'

Выражение принадлежности в русском языке Omamise valjendamine vene keeles  

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Выражение принадлежности в русском языке Omamise valjendamine vene keeles   Juri Jufkin opiobjekt


Слайд 1

Выражение принадлежности в русском языке Kasitletakse kuuluvuse valjendamiseks kasutatavaid erinevaid grammatika ja leksika vorme. Opiobjekt koosneb teooria tutvustamisest ja grammatika harjutustest. Средства выражения принадлежности в русском языке. 1.1. Притяжательные местоимения. Omastavad asesonad. 1.2. Притяжательные прилагательные. Оmastavad omadussonad. 1.3. Родительный падеж. Genitiiv (Omastav kaane). 1.3.1. Eessona У + genitiv + есть …omamise valjend. 1.3.2. Eessona У +genitiv + есть …puudumise valjend. 1.4. Дательный падеж. Daativ . 2. 2. Opiobjekt on moeldud vene keele jatkukursuse oppijatele


Слайд 2

Упражнения Harjutused Упражнение 1. Harjutus 1. Упражнение 2. Harjutus 2. Упражнение 3. Harjutus 3. Упражнение 4. Harjutus 4. Упражнение 5. Harjutus 5. Упражнение 6. Harjutus 6. Слова к упражнениям. Sonad harjutustele. Harjutuste kaudu tuuakse sisse lennundusalast sonavara. Opiobjekti koostas Juri Jufkin


Слайд 3


Слайд 4

Opiobjekti e-aadress http://eava.ee/opiobjektid/vene/vene2/


Слайд 5

Opiobjekt “Выражение принадлежности в русском языке ” Oppetoo ajavahemik –vastavalt oppeprogrammile Maht: 0,2 EAP Koostajad: vene keele oppejoud koostoos Eesti Lennuakadeemia haridustehnoloogiga. Sihtruhm:Eesti Lennuakadeemia uliopilastele


Слайд 6

Eesmargid: Omamise valjendamise viiside oppimine vene keeles ja selle kinnistamine praktiliste harjutuste alusel Osata valjendada seda mitmesuguste, vene keelele omaste grammatika konstruktsioonidega, nagu omastavad asesonad, omastavad omadussonad, иметь„omama“ ja быть „olema“ tegusonade konstruktsioonidega, genitiivi ja daativi kaanete kasutamisega erinevate mudelite lausetes ja praktiliselt kinnistamine Omastavate omadussonade moodustamisviisidega tutvumine ja nende kinnitamine praktiliste harjutuste kaudu Omastavate asesonade kaanamise ja isikuliste asesonade kaanamise omandamine ja kordamine genitiivis ja daativis Lennundusalase sonavara omandamine ja tanapaevaste erialaterminite kinnistamine harjutuste abil Uldkeele arendamine kasutavates lausemudelites, sh У+gen+есть…`. У+gen+ нет… valjendite oppimine ja kinnistamine Haaldamise parandamine foneetiliste harjutuste abil


Слайд 7

Kasutatud kirjandus Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке для работников печати. Издательство "Книга", 1971 г. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. СПРАВОЧНИК ПО ПРАВОПИСАНИЮ, ПРОИЗНОШЕНИЮ, ЛИТЕРАТУРНОМУ РЕДАКТИРОВАНИЮ. М.: ЧеРо, 1999 O.C. Ахманова. Словарь лингвистических терминов Издательство “Советская энциклопедия», М, 1969. С.И. Ожегов. Словарь русского языка. 19 изд. “Русский язык”, М. 1987.


Слайд 8

Kontrollimise vorm Harjutused-testid oige vastuse kontrollimiseks


×

HTML:

Ссылка: