'

л е к ц і я

If you like this presentation – show it...

Slide 0

л е к ц і я д. мед. н., професора кафедри анатомії людини Хмари Тетяни Володимирівни     на тему:   „Загальна анатомія ЧОЛОВІЧОЇ СТАТЕвої системи. Ембріогенез органів ЧОЛОВІЧОЇ СТАТЕвої системи. Аномалії ТА варіанти розвитку органів ЧОЛОВІЧОЇ СТАТЕвої системи”


Slide 1

Цілі лекції: 1) знати структурно-функціональну організацію внутрішніх і зовнішніх чоловічих статевих органів; 2) вивчити ембріогенез органів чоловічої статевої системи; 3) знати варіанти і аномалії розвитку органів і структур чоловічої статевої системи.


Slide 2

До внутрішніх чоловічих статевих органів (organa genitalia masculina interna) відносяться: - яєчко (testis s.orchis s. didymis); - над’яєчко (epididymis); - прияєчко (paradidymis); - сім’явиносна протока (ductus deferens); - сім’яний пухирець або пухирчаста залоза (vesicula seminalis s. glandula seminalis); - сім’яний канатик (funiculus spermaticus); - передміхурова залоза (prostata); - цибулинно-сечівникова залоза (gl. bulbourethralis).   До зовнішніх чоловічих статевих органів (organa genitalia masculina externa) належать: - статевий член (penis); - калитка (scrotum); - чоловічий сечівник (urethra masculina).


Slide 3


Slide 4


Slide 5


Slide 6


Slide 7


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11

Основними критеріями, за якими можна визначити стать передплода, є: відмінності відмежування статевих залоз від первинних нирок у передплодів чоловічої та жіночої статі, що зумовлено початком розвитку над’яєчка. характер тяжистості в статевих залозах. У передплодів чоловічої статі тяжі чітко виражені, розташовані переважно в центральній частині залози перпендикулярно до її вертикального розміру. У передплодів жіночої статі малопомітні тяжі спостерігаються лише в каудальній частині статевої залози, а центральна частина залози представлена скупченнями епітелію, переважно кулястої форми. переважання діаметра просвіту мезонефральної протоки Вольфа над діаметром просвіту парамезонефральної протоки Мюллера є ознакою подальшого розвитку за чоловічим типом.


Slide 12


Slide 13


Slide 14


Slide 15


Slide 16


Slide 17


Slide 18

Аномалії розвитку яєчка. Якщо закладка одного або двох яєчок не відбулася, то внаслідок цього може виникати аномалія, що має назву монорхізм (відсутність одного яєчка) або анорхізм (відсутність обох яєчок). Якщо закладка здійснилася, то на одному з етапів опускання від рівня каудального кінця первинної нирки до входу в відповідну камеру калитки яєчко може затриматися. Це називається незавершене опускання або затримка яєчка (retentio testis). Розрізняють дві основні форми затримки яєчка: черевну, при якій яєчко залишається в межах черевної порожнини (retentio testis abdominalis), і пахвинну (retentio testis inguinalis), при якій яєчко затримується в пахвинному каналі або в ділянці його поверхневого кільця. Затримку яєчка слід вважати однією з форм крипторхізму (cryptos – приховане, orchis – яєчко). Розрізняють одно- та двобічний крипторхізм.


Slide 19

Поряд із крипторхізмом зустрічається також більш рідкісна аномалія положення яєчка, пов’язана з відхиленням від нормального шляху опускання яєчка – неправильне положення або ектопія яєчка (ectopia testis). Розрізняють такі види ектопій: пахвинна ектопія яєчка (ectopia testis inguinalis), при якій яєчко після виходу через поверхневе пахвинне кільце, прямує доверху і розміщується на апоневрозі зовнішнього косого м’яза живота поблизу від поверхневого пахвинного кільця; лобкова ектопія (ectopia pubis), при якій яєчко знаходиться під шкірою лобка; промежинна ектопія (ectopia perinealis) характеризується розміщенням яєчка під шкірою промежини; поверхнева стегнова ектопія (ectopia femoralis superficialis), при якій яєчко після виходу через поверхневе пахвинне кільце, розміщується під шкірою стегна; глибока стегнова ектопія (ectopia femoralis profunda), характеризується розташуванням яєчка у стегновому каналі.


Slide 20


Slide 21


Slide 22


Slide 23


Slide 24

Шари калитки: 1) шкіра (cutis); 2) м’ясиста оболонка (tunica dartos); 3) зовнішня сім’яна фасція (fascia spermatica externa); 4) фасція м’яза-підіймача яєчка (fascia cremasterica); 5) м’яз-підіймач яєчка (m. cremaster); 6) внутрішня сім’яна фасція (fascia spermatica interna); 7) піхвова оболонка яєчка (tunica vaginalis testis): - пристінкова пластинка (lamina parietalis); - нутрощева пластинка (lamina visceralis).


Slide 25


Slide 26


Slide 27


Slide 28

плід 320,0 мм ТКД АГЕНЕЗІЯ ЯЄЧОК ПІДКОВОПОДІБНА НИРКА


Slide 29

плід 285,0 мм ТКД АГЕНЕЗІЯ ЛІВОГО ЯЄЧКА і НАД’ЯЄЧКА


Slide 30

плід 280,0 мм ТКД ДИСТОПІЯ ЯЄЧОК


Slide 31

плід 190,0 мм ТКД ТАЗОВА ЕКТОПІЯ ЛІВОГО ЯЄЧКА


Slide 32

плід 260,0 мм ТКД ТАЗОВА ЕКТОПІЯ ЛІВОГО ЯЄЧКА


Slide 33

плід 135,0 мм ТКД ПРОМЕЖИННА ЕКТОПІЯ ЯЄЧОК


Slide 34

плід 135,0 мм ТКД


Slide 35

плід 180,0 мм ТКД ІЗОЛЬОВАНЕ РОЗМІЩЕННЯ НАД’ЯЄЧОК


Slide 36

плід 180,0 мм ТКД ІЗОЛЬОВАНЕ РОЗМІЩЕННЯ НАД’ЯЄЧОК


Slide 37

плід 175,0 мм ТКД КІСТА ПРАВОГО НАД’ЯЄЧКА


Slide 38

плід 225,0 мм ТКД КІСТА ПРАВОГО НАД’ЯЄЧКА


Slide 39

плід 215,0 мм ТКД ПОДВОЄННЯ ПРАВОГО НАД’ЯЄЧКА


Slide 40

плід 215,0 мм ТКД ПОДВОЄННЯ ПРАВОГО НАД’ЯЄЧКА


Slide 41

плід 230,0 мм ТКД ОДНОКАМЕРНА КАЛИТКА


Slide 42

передплід 65,0 мм ТКД ГІПОСПАДІЯ


Slide 43

плід 205,0 мм ТКД ВІДСУТНІСТЬ ЛІВОГО ПІХВОВОГО ВІДРОСТКА ОЧЕРЕВИНИ


Slide 44

плід 165,0 мм ТКД ПОЄДНАНІ ВАДИ


Slide 45

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


×

HTML:

Ссылка: