'

Комп’ютерна томографія в діагностиці онкологічних уражень печінки

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Комп’ютерна томографія в діагностиці онкологічних уражень печінки Львів 2011


Слайд 1


Слайд 2

Захворюваність на рак печінки, Львівська обл


Слайд 3

Захворюваність на рак жовчевих протоків, Львівська обл


Слайд 4


Слайд 5

Гістологічна класифікація ВООЗ I. Епітеліальні доброякісні пухлини: печінково-клітинна аденома, аденома внутрішньопечінкових жовчних протоків, цистаденома внутрішньопечнкових жовчних протоків. Епітеліальні злоякісні пухлини: гепатоцелюлярний рак, холангіокарцинома, цистаденокарцинома, змішаний гепатохолангіоцелюлярний рак, гепатобластома, недиференційований рак. II. Неепітеліальні пухлини: гемангіома, інфантильна гемангіоендотеліома, гемангіосаркома, ембріональна саркома і ін.. III. Інші типи пухлин: тератома, карциносаркома... IV. Некласифіковані пухлини. V. Пухлини кровотворної системи. VI. Метастатичні пухлини. Гістологічна класифікація ВООЗ, 1983


Слайд 6

Частота вогнищевих уражень печінки (2009-2010)


Слайд 7

Кісти печінки


Слайд 8

Кісти печінки


Слайд 9

Ехінококові кісти Radiology and Imaging, David Sutton, 2003


Слайд 10

Гемангіома


Слайд 11

Кавернозна гемангіома Найчастіша (78%) 2 місце серед усіх пухлин печінки (після метастазів) Гістологія: великі судинні канали, заповнені повільно циркулюючою кров’ю та вистелені шаром зрілих, сплощених ендотеліальних клітин, розділених тонкою фіброзною перетинкою Жовчеві ходи відсутні Тромбоз судинних каналів


Слайд 12

Гемангіоми


Слайд 13

Фокальна вузликова (нодулярна) гіперплазія (ФНГ) Доброякісна гіперпластична реакція на вроджену артеріовенозну мальформацію з розвитком часточкового солідного утворення з артеріальним кровоплином Складається з гепатоцитів, купферовських клітин та елементів жовчевих протоків з патологічною будовою Фіброзна (міксоматозна) тканина утворює центральний рубець з радірними септами, що оточують харчуючу артерію


Слайд 14

ФНГ КТ-семіотика Солітарний утвір Розміри <5 см Нативно –чітко окреслений, гіподенсивний (іноді, ізоденсивний) Інтенсивне контрастне підсилення всієї пухлини в артеріальну фазу Гіподенсивний центральний рубець патогномонічний (50-60%) Характерне швидке “вимивання” контрасту В портальну фазу вузол ізоденсивний, іноді- гіподенсивний


Слайд 15

Фокальна нодулярна гіперплазія (ФНГ) Диференційна діагностика: Аденома печінки Фіброламелярний ГЦР Гіперваскулярні метастази


Слайд 16

Аденома печінки Гепатоцелюлярна, печінково-клітинна аденома Фактори ризику: Прийом оральних контрацептивів, андрогенних стероідів Вагітність Цукровий діабет Хвороби накопичення глікогену(тип 1а) Талассемія Гістологія: солітарний сферичний доброякісний ріст дезорганізованих тяжів гепатоцитів, зменшення кількості купферовських клітин; не містить жовчевих протоків, гілок ворітної та печінкових вен. Гіперваскуляризація за рахунок субкапсулярних судинних гілок печінкової артерії.


Слайд 17

Аденома печінки КТ семіотика Солітарний, гіподенсивний при нативному обстеженні утвір в правій частці печінки (80%) Гетерогенний за рахунок некрозів та крововиливів Немає центрального рубця(може бути некроз) В портальну фазу гіподенсивний, ізоденсивний Radiology and Imaging, David Sutton, 2003


Слайд 18

?


Слайд 19

Цистаденома


Слайд 20

Злоякісні новоутвори печінки


Слайд 21

Гепатоцелюлярний рак 80-90% усіх первинних пухлин Етіологія: Цироз печінки Хронічний гепатит В/С Вплив канцерогенів Вроджені порушення метаболізму (недостатність альфа-1-трипсину, галактоземія, хвороба Gierke) Гістологія: клітини карциноми схожі на гепатоцити за виглядом та структурним рисунком 1. експансивна інкапсульована карцинома 2. інфільтративна неінкапсульована карцинома 3. дифузна


Слайд 22

гіподенсивний при нативному обстеженні одиночний або множинні утвори часто інфільтрують гілки портальної вени тонка контрастована капсула мозаїчна структура сателітні вузлики (внутрішньопечінкові метастази ГЦК) Гепатоцелюлярна карцинома


Слайд 23

не містить кальцинатів великі пухлини переважно гетерогенні за рахунок некрозів ізоденсивність або гіподенсивність на відтермінованих сканах тромбоз гілок портальної вени Гепатоцелюлярна карцинома


Слайд 24

Фіброламелярний гепатоцелюлярний рак частково або повністю інкапсульований солітарний утвір виражений центральний рубець центральні зірчасті звапнення Diseases of the Abdomen and Pelvis, J.Holdler, G.K.von Schulthess, Ch.L.Zollikofer 2006


Слайд 25

Холангіокарцинома (внутрішньопечінкова, периферична) одиночний, частіше гомогенний круглий чи овальний гіподенсивний утвір з нерівними контурами розміри від 5 до 20см переважно периферійне підсилення точкові звапнення (20%) сателітні вузли часті, не завжи видимі сегментарне розширення внутрішньопечінкових протоків Diseases of the Abdomen and Pelvis, J.Holdler, G.K.von Schulthess, Ch.L.Zollikofer 2006


Слайд 26

ХЦК Одиночний гіповаскулярний утвір з периферійним контрастуванням Дифереційна діагностика з метастазом (аденокарциноми)


Слайд 27

Холангіокарцинома * утвір в / навколо проток у місці обструкціЇ * інфільтруюча пухлина високої щільності * дрібні вогнища гіперденсивності в центрі пухлини – ділянки скупчення муцину


Слайд 28

Холангіокарцинома (позапечінкова) дилатація тільки внутрішньопечінкових протоків незмога побачити місце злиття лівого і правого печінкових проток екзофітна пухлина низької щільності


Слайд 29

Гепатобластома (гемангіоперицитома) гіподенсивна пухлина з периферичним обідковим контрастуванням можуть бути кальцинати (крупнозернисті) Encyclopedia of Diagnostic Imaging 2008, Albert L.Baert


Слайд 30

Вторинні пухлинні ураження печінки: метастази


Слайд 31

Частота метастазування раку в печінку


Слайд 32

Метастази 1. Гіперваскулярні 2. Кістозні (гіподенсивні) 3. З звапніннями Radiology and Imaging David Sutton, 2003


Слайд 33

Рак нирки Карциноід Рак товстої кишки Рак грудної залози Пухлини остівцевих клітин ПЗ Цистаденокарциноми яйників Остеосакроми Феохромоцитома Гіперваскулярні метастази


Слайд 34

Гіповаскулярні (кистозні) метастази Рак яйника (муцинозний) Рак ободової кишки Саркоми Рак легені Рак грудної залози Меланома Карциноідна пухлина


Слайд 35

Метастази із звапіннями Рак ободової кишки Ендокринний рак підшлункової залози Остеосаркома Лейоміосаркома Мезотеліома плеври нейробластома Рак грудної залози Медулярний рак ЩЗ Рак нирки Рак легенів Рак яєчка


Слайд 36

Метастази Метастази cr mammae


Слайд 37

Методи діагностики Визначення пухлинних маркерів УЗД Комп’ютерна томографія МРТ Трепан-біопсія Лапароскопія ПЕТ-КТ


Слайд 38

Інформаційність інструментальних та біохімічних методів діагностики


Слайд 39

При солітарних метастазах в печінку, особливо при невиявленій первинній локалізації пухлинного процесу, необхідне проведення всіх можливих обстежень, включаючи пункційну біопсію, а іноді і діагностичну лапаротомію


Слайд 40

Комп’ютерна томографія печінки


Слайд 41

При виявленні пухлини чи метастазів в печінці для успішного лікування необхідно вирішити низку діагностичних питань


Слайд 42

Чи є вогнищеві зміни в печінці Морфологія виявленої пухлини Локалізація в печінці Ураження портальних та кавальних воріт печінки Наявність чи відсутність вростання в суміжні органи Стан позаочеревиних лімфатичних вузлів та вузлів воріт печінки Наявність віддалених метастазів


Слайд 43

Методи лікування Хірургічний Хіміотерапія Променева терапія МХЕПА Радіочастотна абляція


Слайд 44

КТ перед хірургічним втручанням Локалізація вогнищ в печінці Кількість Розмір Відношення до портальних та кавальних воріт Відношення до судин та жовчних протоків в печінці Наявність тромбозу печінкових вен Наявність позапечінкового метастазування Об’єм не ураженої (нормальної) паренхіми печінки


Слайд 45


Слайд 46


Слайд 47

Радіочастотна термоабляція Покази. Попереднє радикальне хірургічне лікування первинної пухлини Нерезектабельні метастази в печінці (через значне внутрішньоорганне поширення, неадекватний функціональний резерв органу після операції, супутні захворювання) Відсутність позапечінкових метастазів Кількість метастазів < 5 Діаметр метастазів < 5 см Локальний рецидив в результаті неадекватної РЧТА чи резекції


Слайд 48

Загальні протипокази Розміщення пухлинних вузлів ближче ніж 1см від ворітної вени, печінкових вен чи жовчних протоків Цироз печінки Child-Pugh Class C Коагулопатія, що не корегується Механічна жовтяниця


Слайд 49

Протипокази до черезшкірної термоабляції Розміщення пухлини ближче ніж 1см до жовчного міхура Субкапсулярні метастази в печінку, які розташовані біля суміжних органів на відстані менше 2см


Слайд 50

КТ після хірургічного втручання Безпосередні результати Наявність вільної рідини в черевній порожнині Некроз краю резекції Абсцес в печінці чи поза нею Об’єм термоабляції


Слайд 51

Cтан після резекції печінки


Слайд 52


Слайд 53

Віддалені результати Наявність рецидиву Поява нових вогнищ метастазування Оцінка змін ділянок термоабляції КТ після хірургічного втручання


Слайд 54


Слайд 55

Масляна хіміоемболізація печінкової артерії Визначення інтенсивності накопичення масляного емболізату в пухлинних утворах печінки Ступінь оклюзії судин Реакція пухлини на МХЕПА (стабілізація, регресія, прогресування)


Слайд 56

МХЕПА Покази. Паліативна терапія злоякісних пухлин з метою продовження тривалості життя хворого Поліпшення якості життя хворого (купування гіпертонічних кризів карциноідного синдрому) Екстренна емболізація при кровотечі пухлини Лікування первинних нерезектабельних пухлин печінки Неефективність попередньої системної хіміотерапії


Слайд 57

МХЕПА Протипокази. Абсолютні. Відсутність гістологічного підтвердження злоякісного ураження печінки Об’єм пухлини більше 70% об’єму органа Важкий супутній цироз (В,С за класифікацією Child) Тромбоз стовбура або гілок ворітної вени Гіпербілірубінемія більше 50 мкмоль/л


Слайд 58

МХЕПА Протипокази. Відносні 1. Позапечінкове розповсюдження пухлини


Слайд 59


Слайд 60


Слайд 61


Слайд 62


Слайд 63


Слайд 64

Після МХЕПА


Слайд 65


Слайд 66


Слайд 67

Системна хіміотерапія КТ та МРТ є найкращими з доступних та найбільш відтворюваних методів для вимірювання утворів та оцінки динаміки пухлинного процесу під впливом хіміотерапії (і не тільки). Використовуються критерії RECIST


Слайд 68

Критерії оцінки регресії солідних пухлин (RECIST) Оцінка утворів-мішеней: Повна регресія – зникнення усіх вогнищ Часткова регресія - зменшення суми найбільших діаметрів оцінювальних вогнищ (утворів-мішеней) хоча б на 30% Прогресування – зростання суми найбільших діаметрів утворів хоча б на 20% Стабілізація – відсутність достатнього зменшення, щоб кваліфікувати, як часткову регресію, і достатнього збільшення , щоб кваліфікувати, як прогресування.


Слайд 69

Критерії оцінки регресії солідних пухлин (RECIST) Оцінка утворів-немішеней: Повна регресія – зникнення усіх немішеневих утворів та нормалізація рівня маркерів Неповна регресія або стабілізація хвороби – існування одного або кількох немішеневих утворів та(або) утримання рівня маркерів понад межі норми Прогресування – поява одного або більше нових утворів та(або) недвозначне прогресування існуючих немішеневих вогнищ.


Слайд 70

Оцінка динаміки процесу (RECIST (1.1) ) Виконання КТ з одинаковими параметрами


Слайд 71

Стан перед системною хіміотерапією


Слайд 72

Стан після 4х циклів системної хіміотерапії


Слайд 73

Через 5 місяців після ХТ


Слайд 74

До ХТ Після 4 циклів ХТ Через 5 міс після ХТ


Слайд 75


Слайд 76

ПЕТ-КТ Ultravist 370, 18F-ФДГ ПЭТ-КТ с контрастом: портовенозная фаза


Слайд 77

Питання


×

HTML:

Ссылка: