'

Карамишев Д.В.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Концепція інноваційних перетворень системи охорони здоров’я в Україні Карамишев Д.В.


Слайд 1

відсутність ефективної системи забезпечення конституційних гарантій у сфері охорони здоров’я, захисту прав і безпеки пацієнтів. Суспільна проблема:


Слайд 2

основні дієві суб’єкти функціонування системи охорони здоров’я (пацієнти та медичні працівники) знаходяться у несприятливих умовах. Характеристика ситуації:


Слайд 3

зростає внутрішнє протистояння в системі між основними суб’єктами її функціонування разом з відсутністю прогресивних змін. Тенденція:


Слайд 4

Причина: відсутність певних умов та чітких правил, за якими можливий позитивний вплив на ситуацію законними шляхами.


Слайд 5

перевага деструктивних процесів у системі над конструктивними що неприпустимо для розвитку системи охорони здоров’я в цілому. Наслідок:


Слайд 6

Національна доктрина інноваційних перетворень системи охорони здоров’я середньострокова перспектива (2008 – 2012 рр.)


Слайд 7

Механізми реалізації інноваційних процесів у системі охорони здоров’я в Україні


Слайд 8


Слайд 9


Слайд 10


Слайд 11


Слайд 12


Слайд 13


Слайд 14


Слайд 15


Слайд 16


Слайд 17


Слайд 18

Ризики в системі ОМС Ризик – міра небезпеки, розмір шкоди в результаті настання страхової події (випадку). Ризики у разі захворювання: - пов’язані з витратами на придбання медикаментів - пов’язані з витратами на діагностичне обстеження - пов’язані з доступністю та якістю надання мед. допомоги (проф. відповідальністю мед. персоналу) та соціальних послуг Головне полягає в забезпеченні адекватного розподілу ризиків, тобто відповідному фінансуванні (відшкодування майнових інтересів громадян у разі настання страхового випадку).


Слайд 19

Медичні послуги. Чому ні? Говорити про ринок медичних послуг можливо за дотримання таких умов: визначеності (споживач точно знає, які послуги та в якій кількості йому потрібні; повної інформованості споживача щодо споживчих якостей послуг; незалежності споживачів (споживач приймає рішення без будь якого впливу); значної кількості незалежних (конкурентних) виробників. Як що ці умови не забезпечені – мова йде про псевдопослуги, або про так звані “віртуальні послуги”. Тим більше не можливо ставити питання про їх відшкодування.


Слайд 20

Україна. Проблеми та перспективи розвитку ОЗ Існуюча система бюджетного фінансування охорони здоров я не може забезпечити Конституційні права громадян та реалізувати гарантії на безкоштовну медичну допомогу. Несформований ринок медичних послуг унеможливлює запровадження справжніх конкурентних відносин у системі охорони здоров’я у найближчій перспективі. Необхідно створити зрозумілу інвестиційну модель організації системи охорони здоров я з чітким, неконкурентним поділенням на бюджетний, солідарний і приватний сектори. Вибір - запровадження бюджетно-страхової системи охорони здоров’я.


Слайд 21

Структурно-інвестиційна модель системи ОЗ Суспільно-солідарна бюджетно-страхова модель структури фінансування системи охорони здоров’я Мета запровадження – перерозподіл витрат на охорону здоров’я між державою і суспільством та підвищення контролю за якістю надання медичної допомоги. Структура надходжень до системи охорони здоров’я після запровадження бюджетно-страхової моделі (світовий досвід): 40-50% - бюджет; 30-35% - ОМС; 5-10% – ДМС; 10-15% - інше.


×

HTML:

Ссылка: