'

Forum for Arab Culture

If you like this presentation – show it...

Slide 0

връзка между две култури Forum for Arab Culture


Slide 1

Нашата работа


Slide 2

Защо? към меню


Slide 3

Как? Организация от млади и енергични хора. Осъществяване на микродиалог. Организиране на различни културни събития. Партньорство с български и арабски неправителствени организации. Работа по международни проекти. към меню


Slide 4

Връзка с обществото Използване на модерните начини за връзка – социални мрежи, блогове, Twitter, e-mail. Контакти с хора на изкуството както в България и Европа, така и в арабския свят. Организиране на конференции Реакция спрямо стереотипи в обществото Организация на публични форуми и кръгли маси към меню


Slide 5

блога < към > меню


Slide 6

Twitter.com/arabculture к ъ м м е н ю


Slide 7

Facebook.com к ъ м м е н ю


Slide 8

Какво постигнахме заедно? к ъ м м е н ю


Slide 9

arabcultureforum@gmail.com 24/7


×

HTML:

Ссылка: