'

Програма за превенция и контрол на туберкулозата в Пернишка област 2007-2011

Понравилась презентация – покажи это...




Слайд 0

Програма за превенция и контрол на туберкулозата в Пернишка област 2007-2011 Област Перник


Слайд 1

Основни факти за Област Перник Разположение: Югозападен регион Площ на област Перник: 2392km2 Население област Перник: 149832 Брой градове в област Перник: 6 Брой села в област Перник: 165


Слайд 2

Демографска характеристика на област Перник Раждаемост – 7.4 на 1000 Смъртност – 16.5 на 1000 Естествен прираст - /- 9.3/ Наблюдава се тенденция към застаряване на населението. Средна продължителност на живота : мъже – 69 жени – 76 Структура на населението : градско – 75,4 селско 25,6


Слайд 3

12.11.2014 г. 4 СБАЛББ - гр. Перник е разположена в живописната местност Голо бърдо.


Слайд 4

Построена е 1954г. в близост до църквата Свети Панталеймон.


Слайд 5

Носи се легенда за чудодейните лечебни свойства на местността,които се свързват с вековно дърво,прораснало в стената на църквата.


Слайд 6

СБАЛББ има разкрити 95 легла.Болницата разполага с приемно-диагностичен блок с кабинет за регистриране,лечение и проследяване на туберкулозно болните и две отделения: І-во Фтизиатрично и ІІ-ро Пулмологично отделение с модерно оборудван интензивен сектор.


Слайд 7

Откриване на ремонтирания интензивен сектор


Слайд 8

За диагностика в болницата се използва рентгенов апарат за скопичен,графичен контрол и томографски изследвания;клинична лаборатория с микробиологичен сектор


Слайд 9

Бронхоскопски кабинет


Слайд 10

кабинет за ехографска диагностика


Слайд 11

Епидемиологична обстановка в Пернишка област за последните 5 години


Слайд 12

По отношение на разпространението на туберкулозата в област Перник за последните 5години епидемиологичните данни са следните:


Слайд 13

Заболеваемост от ТБК в Пернишка област


Слайд 14

Регистрирани случаи с ТБК за периода 2005-2008г по общини


Слайд 15

Регистрирани случаи с ТБК за периода 2005-2008г по общини


Слайд 16

Очертава се тенденция към завишаване на заболеваемостта в община Перник,Брезник и Земен.Известни са ни определени ендемични огнища в кварталите Куциян и Рудничар на Перник,фамилия Владимирови в Брезник,където всички членове на семейството са с доказана ТБК


Слайд 17

За 2008г с активна ТБК са регистрирани 114 болни. От тях новооткрити - 92 Рецидиви - 2 Хронично болни - 1 Повторно лечение след прекъсване или други случаи на повторно лечение - 19 MDR –няма доказани случаи


Слайд 18

Изход от лечението на регистрирани болни за 2007 г. Общ брой болни с активна ТБК за 2007 г. – 101 От тях новооткрити – 82 От тях БК (+) – 28 Рецидиви – 2 В резултат на лечението са излекувани – 28 Завършили лечението – 58 Прекъснали лечението – 5 Прехвърлен в друг регион – 1 Починали – 8 Продължават лечението – 1


Слайд 19


Слайд 20

От новооткритите пациенти БК (+) общо 28 - 26 излекувани - 1 починал - 1 прекъснал лечението 2 рецидиви – 2 излекувани


Слайд 21

Регистрирани случаи на ТБК за 2008г. и предприети противоепидемични мерки по отношение на контактните лица Общ брой обхванати контактни за 2008г. – 84 От тях 65 на пациенти , БК (+) 19 на пациенти , БК (-) От тях с хиперергично Манту – 12 Общ брой контактни , провели химиопрофилактика – 48.


Слайд 22

Регистрирани случаи на ТБК и противоепидемични мерки за м.Януари – Април 2009г.


Слайд 23

Работа с НПО – П.У.Л.С. От м. февруари 2009 започнахме работа с НПО – П.У.Л.С.по компонент 4 “Ограничаване разпространението на ТБК сред лица,употребяващи венозни наркотици; лица, зависими към алкохола;деца на улицата и бежанци и търсещи убежище”. От медиаторите на НПО след анкета към болницата за изследвания са насочени 4 съмнителни за туберкулоза.От тях един с ЛТИ , провежда химиопрофилактика.


Слайд 24

Контрол за свършената работа от най-високо ниво


Слайд 25

Благодаря за вниманието.


×

HTML:





Ссылка: