'

Gatavosimies olimpiadei !

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Gatavosimies olimpiadei ! F.Livmanis kimija PVG


Slide 1

Parvertibas Uzrakstiet reakcijas vienadojumus, kas attelotu sekojosas parvertibas!


Slide 2

Organiska kimija Uzrakstiet reakcijas vienadojumus, kas attelo sekojosas parvertibas!


Slide 3

Kas tas varetu but? Zimejuma ir nedaudz pateikts prieksa.Padomajiet!


Slide 4

Parvertibas 9.klase 9.8. Для приведенной схемы превращений напишите уравнения химических реакций и укажите условия их осуществления: H2O => O2 => BaO2 => H2O2 => O2 => NaOH => O2 Каждой стрелке соответствует одна реакция.


Slide 5

Augsta grutibas pakape A =>(+ Mg, to) => B =>(+ HCl; -MgCl2) => D =>(+ O2) => A =>(+ NaOH, to) => E =>(+ HCl) => F => (to) => A Uzrakstiet reakciju vienadojumus! Katrai bultinai atbilst viena reakcija ? + ? => NiSO4 + SO2 + CO + H2O ? + ? => FeO(OH) + K2CrO4 + KOH ? + ? => Na3[Cr(OH)6] + Na2CrO4 + NaF + H2O Pabeidziet reakciju vienadojumus!


Slide 6

Kimija Web www.school.mos.ru www.ychem.euro.ru www.chemistry.hut.ru www.muctr.edu.ru/olimpiada/


×

HTML:

Ссылка: