'

Школа - заклад з технологічним профілем навчання, забезпечує науково- теоретичну, професійну, загальнокультурну підготовку дітей. Закон України Про Освіту.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0


Слайд 1

Школа - заклад з технологічним профілем навчання, забезпечує науково-теоретичну, професійну, загальнокультурну підготовку дітей . Закон України “Про Освіту” Школа– наш рідний дім


Слайд 2

виховання морально і фізично здорового покоління; створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;


Слайд 3

ГОЛОВНІ завдання школи створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку; надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб; оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.


Слайд 4

Школа – навчальний заклад, який динамічно розвивається, формує команду однодумців


Слайд 5

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (бачення українських педагогів) Категорії ключових компетентностей Автономна дія Інтерактивне використання засобів Вміння функціонувати у соціально гетерогенних групах Перелік ключових компетентностей, визначений українськими педагогами Вміння вчитись Загально-культурна Грома-дянська Підприєм-ницька Соціальна Компетентності з ІКТ Здоров’я-зберігаюча Предметні компетенції Вміння Ставлення Навички Знання


Слайд 6

Компетентний учень повинен уміти: орієнтуватися в інформаційному просторі; вільно користуватися комп’ютерною технікою; застосовувати отримані знання в житті; знати основи споживчих знань, економіки і права; мати глибокий запас знань з основних предметів і з обраного напрямку; правильно знаходити шляхи виходу з конфлікту; володіти загальноприйнятими нормами поведінки у суспільстві; бути впевненим у своїх можливостях;


Слайд 7

займатися самоосвітою і працювати над підвищенням свого інтелектуального рівня; чітко і ясно висловлювати свої думки; відстоювати свої погляди; бути обізнаним у питаннях загальної культури, психології; мати свою систему цінностей на основі загальнолюдських; визначати ключові життєві принципи та пріоритети; самостійно працювати; обирати здоровий спосіб життя; бути вдячним своїм батькам, родині, вчителям; цінувати своє життя; тримати подалі думку від язика, а необдуману думку від дії.


Слайд 8

Творчий учитель – творчий учень


Слайд 9

Творчий учитель – творчий учень


Слайд 10

Творчий учитель – творчий учень


Слайд 11

Творчий учитель – творчий учень


Слайд 12

Творчий учитель – творчий учень


Слайд 13

Школо! Ти - рідний дім, тебе шануємо! Ти - наша доля і душа, докупи учнів всіх звела, Тебе ми любимо усі, школо!


×

HTML:

Ссылка: