'

Комп’ютерна томографія в діагностиці онкологічних уражень печінки

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Комп’ютерна томографія в діагностиці онкологічних уражень печінки Львів 2011


Slide 1


Slide 2

Захворюваність на рак печінки, Львівська обл


Slide 3

Захворюваність на рак жовчевих протоків, Львівська обл


Slide 4


Slide 5

Гістологічна класифікація ВООЗ I. Епітеліальні доброякісні пухлини: печінково-клітинна аденома, аденома внутрішньопечінкових жовчних протоків, цистаденома внутрішньопечнкових жовчних протоків. Епітеліальні злоякісні пухлини: гепатоцелюлярний рак, холангіокарцинома, цистаденокарцинома, змішаний гепатохолангіоцелюлярний рак, гепатобластома, недиференційований рак. II. Неепітеліальні пухлини: гемангіома, інфантильна гемангіоендотеліома, гемангіосаркома, ембріональна саркома і ін.. III. Інші типи пухлин: тератома, карциносаркома... IV. Некласифіковані пухлини. V. Пухлини кровотворної системи. VI. Метастатичні пухлини. Гістологічна класифікація ВООЗ, 1983


Slide 6

Частота вогнищевих уражень печінки (2009-2010)


Slide 7

Кісти печінки


Slide 8

Кісти печінки


Slide 9

Ехінококові кісти Radiology and Imaging, David Sutton, 2003


Slide 10

Гемангіома


Slide 11

Кавернозна гемангіома Найчастіша (78%) 2 місце серед усіх пухлин печінки (після метастазів) Гістологія: великі судинні канали, заповнені повільно циркулюючою кров’ю та вистелені шаром зрілих, сплощених ендотеліальних клітин, розділених тонкою фіброзною перетинкою Жовчеві ходи відсутні Тромбоз судинних каналів


Slide 12

Гемангіоми


Slide 13

Фокальна вузликова (нодулярна) гіперплазія (ФНГ) Доброякісна гіперпластична реакція на вроджену артеріовенозну мальформацію з розвитком часточкового солідного утворення з артеріальним кровоплином Складається з гепатоцитів, купферовських клітин та елементів жовчевих протоків з патологічною будовою Фіброзна (міксоматозна) тканина утворює центральний рубець з радірними септами, що оточують харчуючу артерію


Slide 14

ФНГ КТ-семіотика Солітарний утвір Розміри <5 см Нативно –чітко окреслений, гіподенсивний (іноді, ізоденсивний) Інтенсивне контрастне підсилення всієї пухлини в артеріальну фазу Гіподенсивний центральний рубець патогномонічний (50-60%) Характерне швидке “вимивання” контрасту В портальну фазу вузол ізоденсивний, іноді- гіподенсивний


Slide 15

Фокальна нодулярна гіперплазія (ФНГ) Диференційна діагностика: Аденома печінки Фіброламелярний ГЦР Гіперваскулярні метастази


Slide 16

Аденома печінки Гепатоцелюлярна, печінково-клітинна аденома Фактори ризику: Прийом оральних контрацептивів, андрогенних стероідів Вагітність Цукровий діабет Хвороби накопичення глікогену(тип 1а) Талассемія Гістологія: солітарний сферичний доброякісний ріст дезорганізованих тяжів гепатоцитів, зменшення кількості купферовських клітин; не містить жовчевих протоків, гілок ворітної та печінкових вен. Гіперваскуляризація за рахунок субкапсулярних судинних гілок печінкової артерії.


Slide 17

Аденома печінки КТ семіотика Солітарний, гіподенсивний при нативному обстеженні утвір в правій частці печінки (80%) Гетерогенний за рахунок некрозів та крововиливів Немає центрального рубця(може бути некроз) В портальну фазу гіподенсивний, ізоденсивний Radiology and Imaging, David Sutton, 2003


Slide 18

?


Slide 19

Цистаденома


Slide 20

Злоякісні новоутвори печінки


Slide 21

Гепатоцелюлярний рак 80-90% усіх первинних пухлин Етіологія: Цироз печінки Хронічний гепатит В/С Вплив канцерогенів Вроджені порушення метаболізму (недостатність альфа-1-трипсину, галактоземія, хвороба Gierke) Гістологія: клітини карциноми схожі на гепатоцити за виглядом та структурним рисунком 1. експансивна інкапсульована карцинома 2. інфільтративна неінкапсульована карцинома 3. дифузна


Slide 22

гіподенсивний при нативному обстеженні одиночний або множинні утвори часто інфільтрують гілки портальної вени тонка контрастована капсула мозаїчна структура сателітні вузлики (внутрішньопечінкові метастази ГЦК) Гепатоцелюлярна карцинома


Slide 23

не містить кальцинатів великі пухлини переважно гетерогенні за рахунок некрозів ізоденсивність або гіподенсивність на відтермінованих сканах тромбоз гілок портальної вени Гепатоцелюлярна карцинома


Slide 24

Фіброламелярний гепатоцелюлярний рак частково або повністю інкапсульований солітарний утвір виражений центральний рубець центральні зірчасті звапнення Diseases of the Abdomen and Pelvis, J.Holdler, G.K.von Schulthess, Ch.L.Zollikofer 2006


Slide 25

Холангіокарцинома (внутрішньопечінкова, периферична) одиночний, частіше гомогенний круглий чи овальний гіподенсивний утвір з нерівними контурами розміри від 5 до 20см переважно периферійне підсилення точкові звапнення (20%) сателітні вузли часті, не завжи видимі сегментарне розширення внутрішньопечінкових протоків Diseases of the Abdomen and Pelvis, J.Holdler, G.K.von Schulthess, Ch.L.Zollikofer 2006


Slide 26

ХЦК Одиночний гіповаскулярний утвір з периферійним контрастуванням Дифереційна діагностика з метастазом (аденокарциноми)


Slide 27

Холангіокарцинома * утвір в / навколо проток у місці обструкціЇ * інфільтруюча пухлина високої щільності * дрібні вогнища гіперденсивності в центрі пухлини – ділянки скупчення муцину


Slide 28

Холангіокарцинома (позапечінкова) дилатація тільки внутрішньопечінкових протоків незмога побачити місце злиття лівого і правого печінкових проток екзофітна пухлина низької щільності


Slide 29

Гепатобластома (гемангіоперицитома) гіподенсивна пухлина з периферичним обідковим контрастуванням можуть бути кальцинати (крупнозернисті) Encyclopedia of Diagnostic Imaging 2008, Albert L.Baert


Slide 30

Вторинні пухлинні ураження печінки: метастази


Slide 31

Частота метастазування раку в печінку


Slide 32

Метастази 1. Гіперваскулярні 2. Кістозні (гіподенсивні) 3. З звапніннями Radiology and Imaging David Sutton, 2003


Slide 33

Рак нирки Карциноід Рак товстої кишки Рак грудної залози Пухлини остівцевих клітин ПЗ Цистаденокарциноми яйників Остеосакроми Феохромоцитома Гіперваскулярні метастази


Slide 34

Гіповаскулярні (кистозні) метастази Рак яйника (муцинозний) Рак ободової кишки Саркоми Рак легені Рак грудної залози Меланома Карциноідна пухлина


Slide 35

Метастази із звапіннями Рак ободової кишки Ендокринний рак підшлункової залози Остеосаркома Лейоміосаркома Мезотеліома плеври нейробластома Рак грудної залози Медулярний рак ЩЗ Рак нирки Рак легенів Рак яєчка


Slide 36

Метастази Метастази cr mammae


Slide 37

Методи діагностики Визначення пухлинних маркерів УЗД Комп’ютерна томографія МРТ Трепан-біопсія Лапароскопія ПЕТ-КТ


Slide 38

Інформаційність інструментальних та біохімічних методів діагностики


Slide 39

При солітарних метастазах в печінку, особливо при невиявленій первинній локалізації пухлинного процесу, необхідне проведення всіх можливих обстежень, включаючи пункційну біопсію, а іноді і діагностичну лапаротомію


Slide 40

Комп’ютерна томографія печінки


Slide 41

При виявленні пухлини чи метастазів в печінці для успішного лікування необхідно вирішити низку діагностичних питань


Slide 42

Чи є вогнищеві зміни в печінці Морфологія виявленої пухлини Локалізація в печінці Ураження портальних та кавальних воріт печінки Наявність чи відсутність вростання в суміжні органи Стан позаочеревиних лімфатичних вузлів та вузлів воріт печінки Наявність віддалених метастазів


Slide 43

Методи лікування Хірургічний Хіміотерапія Променева терапія МХЕПА Радіочастотна абляція


Slide 44

КТ перед хірургічним втручанням Локалізація вогнищ в печінці Кількість Розмір Відношення до портальних та кавальних воріт Відношення до судин та жовчних протоків в печінці Наявність тромбозу печінкових вен Наявність позапечінкового метастазування Об’єм не ураженої (нормальної) паренхіми печінки


Slide 45


Slide 46


Slide 47

Радіочастотна термоабляція Покази. Попереднє радикальне хірургічне лікування первинної пухлини Нерезектабельні метастази в печінці (через значне внутрішньоорганне поширення, неадекватний функціональний резерв органу після операції, супутні захворювання) Відсутність позапечінкових метастазів Кількість метастазів < 5 Діаметр метастазів < 5 см Локальний рецидив в результаті неадекватної РЧТА чи резекції


Slide 48

Загальні протипокази Розміщення пухлинних вузлів ближче ніж 1см від ворітної вени, печінкових вен чи жовчних протоків Цироз печінки Child-Pugh Class C Коагулопатія, що не корегується Механічна жовтяниця


Slide 49

Протипокази до черезшкірної термоабляції Розміщення пухлини ближче ніж 1см до жовчного міхура Субкапсулярні метастази в печінку, які розташовані біля суміжних органів на відстані менше 2см


Slide 50

КТ після хірургічного втручання Безпосередні результати Наявність вільної рідини в черевній порожнині Некроз краю резекції Абсцес в печінці чи поза нею Об’єм термоабляції


Slide 51

Cтан після резекції печінки


Slide 52


Slide 53

Віддалені результати Наявність рецидиву Поява нових вогнищ метастазування Оцінка змін ділянок термоабляції КТ після хірургічного втручання


Slide 54


Slide 55

Масляна хіміоемболізація печінкової артерії Визначення інтенсивності накопичення масляного емболізату в пухлинних утворах печінки Ступінь оклюзії судин Реакція пухлини на МХЕПА (стабілізація, регресія, прогресування)


Slide 56

МХЕПА Покази. Паліативна терапія злоякісних пухлин з метою продовження тривалості життя хворого Поліпшення якості життя хворого (купування гіпертонічних кризів карциноідного синдрому) Екстренна емболізація при кровотечі пухлини Лікування первинних нерезектабельних пухлин печінки Неефективність попередньої системної хіміотерапії


Slide 57

МХЕПА Протипокази. Абсолютні. Відсутність гістологічного підтвердження злоякісного ураження печінки Об’єм пухлини більше 70% об’єму органа Важкий супутній цироз (В,С за класифікацією Child) Тромбоз стовбура або гілок ворітної вени Гіпербілірубінемія більше 50 мкмоль/л


Slide 58

МХЕПА Протипокази. Відносні 1. Позапечінкове розповсюдження пухлини


Slide 59


Slide 60


Slide 61


Slide 62


Slide 63


Slide 64

Після МХЕПА


Slide 65


Slide 66


Slide 67

Системна хіміотерапія КТ та МРТ є найкращими з доступних та найбільш відтворюваних методів для вимірювання утворів та оцінки динаміки пухлинного процесу під впливом хіміотерапії (і не тільки). Використовуються критерії RECIST


Slide 68

Критерії оцінки регресії солідних пухлин (RECIST) Оцінка утворів-мішеней: Повна регресія – зникнення усіх вогнищ Часткова регресія - зменшення суми найбільших діаметрів оцінювальних вогнищ (утворів-мішеней) хоча б на 30% Прогресування – зростання суми найбільших діаметрів утворів хоча б на 20% Стабілізація – відсутність достатнього зменшення, щоб кваліфікувати, як часткову регресію, і достатнього збільшення , щоб кваліфікувати, як прогресування.


Slide 69

Критерії оцінки регресії солідних пухлин (RECIST) Оцінка утворів-немішеней: Повна регресія – зникнення усіх немішеневих утворів та нормалізація рівня маркерів Неповна регресія або стабілізація хвороби – існування одного або кількох немішеневих утворів та(або) утримання рівня маркерів понад межі норми Прогресування – поява одного або більше нових утворів та(або) недвозначне прогресування існуючих немішеневих вогнищ.


Slide 70

Оцінка динаміки процесу (RECIST (1.1) ) Виконання КТ з одинаковими параметрами


Slide 71

Стан перед системною хіміотерапією


Slide 72

Стан після 4х циклів системної хіміотерапії


Slide 73

Через 5 місяців після ХТ


Slide 74

До ХТ Після 4 циклів ХТ Через 5 міс після ХТ


Slide 75


Slide 76

ПЕТ-КТ Ultravist 370, 18F-ФДГ ПЭТ-КТ с контрастом: портовенозная фаза


Slide 77

Питання


×

HTML:

Ссылка: