'

Forum for Arab Culture

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

връзка между две култури Forum for Arab Culture


Слайд 1

Нашата работа


Слайд 2

Защо? към меню


Слайд 3

Как? Организация от млади и енергични хора. Осъществяване на микродиалог. Организиране на различни културни събития. Партньорство с български и арабски неправителствени организации. Работа по международни проекти. към меню


Слайд 4

Връзка с обществото Използване на модерните начини за връзка – социални мрежи, блогове, Twitter, e-mail. Контакти с хора на изкуството както в България и Европа, така и в арабския свят. Организиране на конференции Реакция спрямо стереотипи в обществото Организация на публични форуми и кръгли маси към меню


Слайд 5

блога < към > меню


Слайд 6

Twitter.com/arabculture к ъ м м е н ю


Слайд 7

Facebook.com к ъ м м е н ю


Слайд 8

Какво постигнахме заедно? к ъ м м е н ю


Слайд 9

arabcultureforum@gmail.com 24/7


×

HTML:

Ссылка: