'

Основні показники становища жінок та чоловіків у Хмельницькій області

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Основні показники становища жінок та чоловіків у Хмельницькій області .


Slide 1

Хмельницька область


Slide 2

Статево-віковий розподіл населення Хмельницької області на 1 січня 2009 року . Чоловіки Жінки


Slide 3

Кількість живонароджених дітей


Slide 4

Питома вага окремих вікових груп у загальній кількості населення на початок 2009 року


Slide 5

Середній вік населення


Slide 6

Середня очікувана тривалість життя при народженні


Slide 7

Розподіл прибулих та вибулих за статтю та віковими групами


Slide 8

Загальна характеристика (стисла довідка) Сімейна політика В області у 2009 році налічувалось 494,7 тис. сімей, з них 194,8 тис. мають дітей; 6,4 тис. - мають 3 дітей та більше; 35,6 тис. - неповні сім’ї. Соціальний захист у 2009 році 54,6 тис. осіб - одержувачі окремих видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми; 10,4 тис. сімей - призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; 18,1 тис. осіб - призначено цільову грошову допомогу непрацездатним громадянам з мінімальними доходами; 38,7 тис. сімей – призначено державну соціальну допомогу у вигляді субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг; 14,5 тис. сімей – призначено державну соціальну допомогу у вигляді субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; 788 осіб – одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інваліди; 12 осіб - одержувачі державної соціальної допомоги на догляд; 5449 особам надано адресну грошову допомогу; 19,1 тис. осіб надано адресну натуральну допомогу.


Slide 9

Розподіл за статтю дітей у дошкільних закладах та учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (без урахування учнів спеціальних шкіл)


Slide 10

Розподіл учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів за статтю на кінець року


Slide 11

Жінки серед студентів вищих навчальних закладів області в 1995/96, 2000/01-2009/10 роках


Slide 12

Кількість аспірантів та докторантів


Slide 13

Фахівці вищої кваліфікації станом на 1 жовтня


Slide 14

Економічна активність населення за віковими групами, статтю в 2008 році


Slide 15

Економічна активність населення за статтю


Slide 16

Рівень безробіття населення за статтю (за методологією Міжнародної організації праці)


Slide 17

Рівень зареєстрованого безробіття населення за статтю


Slide 18

Середньорічна кількість найманих працівників за статтю


Slide 19

Середньорічна кількість найманих працівників за статтю та окремими видами економічної діяльності в 2009 році


Slide 20

Кількість державних службовців за статтю, за категоріями станом на 31 грудня 2009 року


Slide 21

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування за статтю, по категоріях станом на 31 грудня 2009 року


Slide 22

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників за статтю


Slide 23

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників за статтю та окремими видами економічної діяльності в 2009 році


Slide 24

Захворюваність населення на соціально- небезпечні хвороби у 2009 році (зареєстровано захворювань з вперше в житті встановленим діагнозом)


Slide 25

ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД у 2009 році


Slide 26

Розподіл померлих в області за статтю та окремими причинами смерті у 2009 році


Slide 27

Розподіл пенсіонерів, які одержували пенсію в органах Пенсійного фонду, за статтю на початок року


Slide 28

Середній розмір пенсій пенсіонерів, які одержували пенсію в органах Пенсійного фонду на початок року


Slide 29

Брали участь у підготовці матеріалів: Лисенко Валентина Василівна - начальник відділу статистики соціальних послуг тел.72-06-62 Зенькович Тетяна Антонівна – начальник відділу статистики населення тел. 76-22-30 Желіховська Наталія Володимирівна – начальник управління cтатистики праці тел. 79-46-65


Slide 30

Дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: