Internet w zarzadzaniu


Презентация изнутри:

Слайд 0

Internet w zarzadzaniu


Слайд 1

Internet w zarzadzaniu Internet ( International network) – jest to globalna, miedzynarodowa siec – ogolnoswiatowa siec komputerowa, ktora jest logicznie polaczona w jednolita siec adresowa oparta na protokole IP (ang. Internet Protocol). Internet dostarcza lub wykorzystuje uslugi, ktore oparte sa na funkcjonowaniu telekomunikacji i zwiazanej z nia infrastrukturze. Internet w Polsce dostepny jest od 20 grudnia 1991 roku.


Слайд 2

Dostawca uslugi Internetu (ISP – Internet Service Provider ) Glowna usluga - polaczenie z Internetem kazdego klienta, oprocz tego oferuje nastepujace uslugi : Ogladanie stron WWW, Dostep do serwerow FTP, Korzystanie z poczty elektronicznej, Transferowac pliki –P2P; Uczestniczenie w grupach dyskusyjnych, Prowadzic rozmowy tekstowe w czasie rzeczywistym (np. Gadu – Gadu), Telefonia internetowa ( Skype), Radio internetowe, Telewizja Internetowa, Telekonferencje , Sklepy internetowe, Aukcje internetowe, Bankowosc elektroniczna, Gielda internetowa, …… Uslugi Internetowe


Слайд 3

Polaczenie komputera z Internetem Polaczenie komputera z Internetem mozliwe jest przez wykorzystanie wielu technologii: - Typowe technologii wykorzystuja linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL), - Technologie przewodowe (transmisja przez sieci energetyczne, telewizje kablowa), - Technologii bezprzewodowe (GPRS, lacza satelitarne, Wi -Fi). Aby pracowac w Internecie, komputer musi byc w stanie: - komunikowac sie przez protokoly TCP/IP, - posiadac oprogramowanie klienckie, ktore pozwala na praktyczne wykorzystanie uslug oferowanych przez innych uzytkownikow.


Слайд 4

Oprogramowanie „Internet w zarzadzaniu” B2B (Business To Business) – biznes pomiedzy firmami poprzez Internet B2C ( Business To Consumer) - wsparcie relacji wystepujacych pomiedzy firma a klientem koncowym poprzez Internet B2E – (Business To Employee) - sa witrynami firmowymi, ktore sa dostepne dla wszystkich pracownikow danego przedsiebiorstwa


Слайд 5

Business-to-Business (B2B)- to ogol relacji miedzy firma a partnerami, posrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedazy i swiadczenia uslug. Siec producentow, hurtownikow i dystrybutorow moze rozrosnac sie do bardzo duzych rozmiarow. Zarzadzanie zlozonym systemem dostaw mozna znacznie ulatwic przez automatyzacje przeplywu odpowiednich informacji oraz integracje danych o sprzedazy i terminach dostaw. Lancuch procesow biznesowych moze byc jeszcze dluzszy: prognozowanie, planowanie, zaopatrzenie, produkcja, magazynowanie, realizacja umow i kontraktow, sprzedaz, serwis itp. Im wiecej procesow, w tym wieksze mozliwosci ich usprawnienia poprzez zastosowanie technologii internetowych.


Слайд 6

B2C ( Business –to - consumer) B2C -strona inicjujaca transakcje jest firma. C2B - transakcje inicjuje klient. B2C obejmuje: przygotowanie ofert, przygotowanie zamowien, potwierdzania zamowien, platnosci, realizacje transakcji, wystawianie dokumentow zwiazanych z realizacja transakcji


Слайд 7

Biznes –to - pracownik (B2E) to model, w ktorym firma wykorzystuje Internet, Intranet do komunikacji z pracownikami w celu: ulatwienia lub umozliwienia im realizacji zadan, usprawnienie pracy dzialow personalnych , dostarczanie informacji pracownikom oddalonym od centrali, zapewnienie kanalu komunikacyjnego dla pracownikow, za pomoca ktorego moga oni kontaktowac sie z firma w waznych dla siebie sprawach. Pracownik ma dostep do danych po zalogowaniu. Systemy B2E bardziej rozwiniete daza do integracji systemow informatycznych firmy z systemami obslugi pracownikow oraz kandydatow do pracy. Pozwala to na uproszczenie procesow administracyjnych, co powoduje odciazenie dzialow personalnych i ulatwia zarzadzanie zasobami ludzkimi.


Слайд 8

Pracownik wyposazony w komputer i Lacze Internetowe wykonuje swoje obowiazki z dala od siedziby firmy. Komunikacja i przesylanie wynikow pracy odbywa sie w sposob elektroniczny. Uzycie wewnetrznej sieci przedsiebiorstwa do komunikacji wewnatrz firmy, miedzy dzialami i stanowiskami. B2E - zdalna telepraca


Слайд 9

C2C — Consumer-to-Consumer. Kontakty miedzy petentami z wykorzystaniem rozwiazan teleinformatycznych, ktore w sposob automatyczny wspomagaja kontakty miedzy nimi. Okreslenie internetowych stref dzialalnosci gospodarczych zajmujacych sie handlem i gospodarka rynkowa od strony prywatnych uzytkownikow. Przykladem tego typu interakcji moga byc aukcje internetowe. Aukcja internetowa – Zgloszenie sprzedazy za posrednictwem Internetu. Punktem wyjscia jest zwykle cena wywolawcza, od ktorej zaczyna sie licytacja, czyli zglaszanie przez potencjalnych nabywcow coraz wyzszej ceny za oferowany towar. Zakupu dokonuje podmiot, ktory w ramach licytacji zaproponuje najwyzsza cene.


Слайд 10

Magento Producent: Varien Rodzaj: Open Software License Strona www http://www.magentocommerce.com/ Opis uslugi Sklep internetowy to jedna z najpopularniejszych aplikacji, potrzebnych do dochodowego prowadzenia dzialalnosci w sieci. Dzieki uproszczonej instalacji poprzez Panel Klienta dostarczone zostaje bogate w funkcje oprogramowanie, dzieki ktoremu rozwiniesz skrzydla swojego businessu. Sprawny sklep internetowy to podstawa sukcesu prowadzenia biznesu w Internecie.  Magento umozliwi przedsiebiorcom rozszerzenie swojej dzialalnosci o sprzedaz asortymentu w Internecie lub calkowite przeniesienie swojego sklepu do sieci. Abonament roczny za konfiguracje i utrzymanie aplikacji na BizPlace.pl wynosi 199 zl, ale tylko teraz w ofercie powitalnej zaplacisz jedyne 1,99 zl.


Слайд 11

Oprogramowanie opiera sie na „Klient –serwer” Klient - serwer jest to architektura oprogramowania Taka architektura umozliwia rozdzielenie pewnych funkcjonalnosci pomiedzy komputerem- klienta a komputerem –serwerem w celu zwiekszenia elastycznosci oprogramowania i ulatwienia wprowadzenia zmian w kazdej z jego czesci.


Слайд 12

7 Poziom Uzytkownika Interfejs zrozumialy dla Uzytkownika Poziom aplikacji Przetwarzanie danych zgodnie z logika zadan Poziom przechowania danych Przechowanie i bezposrednio wykonanie zapytan do DB 1 2 3 4 5 6 8


Слайд 13

1 1 1. ….. 2. .. 3 . 4. 5. 6 7 8 1


Слайд 14

Dla nestacsem pokazac strony


Слайд 15


Слайд 16

Web-browser Jest to oprogramowanie po stronie klienta, ktore wykonuje nastepujace funkcji: - nawigacja i przegladanie Web-zasobow; - скачивания файлов и т.п. Обычно в комплекте с веб-браузерами поставляются почтовые программы, средства работы с серверами новостей и средства общения в реальном времени.


Слайд 17


Слайд 18

Web-page Веб-страница - самостоятельная часть веб-сайта; документ, снабженный уникальным адресом (URL). Веб-страница может иметь статическое или динамическое построение. Обычно веб-страницы организуется в виде гипертекста с включениями текста, графики, звука, видео или анимацию. В сети Интернет просмотр веб-страниц осуществляется посредством браузера. Banner Баннер - в Internet - графическое изображение или текстовый блок рекламного характера, являющийся гиперссылкой на веб-страницу с расширенным описанием продукта или услуги. Баннеры размещают на веб-страницах, для привлечения посетителей (потенциальных клиентов) или для формирования имиджа.


Слайд 19

Web site; Site Веб-сайт - совокупность веб-страниц с повторяющимся дизайном, объединенных по смыслу, навигационно и физически находящихся на одном веб-сервере. Portal Веб-портал - веб-сайт, выполняющий роль отправной точки для своей аудитории. Обычно порталы совмещают в себе разнообразные функции с целью удержать клиента как можно дольше. Доминирующим сервисом портала является сервис справочной службы: поиск, рубрикаторы, финансовые индексы, информация о погоде и т.д. Различают общие, вертикальные и смешанные порталы.


Слайд 20

Internet Server Сервер Интернет - компьютер, подключенный к сети, или выполняющаяся на нем программа, предоставляющие клиентам доступ к общим ресурсам и управляющие этими ресурсами. Каждый компьютер, подключенный к сети Интернет имеет два равноценных уникальных адреса: цифровой IP-адрес и символический доменный адрес. Наиболее важными типами серверов являются: - веб-серверы; - серверы электронной почты; - серверы FTP, предназначенные для обмена файлами; - серверы общения в реальном времени (чаты); - серверы, обеспечивающие работу Интернет-телефонии; - системы трансляции радио и видео через Интернет.


Слайд 21

Transmission control protocol / Internet protocol (TCP/IP) Протокол управления передачей / Межсетевой протокол - набор протоколов, разработанный для Интернета и ставший его основой. Передача информации по протоколу TCP/IP состоит из четырех этапов: -1- протокол ТСР: разбиение информации на нумерованные пакеты; -2- протокол IP: передача пакетов получателю; -3- протокол TCP на стороне получателя: проверка комплектности полученных пакетов; -4- протокол TCP: восстановление искомой информации. В семейство TCP/IP входят: - протокол Telnet; - система доменной адресации DNS, позволяющая пользователям адресоваться к узлам сети по символьному доменному имени вместо цифрового IP-адреса; - протокол передачи файлов FTP, который определяет механизм хранения и передачи файлов; - протокол передачи гипертекста HTTP.


Слайд 22

FTP server FTP-сервер - сервер, обеспечивающий обмен файлами по протоколу FTP. Универсальным способом доступа является непосредственное взаимодействие с сетью в соответствии с протоколом TCP/IP. В этом случае пользователь получает полный доступ к Internet через местный маршрутизатор, который использует протокол канального интерфейса SLIP или протокол точка-точка PPP.


Слайд 23

Как правило компьютеры и программы, входящие в состав информационной системы, не являются равноправными. Некоторые из них владеют ресурсами (файловая система, процессор, принтер, база данных и т.д.), другие имеют возможность обращаться к этим ресурсам. Компьютер (или программу), управляющий ресурсом, называют сервером этого ресурса (файл-сервер, сервер базы данных, вычислительный сервер...). Клиент и сервер какого-либо ресурса могут находится как в рамках одной вычислительной системы, так и на различных компьютерах, связанных сетью.


Слайд 24

Основной принцип технологии "клиент-сервер" заключается в разделении функций приложения на три группы: ввод и отображение данных (взаимодействие с пользователем); прикладные функции, характерные для данной предметной области; функции управления ресурсами (файловой системой, базой даных и т.д.) Поэтому, в любом приложении выделяются следующие компоненты: компонент представления данных прикладной компонент компонент управления ресурсом Связь между компонентами осуществляется по определенным правилам, которые называют "протокол взаимодействия".


Слайд 25

В последнее время также наблюдается тенденция ко все большему использованию модели распределенного приложения. Характерной чертой таких приложений является логическое разделение приложения на две и более частей, каждая из которых может выполняться на отдельном компьютере. Выделенные части приложения взаимодействуют друг с другом, обмениваясь сообщениями в заранее согласованном формате. В этом случае двухзвенная архитектура клиент-сервер становится трехзвенной, а к некоторых случаях, она может включать и больше звеньев.


Слайд 26

Мониторы транзакций. В том случае, когда информационная система объединяет достаточно большое количество различных информационных ресурсов и серверов приложений, встает вопрос об оптимальном управлении всеми ее компонентами. В этом случае используют специализированные средства - мониторы обработки транзакций (часто их называют просто "мониторы транзакций"). При этом понятие транзакции расширяется по сравнению с используемым в теории баз данных. В данном случае это не атомарное действие над базой данных, а любое действие в системе - выдача сообщения, запись в индексный файл, печать отчета и т.д.


Слайд 27

Для общения прикладной программы с монитором транзакций используется специализированный API (Application Program Interface - интерфейс прикладного программмирования), который реализуется в виде библиотеки, содержащей вызовы основных функций (установить соединение, вызвать определенный сервис и т.д.). Серверы приложений (сервисы) также создаются с помощью этого API, каждому сервису присваивается уникальное имя. Монитор транзакций, получив запрос от прикладной программы, передает ее вызов соответствующему сервису (если тот не запущен, порождается необходимый процесс), после обработки запроса сервером приложений возвращает результаты клиенту. Для взаимодействия мониторов транзакций с серверами баз данных разработан протокол XA. Наличие такого унифицированного интерфейса позволяет использовать в рамках одного приложения несколько различных СУБД.


Слайд 28

Использование мониторов транзакций в больших системах дает следующие преимущества: Концентрация всех прикладных функций на сервере приложений обеспечивает значительную независимость как от реализации интерфейса с пользователем, так и от конкретного способа управления ресурсами. При этом также обеспечивается централизованное администрирование приложений, поскольку все приложение находится в одном месте, а не "размазано" по сети по клиентским рабочим местам. Монитор транзакций в состоянии сам запускать и останавливать серверы приложений. В зависимости от загрузки сети и вычислительных ресурсов он может перенести или скопировать часть серверных процессов на другие узлы. Это обеспечивает достижение баланса загрузки. Обеспечивается динамическая конфигурация системы, т.е. без ее остановки может быть добавлен новый сервер ресурсов или сервер приложений. Повышается надежность системы, т.к. в случае сбоев сервер приложений может быть перемещен на резервный компьютер. Появляется возможность управления распределенными базами данных (подробнее см. следующий параграф).


Слайд 29

Polaczenie komputera z Internetem Istnieje wielu technologii polaczenia komputera z Internetem. Aby pracowac w Internecie, komputer musi byc w stanie komunikowac sie z innymi systemami przez protokolykoly z rodziny TCP/IP, oraz posiadac oprogramowanie klienckie ktore pozwala na praktyczne wykorzystanie uslug oferowanych przez innych uzytkownikow. Przylaczenie komputera z Internetem mozliwe jest przez wykorzystanie wielu technologii. ktore pozwalaja urzadzeniu komunikowac sie z pobliska bramka posiadajaca stale polaczenie z innymi systemami w Internecie. Typowe rozwiazania wykorzystuja : linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL), technologie przewodowe (transmisja przez sieci energetyczne, telewizje kablowa) oraz bezprzewodowe (GPRS, lacza satelitarne, Wi-Fi).


Слайд 30

B2B ( Business to Business) to nazwa relacji wystepujacych pomiedzy firmami. B2B obejmuje: przygotowanie ofert przygotowanie zamowien potwierdzania zamowien platnosci realizacje transakcji szukanie nowych ofert wystawianie dokumentow zwiazanych z realizacja transakcji


Слайд 31

Uslugi Internetowe przegladac strony internetowe – WWW; transferowac pliki – FTP, P2P; korzystac z darmowych skrzynek poczty elektronicznej; dyskutowac w grupach dyskusyjnych Usenetu. dyskusje internetowe (grupy dyskusyjne, e-mailowe listy dyskusyjnych, fora dyskusyjne) rozmowy tekstowe w czasie rzeczywistym (IRC) komunikatory internetowe (np. Gadu-Gadu, ICQ, Jabber, Skype, Tlen) telefonia internetowa (VoIP) radio internetowe telewizja internetowa telekonferencje faksowanie sklepy internetowe aukcje internetowe gielda internetowa bankowosc elektroniczna


×

HTML:

Ссылка: