'

Реформа системи охорони здоров'я: виклики, етапи, напрямки

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Мирослав Когут 02.03.2010 Реформа системи охорони здоров'я: виклики, етапи, напрямки


Slide 1

Відсоток населення, що вважає здоров’я своєю головною турботою, яка випереджає інші проблеми такі як фінансові, житлові негаразди та злочинність Здоров'я важливе для людей


Slide 2

Очікувана тривалість життя (роки) ВВП на душу населення, константа 2000 міжнародних $ Багатство, здоров’я, межі зростання


Slide 3

дитяча лікарня світового класу гамма-ніж відділення для пересадки кісткового мозку кращі зарплати лікарям більший бюджет на ліки Нам потрібно...


Slide 4

реформа медичної системи приватна медицина та приватне страхування сімейні лікарі, що розпоряджаються фондами для надання послуг своїм пацієнтам та оплати послуг лікарень медичне страхування Нам необхідно...


Slide 5

Що таке реформа системи охорони здоров'я? Значне, цілеспрямоване зусилля з покращення роботи системи охорони здоров‘я Реформи розрізняються в залежності від того, скільки аспектів системи змінюються і наскільки радикально нова практика відрізняється від попередньої Успішна реформа впроваджує взаємозалежні заходи, які підтримують одне одного


Slide 6

Обмежені можливості фінансування Зростання очікувань Зростання витрат Сили, які спричиняють реформи


Slide 7

  “Американці приймали би кращі, дешевші рішення щодо охорони здоров'я, якби мали страхове покриття лише на випадок катастроф, яке вимагало б від них оплачувати більшість послуг з власної кишені” Сенатор Джон Баррассо, хірург-ортопед (Вайомінг, Р) “Нам потрібен відкритий прозорий ринок аби знизити витрати на охорону здоров'я та припинити зловживання страховими преміями” Лідер більшості палати представників Стені Хойєр (Д) Ідеологія часом надає рішення для реформ


Slide 8

“Для кожної складної проблеми існує рішення, яке є простим, зручним та неправильним” Г. Л. Менкен Для реформи охорони здоров'я немає простих рішень


Slide 9

Страшні проблеми та не дуже страшні проблеми Горст Ріттел та Мелвін Веббер, 1973 р Два типи проблем


Slide 10

Суть проблеми відносно добре визначена та не змінюється Відомо, коли проблему вирішено Вирішення можна об'єктивно оцінити як правильне чи неправильне Проблема належить до класу їй подібних, які можна вирішити подібним шляхом Існують варіанти розв'язання, які можна випробувати та відкинути Не дуже страшні проблеми


Slide 11

Погано визначені, нечіткі, постійно змінюються Асоціюються з важливими моральними, політичними та професійними питаннями Сильно залежать від зацікавлених сторін та включають складні, взаємодіючі питання, які змінюються у динамічному соціальному контексті Ніколи не вирішуються – натомість створюють нові страшні проблеми Страшні проблеми


Slide 12

Як виростити справжні демократії з авторитарних режимів? Якою є гарна національна імміграційна політика? Як слід керувати науковим та технологічним розвитком? Приклади страшних проблем


Slide 13

Шукати альтернативні погляди замість “прописаних” одиничних рішень Використовувати групову взаємодію та повторну перевірку рішень замість закулісних ініціатив Прозоре формулювання проблеми задля прийняття особистої відповідальності Зосереджуватись на можливостях, а не ймовірностях Підхід до страшних проблем


Slide 14

Політики та чиновники мають зрозуміти, що реформа охорони здоров'я – це Страшна проблема Журналісти та громадськість мають їм у цьому допомогти Навчатися у країн, які реформували свої системи охорони здоров'я протягом останніх 60 років – адже є кращі та гірші приклади для наслідування Виклики реформи охорони здоров'я


Slide 15

Визнайте реалії: нам потрібні лікарі, медсестри та інші професіонали у сфері охорони здоров'я більше не означає краще люди, які просувають реформу та беруть у ній участь, мають власне бачення та інтереси Не втрачайте зосередження: загальною метою є покращення здоров'я населення На шляху до реформи


Slide 16

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ, WHO) та її Регіональний Офіс в Європі Світовий Банк Організація Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР - OECD) Корисні джерела


Slide 17

Здоров'я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб та нездужання. Конституція ВООЗ, 1948 р Первинний рівень охорони здоров'я. ВООЗ 1978 р 21 пункт Глобальної Стратегії “Здоров'я для всіх до 2000 року”. ВООЗ 1981 р “Просування здоров'я”, Оттавська Хартія ВООЗ з Просування здоров'я. 1986 р Зміцнення систем охорони здоров'я, Таллінська Хартія ВООЗ про Здоров'я та Багатство, 2008 р. Концептуальна еволюція поняття про здоров'я


Slide 18

Система ОЗ ВХІДНІ ЧИННИКИ ВИПУСК Зовнішнє середовище Зворотній зв’язок ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ПРОЦЕС ПЕРЕТВОРЕНЬ Управлінські завдання Контролювання Керування Планування Організація Політичний контекст Соціальний контекст Екологічний контекст Економічний контекст Технологічний контекст Юридичний контекст Інші моделі структури системи ОЗ, функції та управління Міжнародні чинники Системи охорони здоров’я (ОЗ) складні


Slide 19

Сучасна система, що ґрунтується на моделі Семашко, залишилася майже незмінною, але тягар захворювань змінився Тягар захворювань: розрив між поточним статусом здоров'я та ідеалом, вільним від хвороб та обмежених можливостей. Розрив викликаний передчасною смертністю, обмеженими можливостями та впливом факторів ризику, які сприяють захворюванням Необхідність реформ: тягар захворювань


Slide 20

Смертність Очікувана тривалість життя Втрачені роки життя Тривалість життя дорослої людини Тривалість життя, скорегована на інвалідність (ТЖСІ) – Кількість здорових років життя, втрачених внаслідок смерті та захворювань Виміри тягаря захворювань


Slide 21

% Високий кров’яний тиск 12.8 Тютюнопаління 8.7 Високий рівень глюкози 5.8 Брак фізичної активності 5.5 Надмірна вага і ожиріння 4.8 Високий рівень холестерину 4.5 Небезпечний секс 4.0 Алкоголізм 3.8 Недостатня вага у дитинстві 3.8 Задимленість приміщень від використання твердого палива 3.3 59 мільйонів смертей у світі у 2004 % Недостатня вага у дитинстві 5.9 Небезпечний секс 4.6 Алкоголізм 4.5 Небезпечна вода, погані санітарні умови, гігієна 4.2 Високий кров’яний тиск 3.7 Тютюнопаління 3.7 Неоптимальне грудне вигодовування 2.9 Високий рівень глюкози 2.7 Задимленість приміщень від використання твердого палива 2.7 Надмірна вага і ожиріння 2.3 1.5 мільярдів втрачених років за ТЖСІ у 2004 Властива смертність Властива ТЖСІ Головні чинники смертності та тягаря хвороб у світі, 2004


Slide 22

Потенційне зростання очікуваної тривалості житті за відсутності вибраних ризиків здоров’ю, 2004 Поточна тривалість життя Зростання тривалості життя за відсутності вибраних ризиків Світ Поточна тривалість життя Топ-10 ризиків здоров’ю за регіонами ВОЗу Очікувана тривалість життя на момент народження (роки)


Slide 23


Slide 24


Slide 25


Slide 26


Slide 27


Slide 28


Slide 29


Slide 30

Реакція на кризу здоров’я – це не лише справа МОЗу Україна потребує інтегрованого багатосекторного підходу до запобігання та контролю неінфекційних хвороб, що передбачає Освітні програми Програми з регулювання навколишнього середовища Програми з регулювання податків (напр. подтки на шкідливі чинники) Програми з догляду та лікування Отож, ми повертаємось до системного підходу Підсумки звіту “Трагедія, якої можна уникнути: Подолання в Україні кризи здоров’я людини. Досвід Європи”


Slide 31

Ринкові сили: напрямок з обмеженими перспективами


Slide 32

ЯКЩО Існує повна конкуренція Попит на товари та послуги з боку споживачів – це результат процесу максимізації користі Пропозиція товарів та послуг створюється фірмами, які раціонально приймають рішення ТОДІ Ринок ефективно розподіляє товари та послуги між споживачами Це означає, що вони отримують ту кількість товарів та послуг, яку бажають, та за тією ціною, яку вони готові сплатити, та тоді, коли хочуть Припущення економічної теорії


Slide 33

Монополії або інші викривлення ринку Зовнішні ефекти Неповна поінформованість “Суспільні” блага “Достойні” блага Але ринки є “неспроможними”, якщо існують


Slide 34

“Зловживань” (moral hazard) Упередженого відбору застрахованих Створення попиту постачальником Розбіжностей у практиці Державне регулювання може спробувати покращити ефективність ринку охорони здоров'я, але можливість успіху обмежена Неспроможність ринку охорони здоров'я призводить до


Slide 35

Утилітаризм Лібералізм Комунітаризм Що ж нам робити? Три етичні позиції


Slide 36

Етичні виправдання для регулювання ринку


Slide 37

Визначення проблеми Діагноз Оцінка Політичне рішення Розробка політики Впровадження Етика Політика Напрямки та етапи реформи: цикл політики


Slide 38

Системою охорони здоров'я можна управляти за допомогою п'яти “контрольних кнопок” Етап розробки політики Фінансування Виплати Організація Регулювання Поведінка


Slide 39

Статус здоров'я Задоволення споживачів Захист від ризиків Ефективність Якість Доступ Система охорони здоров'я Цільове населення Фінансування Виплати Організація Регулювання Поведінка Ручки контролю Проміжні індикатори успішності Цілі діяльності Marc J Roberts, William Hsiao, Peter Berman, Michael J Reich. Getting Health Reform Right. A Guide to Performance and Equity. Oxford University Press. 2004 Структура «контрольних кнопок»


Slide 40

Загальний дохід – оподаткування Соціальне страхування Приватне страхування Прямі виплати з кишень пацієнтів Етап фінансування — джерела грошових надходжень


Slide 41

Джерела фінансування (по країнах, 2005 р.)


Slide 42

Державні витрати на здоров'я як % загальних витрат на здоров'я у ЄС, 1996 та 2005 рр.


Slide 43

Приватне медичне страхування як % загальних витрат на здоров'я у ЄС, 1996 та 2005 рр.


Slide 44

Кому платять, за що та скільки – все це створює потужні стимули для організацій та індивідів у системі охорони здоров'я і спричиняє зміни у поведінці Платники хочуть мінімізувати виплати, а провайдери послуг – максимізувати доходи Стимулюючий ефект різних систем виплат пов'язаний із концепцією “Зловживань” (moral hazard), як з боку попиту, так і з боку пропозиції Різні схеми виплат можуть впливати на якість та доступність охорони здоров'я Етап виплат — як сплачуються гроші


Slide 45

Методи оплати


Slide 46

Ця тема отримує замало уваги, але вона є критичною для успіху Бісмарк визначав політику як мистецтво можливого – реформа охорони здоров'я є дуже заполітизованою Фактори, які впливають на проведення реформи охорони здоров'я, на те, якою буде її політика та чи буде вона впроваджена Гравці Влада Позиція Сприйняття Етап політичного рішення


Slide 47

Відслідковуйте зміни серед індивідів та груп від Зацікавлених сторін до Громад Оцінка важливості зацікавлених сторін


Slide 48

Ще одна слабка ланка у ініціативах з реформування системи охорони здоров’я Забезпечте “перевірку на реалістичність” пропонованих програм. Чи можуть вони бути втілені, чи є вони політично здійсненними, чи можливо їх політично контролювати? Ефективно використовуйте наявні напрацювання Етап втілення


Slide 49

Деякі проблеми настільки складні, що треба бути дуже розумним та поінформованим навіть для того, аби перебувати у невизначеності щодо них Лоренс Дж. Пітер Канадський освітянин Решта шляху до реформування системи охорони здоров'я — іншим разом...


Slide 50

Тепер ви всі – експерти з реформування охорони здоров'я! Дякую за увагу! Будьте здорові!


×

HTML:

Ссылка: