'

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА UNIX

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА UNIX 1. Загальні відомості і структура ОС UNIX 2. Основи роботи у UNIX 3. Типи оболонок 4. Маски 5. Трубопроводі UNIX - стандартне введення і стандартний вивід Дисципліна “Операційні системи”. Лекція 5. Викладач: Осадчий В.В.


Slide 1

Структура операційної системи UNIX


Slide 2

Структура ядра UNIX


Slide 3

Shells і команди Welcome to FreeBSD! /home/student> /home/student# cp foo bar /home/student# eat cake eat: command not found /home/student# /home/student# exit


Slide 4

Команди UNIX cd - змінює поточний робочий каталог. Синтаксис: cd <directory> <directory> - каталог, у який треба перейти ("." посилається на поточний каталог, ".." - на батьківський каталог). cd ../foo переводить з поточного каталогу в ../foo ls - видає інформацію про файли в каталозі. Синтаксис: ls <file1> ... <file> Де <file1> ... <file> імена файлів чи каталогів, інформацію про які треба видати. Опції: Найбільше часто використовувані: -F (для представлення інформації про типи файлів), -l (видає в довгому ("long") форматі інформацію про розміри файлів, власниках, правах доступу і т.д.) ls -l /home/student видасть уміст каталогу /home/student cp - копіює файл(и) у файл чи каталог. Синтаксис: cp <file1> ... <file> <destination> Де <file1> ... <file> імена файлів, що копіюються, а <destination> файл чи каталог, у який копіюють. cp ../frog joe копіює файл ../frog у файл чи каталог joe


Slide 5

Команди UNIX mv - переміщає файл(и) в інший файл чи каталог. Ця команда не еквівалентна копіюванню з наступним знищенням оригіналу. Вона може бути використана для перейменування файлів. Синтаксис: mv <file1> ... <file> <destination> Де <file1> ... <file> імена переміщуваних файлів, а <destination> ім'я чи файлу каталогу, у який переміщають. mv ../frog joe переміщає файл ../frog у файл чи каталог joe. rm - видаляє файли. Синтаксис: rm <file1> ... <file> Де <file1> ... <file> імена файлів, що видаляються. Опції: -і зажадає підтвердження перед видаленням файлу. -R рекурсивно видаляє каталог і його підкаталоги з усіма файлами. rm -і /home/student/joe /home/student/frog видаляє файли joe і frog у каталозі /home/student. mkdir - створює нові каталоги. Синтаксис: mkdir <dir1> ... <dir> Де <dir1> ... <dir> створювані каталоги. mkdir /home/student/test створює каталог test у каталозі /home/student.


Slide 6

Команди UNIX rmdir - ця команда видаляє порожні каталоги. При використанні rmdir ваш поточний робітник каталог повинний знаходитися поза каталогом, що видаляється. Синтаксис: rmdir <dir1> ... <dir> Де <dir1> ... <dir> каталоги, що видаляються. rmdir /home/student/papers видаляє каталог /home/student/papers, якщо він порожній. man - видає сторінку Посібника з даної чи команди ресурсу. (тут "ресурс" - це будь-яка системна утиліта, що не є командою, наприклад бібліотечна функція). Синтаксис: man <command> Де <command> ім'я чи команди ресурсу, про яке запитується інформація. man ls - дає допомога по команді ls. more - видає вміст названих файлів поекранно. Синтаксис: more <file1> ... <file> Де <file1> ... <file> відображувані файли. more papers/history-final представляє файл papers/history-final.


Slide 7

Команди UNIX cat - використовується для конкатенації файлів. cat використовується також для видачі повного змісту файлу разом Синтаксис: cat <file1> ... <file> Де <file1> ... <file> видавані файли. cat letters/from-mdw видає на дисплей файл letters/from-mdw. echo - просто повторює аргументи. Синтаксис: echo <arg1> ... <arg> Де <arg1> ... <arg> "повторювані" аргументи. echo "Hello world" видає на екран "Hello world". grep - видає всі рядки в названому файлі(лах), що містять заданий зразок. Синтаксис: grep <pattern> <file1> ... <file> Де <pattern> - зразок (представлений регулярним вираженням) і <file1> ... <file> - файли, у яких виробляється пошук. grep loomer /etc/hosts видасть усі рядки, у яких файл /etc/hosts, містить зразок "loomer".


Slide 8

Маски /home/student# ls frog joe stuff /home/student# /home/student# ls *o* frog joe /home/student# /home/student# ls * frog joe stuff /home/student# /home/student# ls f* frog /home/student# ls *ff stuff /home/student# ls *f* frog stuff /home/student# ls s*f stuff /home/student# /home/student# ls *o* /home/student# ls frog joe


Slide 9

/home/student# ls frog joe stuff /home/student# /home/student# ls -a . .. .bash_profile .bashrc frog joe stuff /home/student# /home/student# ls * frog joe stuff /home/student# /home/student# ls j?e joe /home/student# ls f??g frog /home/student# ls ????f stuff /home/student# /home/student# cp /etc/s* /home/student cp <file1> ... <fileN> <destination>


Slide 10

Трубопроводи UNIX /home/student/papers# cat history-final masters-thesis /home/student/papers# cat Hello there. Hello there. Bye. Bye. [ctrl-D] /home/student/papers# /home/student/papers# sort bananas carrots apples [ctrl-D] apples bananas carrots /home/student/papers#


Slide 11

Перенаправлення входу і виходу /home/student/papers# sort > shopping-list bananas carrots apples [ctrl-D] /home/student/papers# /home/student/papers# cat shopping-list apples bananas carrots /home/student/papers# /home/student/papers# sort items > shopping-list /home/student/papers# cat shopping-list apples bananas carrots /home/student/papers# /home/student/papers# sort < items apples bananas carrots /home/student/papers#


Slide 12

Використання конвеєра /home/student/papers# ls english-list history-final masters-thesis notes /home/student/papers# ls > file-list /home/student/papers# sort -r file-list notes masters-thesis history-final english-list /home/student/papers#


Slide 13

/home/student/papers# ls /usr/bin /home/student/papers# ls /usr/bin | more /home/student/papers# ls | sort -r | head -1 notes /home/student/papers# Використання конвеєра /home/student/papers# ls | sort –r notes masters-thesis history-final english-list /home/student/papers#


Slide 14

Перенапрямок з додаванням /home/student/papers# ls > file-list /home/student/papers# ls >> file-list


Slide 15

РОБОТА З ДОДАТКАМИ. ОПТИМІЗАЦІЯ WINDOWS Способи запуску додатків у Windows Установка нових програм для Windows Видалення додатків Оформлення Робочого столу Настроювання Головного меню ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМІНУ ДАНИМИ Що таке обмін даними Поняття складового документа Обмін даними перетягуванням об'єкта мишею Обмін даними через буфер Технологія вбудовування і зв'язку об'єктів OLE Теми для самостійного вивчення icc.melitopol.net/learn – Операційні системи


×

HTML:

Ссылка: