'

Карамишев Д.В.

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Концепція інноваційних перетворень системи охорони здоров’я в Україні Карамишев Д.В.


Slide 1

відсутність ефективної системи забезпечення конституційних гарантій у сфері охорони здоров’я, захисту прав і безпеки пацієнтів. Суспільна проблема:


Slide 2

основні дієві суб’єкти функціонування системи охорони здоров’я (пацієнти та медичні працівники) знаходяться у несприятливих умовах. Характеристика ситуації:


Slide 3

зростає внутрішнє протистояння в системі між основними суб’єктами її функціонування разом з відсутністю прогресивних змін. Тенденція:


Slide 4

Причина: відсутність певних умов та чітких правил, за якими можливий позитивний вплив на ситуацію законними шляхами.


Slide 5

перевага деструктивних процесів у системі над конструктивними що неприпустимо для розвитку системи охорони здоров’я в цілому. Наслідок:


Slide 6

Національна доктрина інноваційних перетворень системи охорони здоров’я середньострокова перспектива (2008 – 2012 рр.)


Slide 7

Механізми реалізації інноваційних процесів у системі охорони здоров’я в Україні


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11


Slide 12


Slide 13


Slide 14


Slide 15


Slide 16


Slide 17


Slide 18

Ризики в системі ОМС Ризик – міра небезпеки, розмір шкоди в результаті настання страхової події (випадку). Ризики у разі захворювання: - пов’язані з витратами на придбання медикаментів - пов’язані з витратами на діагностичне обстеження - пов’язані з доступністю та якістю надання мед. допомоги (проф. відповідальністю мед. персоналу) та соціальних послуг Головне полягає в забезпеченні адекватного розподілу ризиків, тобто відповідному фінансуванні (відшкодування майнових інтересів громадян у разі настання страхового випадку).


Slide 19

Медичні послуги. Чому ні? Говорити про ринок медичних послуг можливо за дотримання таких умов: визначеності (споживач точно знає, які послуги та в якій кількості йому потрібні; повної інформованості споживача щодо споживчих якостей послуг; незалежності споживачів (споживач приймає рішення без будь якого впливу); значної кількості незалежних (конкурентних) виробників. Як що ці умови не забезпечені – мова йде про псевдопослуги, або про так звані “віртуальні послуги”. Тим більше не можливо ставити питання про їх відшкодування.


Slide 20

Україна. Проблеми та перспективи розвитку ОЗ Існуюча система бюджетного фінансування охорони здоров я не може забезпечити Конституційні права громадян та реалізувати гарантії на безкоштовну медичну допомогу. Несформований ринок медичних послуг унеможливлює запровадження справжніх конкурентних відносин у системі охорони здоров’я у найближчій перспективі. Необхідно створити зрозумілу інвестиційну модель організації системи охорони здоров я з чітким, неконкурентним поділенням на бюджетний, солідарний і приватний сектори. Вибір - запровадження бюджетно-страхової системи охорони здоров’я.


Slide 21

Структурно-інвестиційна модель системи ОЗ Суспільно-солідарна бюджетно-страхова модель структури фінансування системи охорони здоров’я Мета запровадження – перерозподіл витрат на охорону здоров’я між державою і суспільством та підвищення контролю за якістю надання медичної допомоги. Структура надходжень до системи охорони здоров’я після запровадження бюджетно-страхової моделі (світовий досвід): 40-50% - бюджет; 30-35% - ОМС; 5-10% – ДМС; 10-15% - інше.


×

HTML:

Ссылка: