, що надає сервіс, який дозволяє передплатникові підписатися на будь-яку подію або відмовитися від підписки, а видавцеві - ініціювати подію для розсилання передплатникам


Slide 11

Розподілені транзакції Розподіленою називається транзакція, що охоплює операції декількох взаємодіючих компонент розподіленої системи. Якості транзакцій: Атомарність Погодженість Ізоляція Сталість


Slide 12

Функції безпеки в розподілених системах Перевірка дійсності користувача сервісів компоненти розподіленої системи (аутентифікація). Обмеження доступу до сервісів компонента залежно від результатів аутентифікації (авторизація). Захист даних, переданих між компонентами системи, від перегляду й зміни третіми сторонами.


Slide 13

Параллельные вычислительные системы – процессы обработки данных, в которых одновременно могут выполняться нескольких машинных операций Требования к архитектуре вычислительной системы: независимость функционирования отдельных устройств ЭВМ избыточность элементов вычислительной системы (использование отдельных специализированных или дублирование типичных устройств)


Slide 14

Виды параллелизма: 1. алгоритмический; 2. геометрический; 3. конвейерный; 4. «коллективное решение», он же «процессорная ферма».


Slide 15

Програмування в розподілених системах


Slide 16

Сериалізація об'єктів На відміну від прикладних програм на некерованому коді, прикладна програма .NET Framework не обов'язково виконується у вигляді окремих процесів, а може існувати в межах одного процесу операційної системи у своїх власних областях - доменах прикладної програми При передачі між доменами прикладної програми деякого об'єкта для його класу повинні бути визначені процедура сериалізації, та процедура десериалізації


Slide 17

Сериалізація об'єктів


Slide 18

WWW-технология обеспечения доступа к информационным ресурсам


Slide 19

Intranet это внутренний корпоративный web-портал, призванный решать задачи именно вашей компании; задачи, в первую очередь, по систематизации, хранению и обработке внутрикорпоративной информации. Характерстики: Низкий риск и быстрая отдача инвестиций Низкая стоимость и простота технологий Открытость и масштабируемость систем


Slide 20

Intranet


Slide 21

Extranet невидимый в поисковых машинах корпоративный сайт в сети Интернет, доступ к которому имеют только авторизованные пользователи и/или пользователи с определенных IP-адресов Основная функция: предоставление доступа к формализованной информации и корпоративным службам удаленным подразделениям компании, франчайзи, дилерской сети, оптовым покупателям и другим партнерам или клиентам БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА


Slide 22

Взаимосвязь технологий Internet, Intranet и Extranet Интранет-сайт доступен только в рамках локальной сети Компании включая удаленные филиалы (intranet) или как портал в сети Интернет, невидимый в поисковых системах и требующий авторизации при входе (extranet).


Slide 23

Шари "GUI", "Business Logics" GUI обеспечивает работу с интерфейсом пользователя. Business Logic заключает в себе логику работы системы и реакцию на действия пользователя.


Slide 24

.NET Framework представляет собой дополнительный операционный слой, разделяющий приложения пользователя и базовые сервисы Windows. Она – это фактически новая платформа разработки и исполнения прикладных программ Задачи: унификации библиотек функций для всех приложений, независимо от используемого языка программирования; повышения управляемости приложений с точки зрения безопасности и эффективного использования ресурсов.


Slide 25

.NET Framework


Slide 26

WEB-сервисы – программные компоненты, предоставляющие сервис удаленного вызова на основе группы стандартов WSI (Web Services Interoperability), (SOAP, WSDL, HTTP XML и схемы XML). Служба ASP.NET организует на основе данных стандартов сервис удаленного вызова методов объектов. WSE (Web Service Enhancements) отвечает за организацию расширяемого набора фильтров SOAP. WSE приводит к созданию гибкой настраиваемой промежуточной среды для использования веб сервисов


Slide 27

Архитектура веб-службы ASP.NET


Slide 28

Промежуточная среда .NET Remoting универсальное средство доступа к удаленным объектам, которое может быть приспособлено к широкому классу задач взаимодействия компонент распределенного приложения


Slide 29

Технология Java ориентирует взаимодействие между клиентом и сервером на поток команд, а не данных. В ходе сеанса обеспечивается фоновая подкачка через сеть на компьютер клиента программных агентов - апплетов, которые берут на себя функции обеспечения гибкого взаимодействия


Slide 30

Архитектура информационных приложений на основе Java


×

HTML:

Ссылка: