'

Лінгвастылістычныя асаблівасці перакладаў французскай прозы рамантызму

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Лінгвастылістычныя асаблівасці перакладаў французскай прозы рамантызму Навуковы кіраўнік Квачак Г.В. Дакладчык Дзенісюк С.А.


Слайд 1

Актуальнасць тэмы Французская проза рамантызму, у адрозненне ад паэзіі гэтага ж напрамку, перакладалася праз даволі вялікі час пасля яе напісання – ёсць сэнс казаць пра прасторава-часавы разрыў паміж стварэннем твору і ўспрыманнем чытачом яго перакладу.


Слайд 2

МЭТЫ ЗАДАЧЫ Высветліць лінгвастылістычныя асаблівасці перакладаў аднаго і таго ж французскага твору; даведацца, чым абумоўлены лінгвастылістычныя асаблівасці перакладаў XIX і XX стст. Высветліць навуковыя прынцыпы мастацкага перакладу; даведацца пра фактары, што ўплываюць на якасць перакладу; прааналізаваць пераклады “Катэдры Парыжскай Божай Маці” В.Гюго і “Споведзі сына стагоддзя” А.деМюсэ на расейскую мову.


Слайд 3

АБ’ЕКТ ПРАДМЕТ Лінгва- стылістычныя асаблівасці розных у часавым і прасторавым сэнсе перакладаў. Пераклады на расейскую мову “Катэдры Парыжскай Божай Маці” В.Гюго і “Споведзі сына стагоддзя” А.деМюсэ як найбольш прадстаўнічых твораў прозы французскага рамантызму.


Слайд 4

Навуковая навізна і актуальнасць Упершыню лінгвастылістычны аналіз перакладаў праводзіцца не толькі ў сінхранічным, але і ў дыяхранічным разрэзе.


Слайд 5

“Пераклад – гэта абавязак мовы і магчымасць яе існавання”. “Калі энтузіазм не з’яўляецца станам душы пісьменніка, ён павінны стаць станам душы перакладчыка”. Густаў Руд


Слайд 6

“Перакладчык перакладае не тэкст, а адно з яго значэнняў”. Канцэпцыя перакладу (=перакладчыцкая задума) – апазнанне і выдзяленне адно са значэнняў тэкста, якое будзе перадавацца пры перакладзе.


Слайд 7

Магчымыя перакладчыцкія задумы (паводле Б.Хохела): Перадаць першапачатковае значэнне твору. Перакладны тэкст успрымаецца чытачом як “наш і новы”; Перадаць пазнейшае значэнне тэкста ў тым асяроддзі, ў якім ён быў створаны; “наш і стары”; Перадаць значэнне тэкста ў іншым культурным асяроддзі; “чужы і новы”; Перадаць пазнейшае значэнне тэкста ў іншым культурным асяроддзі; “чужы і стары”.


Слайд 8

Арыгіналы і пераклады V.Hugo «Notre-dame de paris» (1861 г.выд.) A.De Musset «confession de l’enfant du siecle» (1845 г.выд.) Пераклад Е.І.Канрадзі (1887 г.); Пераклад выдавецтва І.Сыціна (1903 г.); Пераклад Н.Когана (1984 г.). Пераклад выдавецтва (1870 г.); Пераклад Д.Ліўшыц, Л.Ксанінай (1953 г.).


Слайд 9


Слайд 10


Слайд 11


Слайд 12

Вынікі Пераклады XIX ст. Пераклады XX ст. Нематываваная камбінацыя гістарызуючага і мадэрнізуючага прынцыпаў на адным узроўні, што сведчыць пра адсутнасць канкрэтнай перакладніцкай задумы. Прасочваецца яскравая перакладчыцкая задума захаваць часавы разрыў паміж тэкстам арыгіналу і тэкстам перакладу. Дамінаванне гістарызуючага прынцыпу.


Слайд 13

Фактары, што ўплывалі на розніцу перакладаў XIX і XX стст(пачатак): Аб’ектыўныя Суб’ектыўныя Наяўнасць ці адсутнасць жорстка сфармуляваных прынцыпаў перакладу; Узровень літаратурных ведаў ва ўспрымаючым асяроддзі; Адэкватнае ўспрыманне перакладчыкам стылю пісьменніка; Наяўнасць ці адсутнасць перакладчыцкага рашэння;


Слайд 14

Фактары, што ўплывалі на розніцу перакладаў XIX і XX стст(працяг): Аб’ектыўныя Суб’ектыўныя Свабода ці несвабода перакладчыка ў выбары магчымай канцэпцыі; Ступень нармаванасці літаратурнай мовы, на якую перакладалі. Індывідуальны стыль перакладчыка; Уплыў французскай мовы на фармаванне расейскай літаратурнай.


Слайд 15

Дзякуй за ўвагу!


×

HTML:

Ссылка: