'

How to deliver technical presentations: Тhe right way

If you like this presentation – show it...

Slide 0

How to deliver technical presentations: Тhe right way Борис Христов


Slide 1

Кой съм аз? Студент в НБУ Със страст към: SQL Server Презентациите brshristov@live.com http://www.borishristov.com/blog http://www.linkedin.com/in/borishristov 2


Slide 2

План за днес 1 2 3 Основни съвети и препоръки Изводи и обобщение „Техническата част“ 3


Slide 3

ВИНАГИ ЩЕ ИМА НЕДОВОЛНИ! 4


Slide 4

ЦЕЛ ИЛИ ПОСЛАНИЕ 5


Slide 5

ФАКТОРЪТ ПУБЛИКА 6


Slide 6

ПОДГОТВЕТЕ СЕ! 7


Slide 7

ИМАЙТЕ СТРУКТУРА 8


Slide 8

УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ! 9 УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ! УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ!


Slide 9

„Бъди готов на 150%, за да изнесеш 100%!“ 10


Slide 10

ТАЙМИНГ! 11


Slide 11

СЦЕНИЧНА ТРЕСКА 12


Slide 12

ВИЕ СТЕ ЕМОЦИЯТА 13


Slide 13

СИЛНО НАЧАЛО 14


Slide 14

ЗАЩО ПРЕДИ КАК 15


Slide 15

СТРУКТУРИРАНОСТ ТОЧНОСТ ЯСНОТА 16


Slide 16

ФАКТОРЪТ ПУБЛИКА 17


Slide 17

„КАКТО ВСИЧКИ ЗНАЕМ“ 18


Slide 18

НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 19


Slide 19

АНГАЖИРАЩ КРАЙ 20


Slide 20

Q&A 21


Slide 21

План за днес 1 2 3 Основни съвети и препоръки „Техническата част“ 22


Slide 22

23


Slide 23

24


Slide 24

25


Slide 25

СТИГА С ТОЗИ ТЕКСТ! 26


Slide 26

ВЕЛИКИТЕ БУЛЕТИ 27


Slide 27

ШРИФТОВЕ 28


Slide 28

DEMO 29


Slide 29

ДАННИ И КАРТИНКИ 30


Slide 30

31


Slide 31

АКРОНИМИ 32


Slide 32

16:9 > 4:3 33


Slide 33

SCREEN SAVER POWER SAVING OPTIONS OFF! 34


Slide 34

DEMO TIME! PREPARE OR DIE! 35


Slide 35

DEMO 36


Slide 36

Софтуер за виртуализация 37


Slide 37

Q&A 38


Slide 38

План за днес 1 2 3 Изводи и обобщение „Техническата част“ 39


Slide 39

Извод и обобщение Едва ли успяхме да покрием всичко! Никой не казва, че трябва да е лесно! Но отделете време и се забавлявайте! 40


Slide 40

Q&A 41


Slide 41

PDF файл http://borishristov.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Technical-Presentations.pdf 42


Slide 42

43 Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: