'

Я

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Я


Slide 1

пя


Slide 2

пятка


Slide 3


Slide 4

ря


Slide 5

ряба


Slide 6


Slide 7

ся


Slide 8

Тася


Slide 9


Slide 10

тя


Slide 11

котята


Slide 12


Slide 13

фя


Slide 14

хя


Slide 15

ця


Slide 16

Котята спят в коляске


Slide 17


Slide 18

Козлята едят козье молоко


Slide 19


Slide 20

Телята и ребята – друзья!


Slide 21


×

HTML:

Ссылка: