'

ЕС и Европейските институции Ролята на неправителствения сектор

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1 ЕС и Европейските институции Ролята на неправителствения сектор Петър Нацев, Парламентарен сътрудник на Илиана Иванова


Слайд 1

2 Обединена Европа 1947 Обявен е планът МАРШАЛ за подпомагане съживяването на Европа след Втората световна война Създадена е Организацията за европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС) за координация на средствата от плана МАРШАЛ, която през 1961 г. прераства в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 1947 1 януари: Митническият съюз между Белгия, Холандия и Люксембург (Бенелюкс) влиза в сила 1948 Великобритания и Франция + Бенелюкс подписват Западно-европейския съюз (ЗЕС) за “сътрудничество в областта на културата, икономиката, социалната дейност и колективна самоотбрана” 1949 Създава се Организацията на Северно-атлантическия договор (НАТО)


Слайд 2

3 Създаването на ЕС 9 Май 1950 Френският министър на външните работи Роберт Шуман излиза с Декларация, в която предлага Франция и Германия както и други европейски страни, желаещи да се присъединят към тях да обединят управлението на ресурсите в областта на въглищата и стоманата. “Солидарността, създадена между двете страни чрез съвместно производство ще покаже, че войната между Франция и Германия е не само немислима, но и материално невъзможна” (Жан Моне) 18 Април 1951 Шестте (Белгия, Холандия, Люксембург, Франция, Германия и Италия) подписват Парижкия договор, създаващ Европейското обединението за въглища и стомана (EОВС);


Слайд 3

4 Европейско обединение за въглища и стомана На 18 април 1951 година в Париж шест държави – Франция, Германия, Италия, Белгия, Холандия и Люксембург подписват Договор за Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), наречен още Парижки договор


Слайд 4

5 Създаването на ЕС 25 Март 1957 Подписват се Римските договори, създаващи 2 общности Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (ЕВРОАТОМ). Договорите са подписани от шестте (Белгия, Холандия, Люксембург, Франция, Германия и Италия) и влизат в сила на 1 януари 1958 година 1955 Месина (Италия) Среща на външните министри на страните – членки, които дискутират в кои икономически области може да се разшири сътрудничеството. Пол-Анри Спаак, министър–председател на Белгия, представя доклад с предложения за изграждане на общ пазар, където ще има свободно движение на работници, на стоки, услуги и капитали и ще бъде изграден митнически съюз.


Слайд 5

6 25 март 1957 г. Подписването на договора за създаване на ЕИО и ЕВРОАТОМ Създаването на ЕС


Слайд 6

7 Първо разширяване Обединеното кралство, Ирландия, Дания и Норвегия През август 1961 г. Обединеното кралство подава молба за членство в Европейската общност и по-късно е последвана от Ирландия, Дания и Норвегия. Първото вето от страна на Франция е през 1963 г., второто вето следва през ноември 1967 г. (по време на управлението на генерал Де Гол до неговата смърт през 1970 г.) След продължителни преговори на 22 януари 1972 г. в Брюксел са подписани договори за присъединяване на Дания, Ирландия, Норвегия и ОК. На референдум Норвегия гласува “не”, но другите 3 страни официално стават членки на 1 януари 1973 година. Франция Обединеното кралство Португалия Испания Италия Гърция Унгария Чехия Германия* Полша Дания Холандия Белгия Норвегия Люксембург Австрия Ирландия Швеция Финландия България Румъния Украйна Словения Беларус Молдова Литва Латвия Естония Кипър Малта


Слайд 7

8 Второ разширяване Гърция, Португалия и Испания Гърция представи молбата си за членство в ЕО през 1975 г., а Португалия и Испания - през 1977 г. На 1 януари 1981 г. Гърция става член на ЕО. На 1 януари 1986 г. Испания и Португалия стават членки на ЕО. Въпреки трудностите при това разширяване – сега 22 години по-късно Испания и Португалия са в “твърдото ядро” на Европа Франция Обединеното кралство Португалия Испания Италия Гърция Унгария Чехия Германия Полша Дания Холандия Белгия Норвегия Люксембург Австрия Ирландия Швеция Финландия България Румъния Украйна Словения Беларус Молдова Литва Латвия Естония Кипър Малта Диктатура и военно управление


Слайд 8

9 Трето разширяване ГДР и ФРГ 1990, април Европейският съвет в Дъблин взима решение за обединението на Германия; 3 октомври 1990 г. Трето разширяване: обединяване на ГДР и ФРГ


Слайд 9

10 Четвърто разширяване Австрия, Швеция и Финландия ( + Норвегия) Преговорите се откриват началото на 1993 година и продължават само 13 месеца. Договорите за присъединяване влизат в сила от 1 януари 1995 година Франция Обединеното кралство Португалия Испания Италия Гърция Унгария Чехия Германия Полша Дания Холандия Белгия Норвегия Люксембург Австрия Ирландия Швеция Финландия България Румъния Украйна Словения Беларус Молдова Литва Латвия Естония Кипър Малта Австрия подава молба за членство през 1989 г. Швеция подава молба през 1991 г. Финландия подава молба през 1992 г. Неутралитет


Слайд 10

11 група от Люксембург (1997): Чехия; Естония; Унгария; Полша; Словения; Кипър. Франция Обединеното кралство Португалия Испания Италия Гърция Унгария Чехия Германия Полша Дания Холандия Белгия Норвегия Люксембург Австрия Ирландия Швеция Финландия България Румъния Украйна Словения Беларус Молдова Литва Латвия Естония група от Хелзинки (1999): Латвия; ? Румъния Литва; ? България Малта; Словакия; Кипър Малта На 16 април 2003 г. десетте подписват Договори за присъединяване и на 1 май 2004 година стават пълноправни членки на ЕС. България и Румъния подписват Договорите си за присъединяване на 25 април 2005 г. и от 1 януари 2007 стават пълноправни членки на ЕС Страни-кандидати за членство в ЕС от Централна и източна Европа Преговорите с тях започват през март 1998 година Турция – специален статут


Слайд 11

12 Критерии, определени от ЕС Копенхаген (1993): Политически: “стабилност на институциите гарантиращи демокрация, върховенство на закона, човешки права и зачитане и защита на малцинствата” Икономически: правила отнасящи се до пазарната икономика Наличие на функционираща пазарна икономика и способност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в Съюза; Приложение на общностното право: Способността на всяка страна да поеме задълженията на членството т.е. Правната и институционална рамка (т.нар. acquis communautaire) Защо пет от десетте страни от ЦЕИ са в първата вълна? Естония, Полша, Чехия, Унгария и Словения: по-добре икономически подготвени Критерии за членство в ЕС от Централна и източна Европа Естония и Словения: политически причини (Скандинавски страни и Югославия)


Слайд 12

13 Институции на ЕС – Европейски парламент 1979 г. Първи преки общи избори за ЕП 736 членове на ЕП (754 след Лисабон) законодателна власт (със Съвета) бюджетни правомощия (със Съвета) контролира ЕК избира Европейския омбудсман председател г-н Йежи Бузек (от 14 юли 2009)


Слайд 13

14 Организация на Парламента ПРЕДСЕДАТЕЛ Йежи Бузек


Слайд 14

15 Депутатите в ЕП 736 членове – актуално към 4 ноември 2009 736 626 http://www.europarl.europa.eu 785


Слайд 15

16 ДЪРЖАВА- ДЪРЖАВА- ЧЛЕНКА ЧЛЕНКА Германия Австрия Обединено к-во България Франция Дания Италия Финландия Полша Словакия Испания Ирландия Румъния Литва Нидерландия Латвия Белгия Словения Чехия Естония Гърция Кипър Унгария Люксембург Португалия Малта Швеция Европейски парламент Места на държавите-членки в ЕС 27 ЕС 27 2007 18 18 14 14 14 13 13 9 7 6 6 6 5 ЕС 27 2009 99 72 72 72 50 50 33 25 22 22 22 22 22 18 ЕС 27 2009 17 17 13 13 13 12 12 8 7 6 6 6 5 ЕС 27 2007 99 78 78 78 54 54 35 27 24 24 24 24 24 19 736 (2009)


Слайд 16

17 Европейски парламент Правомощия Законодателна власт По-голямата част от европейското законодателство се приема съвместно от Европейския парламент и Съвета на ЕС Парламентарен контрол Парламентът упражнява контрол върху дейността на другите институции на ЕС и има право да гласува вот на недоверие на Комисията Решения за разширяването на ЕС Одобрението на Парламента е необходимо за присъединяването на нови държави-членки Бюджетни правомощия Европейският парламент взема решения за годишния бюджет съвместно със Съвета на ЕС


Слайд 17

18 Комисии в ЕП 20 постоянни комисии + 2 подкомисии + 1 временна комисия Права на човека (DROI) Сигурност и отбрана (SEDE)


Слайд 18

19 Как работи Европейският парламент? ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ 18 седмици за заседания на парламентарните комисии в Брюксел ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ 12 сесии на година в Страсбург 6 допълнителни сесии в Брюксел ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ 12 седмици за заседания на политическите групи ЗЕЛЕНИ СЕДМИЦИ Депутатите извършават дейности в своите избирателни райони


Слайд 19

20 Езиците в ЕП 1952 6 4 FR, DE, IT, NL 1973 9 6 +EN, DK 1981 10 7 +GR 1986 12 9 +ES, PT 1995 15 11 +FI, SV 2004 25 20 +9 нови Sprachkombinationen Брой езици 2007 27 23 +BG, GA, RO Брой държави-членки ВСЕКИ ЕЗИК СЕ ПРЕВЕЖДА НА 22 ДРУГИ ЕЗИЦИ т.е. Възможни са 506 ЕЗИКОВИ КОМБИНАЦИИ ГОДИНА


Слайд 20

21 Знаете ли, че: В Европейския съюз се говори на 23 официални езика Европейския данъкоплатец плаща по повече от 3 Евро на година за превод на документацията на ЕС на 23те официални езика Обединяването на ГДР и ГФР струва повече от 1 000 милиарда марки. Люксембург има два пъти по-висок БВП на глава от населението от Гърция; Населението на ЕС с петото разширяване се увеличава с 30% (~492 млн. души), площта се увеличава с 25%, а БВП само с 4%.


Слайд 21

22 Къде се помещава ЕП? Louise Weiss EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ (Страсбург) 12 пленарни сесии на година Paul Henri Spaak Altiero Spinelli EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ (Брюксел) заседания на комисиите заседания на политическите групи допълнителни пленарни сесии EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ (Люксембург) секретариат


Слайд 22

23 министри от 27 държави-членки законодателна власт (с ЕП) бюджетни правомощия (с ЕП) решения за външната политика решения за селскостопанската п-ка ротация на председателството Институции на ЕС – Съвет на ЕС Чехия януари - юни 2009 Швеция юли – декември 2009 Испания януари - юни 2009 Белгия юли – декември 2009 Председателство на ЕС: 2018 България


Слайд 23

24 Justus Lipsius СЪВЕТ НА ЕС (Брюксел) Къде се помещава Съветът на ЕС?


Слайд 24

25 Институцията “Съвет” в Европа Съвет на ЕС Ниво министри (заседава в различен състав) Законодателен орган Европейски съвет Държавните и правителствените ръководители на страните членки Дава насоки, не взима обвързващи решения Срещи – поне 2 годишно Съвет на министрите Старото име на Съвет на ЕО/ЕС – няма разлика Съвет на Европа Международна организация – 5 май 1949г. 47 държави-членки Защита правата на човека Съд в Страсбург по правата на човека


Слайд 25

26 27 комисари контрол върху планирането и изпълнението право на законодателна инициатива Председател г-н Жозе Мануел Барозо Институции на ЕС – Европейска комисия


Слайд 26

27 Berlaymont ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ (Брюксел) КЪДЕ СЕ ПОМЕЩАВА ЕК?


Слайд 27

28 Законодателна власт Процедура на съвместно вземане на решение Предложение на Комисията Първо четене от Съвета (обща позиция) Помирителна комисия (ако е необходимо) Второ четене от Съвета (ако е необходимо) Второ четене от Парламента (ако е необходимо) Трето четене и гласуване (ако е необходимо) Трето четене и гласуване (ако е необходимо) Първо четене от Парламента (становище)


Слайд 28

29 Информация за ЕС в Интернет www.europarl.europa.eu www.europa.eu


Слайд 29

30 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО Контакти: Петър Нацев +32 228 47 194 +32 477 913 922 petar.natsev@europarl.europa.eu www.ilianaivanova.eu 30


×

HTML:

Ссылка: