'

Формування здоров’язбережувальної компетентності молодшого школяра у процесі вивчення предмету «Основи здоров’я»

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Формування здоров’язбережувальної компетентності молодшого школяра у процесі вивчення предмету «Основи здоров’я»


Slide 1

Перелік підручників Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В. ТОВ “Видавництво “Алатон” Гнатюк О.В. ТОВ “Видавництво “Генеза” Кононенко Л.Б., Мечник Л.А., Жаркова І.І. ТОВ “Видавництво “Астон” Бойченко Т.Є., Савченко О.Я. ТОВ “Видавництво “Ранок”


Slide 2

Мета предмета: формування компетентності зі збереження здоров’я учнів на основі засвоєння ними знань про здоров’я та безпеку, практичних навичок здорового способу життя і безпечної поведінки, сприяння їхньому фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку і, завдяки цьому, - утвердження ціннісного ставлення самих школярів до життя і здоров’я.


Slide 3

Головними завданнями предмета є: формування знань про здоров’я, здоровий сспосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму людини із природним, техногенним і соціальним оточенням; розвиток мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я; виховання в учнів потреби у здоров’я; розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків; набуття учнями власного досвіду зі збереження здоров’я з урахуванням фізичного стану; розгортання у повсякденному житті практичної діяльності задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей.


Slide 4

Реалізація мети і завдань предмета буде ефективною за умов: постійне мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної поведінки; застосування інтерактивних методів навчання; урізноманітнення типів уроків; переважання практичних дій; зв’язок теоретичних відомостей і їх практичне застосування; міжпредметні звязки; навчально-методичне забезпечення для всіх учасників навчально-виховного процесу; підготовлений фахівець, відповідне освітнє середовище; співпраця вчителя з батьками; особистий приклад вчителя у дотриманні правил здорового і безпечного способу життя;


Slide 5

Змістова основа предмета здоров’я; здоровий спосіб життя; безпечна поведінка; здоров’язбережувальна компетентність; здоров’язбережувальні компетенції.


Slide 6

Зміст програми Здоров’я людини; Фізична складова здоров’я; Соціальна складова здоров’я; Психічна та духовна складова здоров’я.


Slide 7

Здоров’я людини Формування цілісного уявлення учнів про здоров’я, безпеку і розвиток людини та їх взаємозв’язок зі способом життя і навколишнім середовищем


Slide 8

Фізична складова здоров’я Вивчення чинників, що впливають на фізичне благополуччя дитини


Slide 9

Соціальна складова здоров’я Опанування чинників, що впливають на соціальне благополуччя людини та правил безпечної поведінки у навколишньому середовищі


Slide 10

Психічна та духовна складова здоров’я. Опанування чинників, які впливають на емоційний, інтелектуальний та духовний розвиток учня


Slide 11

Особливість методики проведення уроків Організація практичної, ігрової, індивідуальної та колективної діяльності учнів, що базується на взаємодії вчителя з учнями і учнів між собою. (освіта на основі набуття життєвих навичок) ООЖН


Slide 12

Особливість структури уроків Гнучкість, органічне поєднання навчально- пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності учнів, діалог та групова співпраця різних видів.


Slide 13

Оцінювання навчальних досягнень Тематичне оцінювання здійснюється чотири рази на рік


×

HTML:

Ссылка: