ПЛАТО СРБИЈА


Презентация изнутри:

Слайд 0

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС ПЛАТО СРБИЈА


Слайд 1

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС OДСКОЧНА ДАСКА ЗА РАСТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И РАДЊИ


Слайд 2

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС ПОВРАТАК ИСКУСТВА ИЗОЛОВАНОСТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ОГРАНИЧЕН ПРИСТУП МЕТОДАМА МОДЕРНОГ МЕНАЏМЕНТА ВИСОКА СТОПА ГАШЕЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ВЕЛИКЕ КОМПАНИЈЕ ИМАЈУ ЗНАЧАЈНО МЕЂУНАРОДНО ИСКУСТВО, ВРЕДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТЕ КОЈИ НИСУ ДОБРО ИЛИ СУ ЛОШЕ УПОТРЕБЉЕНИ


Слайд 3

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС ОДГОВОРИ ДОЗВОЛИТИ РАЗМЕНУ ИСКУСТАВА ИЗМЕЂУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ И ВЕЛИКИХ ПРЕДУЗЕЋА ПОДСТАЋИ ТРАНСФЕР ЗНАЊА И ИСКУСТАВА СТВОРИТИ ПОСЛОВНУ МРЕЖУ, СА ВЕЛИКОМ ПОКРИВЕНОШЋУ,ДИНАМИЧНУ И ДУГОТРАЈНУ


Слайд 4

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС ЦИЉЕВИ ПОВЕЋАТИ ПОСЛОВНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПРЕДУЗЕЋА ИЗМЕСТИТИ ДИРЕКТОРЕ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ИЗОЛОВАНОСТИ ТАКО ШТО ЋЕ ИМ СЕ ДОВЕСТИ ПОМОЋ СПОЉНИХ СТРУЧЊАКА КАО И КРОЗ РАД У МРЕЖИ СТИМУЛИСАТИ ДУХ ИНОВАЦИЈЕ И РАЗМЕНЕ ОМОГУЋИТИ РУКОВОДСТВУ АЛАТЕ ЗА АНАЛИЗИРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА, ПЛАНИРАЊЕ РАСТА ИСТИХ КАО И ЗА ОПТИМАЛНО РАЗМАТРАЊЕ РЕСУРСА КРЕИРАТИ УДРУЖИВАЊА-АЛИЈАНСЕ УНУТАР ПРЕДУЗЕЋА ПОВЕЋАТИ КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПОДСТАЋИ ДИНАМИКУ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА


Слайд 5

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС РЕЗУЛТАТИ ЗА УЧЕСНИКЕ РАСТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РУКОВОЂЕЊА У ПРАКСИ ПОВЕЋАЊЕ САМОПОУЗДАЊА РАЗВОЈ БИЛАНСНОГ УСПЕХА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА УМНОЖАВАЊЕ САРАДЊЕ УНУТАР ПРЕДУЗЕЋА ПОВЕЋАЊЕ РАЗМИШЉАЊА О СТРАТЕГИЈИ


Слайд 6

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС ПЛАТО ЈЕ МРЕЖА 8500 МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У 17 ЗЕМАЉА


Слайд 7

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС СРОДНЕ КОМПАНИЈЕ КОМПАНИЈЕ “ МАЈКЕ “ ОБЕЗБЕЂУЈУ ТРЕНЕРЕ ОНИ СУ ПРАТИОЦИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И РАДЊИ ПРАЋЕЊЕ НА КОЛЕКТИВНОМ АЛИ ИСТОВРЕМЕНО И НА ИНДИВИДУАЛНОМ НИВОУ РЕЦИПРОЧНО ОБОГАЋИВАЊЕ КРОЗ БОЉИ РАСТ ПОТРЕБА И НАЧИНА ПОСЛОВАЊА СВАКОГ ЧИНИОЦА


Слайд 8

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС СУСРЕТИ ТОКОМ ДВЕ ГОДИНЕ МЕСЕЧНИ ПОСЛОВНИ СУСРЕТИ КОЈЕ АНИМИРАЈУ КАДРОВИ ВЕЛИКИХ КОМПАНИЈА НА ТЕМЕ КОЈЕ ЋЕ ОДАБИРАТИ УЧЕСНИЦИ, А КОЈЕ ЋЕ ОБРАЂИВАТИ СТРУЧЊАЦИ ТРОМЕСЕЧНИ ПЛЕНАРНИ САСТАНЦИ НА ТЕМЕ ШИРЕГ СПЕКТРА КОЈЕ ОДАБИРАЈУ АНИМАТОРИ ПЛАТО-а ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ ПОСЛОВНИ ДАН


Слайд 9

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС РУКОВОДЕЋА НАЧЕЛА СУСРЕТА РАЗМЕНА ИСКУСТАВА ТЕМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА КОЛЕКТИВ ИНДИВИДУАЛИЗОВАНА ПОДРШКА СУЧЕЉАВАЊЕ ИДЕЈА ВЕЖБАЊА ИНТЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ


Слайд 10

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС ПРИМЕРИ ТЕМА КОЈЕ СЕ ОБРАЂУЈУ ПРИЛИКОМ СУСРЕТА ПОРЕЗИ ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДВИЂАЊА ПРОДАЈЕ ОСИГУРАЊЕ АНАЛИЗА РАЧУНА РЕКЛАМА ПРОМОЦИЈА ТЕХНИКЕ ПРОДАЈЕ СЕРТИФИКАТИ-СИГУРНОСТ И ЗДРАВЉЕ КАДРОВСКА ПОЛИТИКА УГОВОР О РАДУ


Слайд 11

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС ПРИМЕРИ ТЕМА КОЈИ СЕ ... ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ISO 9000/9001 HACCP СТРАТЕШКА АНАЛИЗА И ПЛАНИРАЊЕ РАД СА БАНКАМА ГОТОВИНСКИ ОБРТ И РАДНИ КАПИТАЛ ДУГОВИ/КРЕДИТИ-УПРАВЉАЊЕ ПРИСТУП ФИНАНСИЈАМА АКРЕДИТИВИ ЛИЧНА ЕФИКАСНОСТ


Слайд 12

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА ПРИОРИТЕТ ДАТ РАЗМЕНИ ИСКУСТАВА И ДИСКУСИЈАМА МЕЂУ ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ КРЕИРАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ГРУПА ОКО ТЕМА КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС ОРГАНИЗАЦИЈА СПЕЦИФИЧНИХ СУСРЕТА ПОДРШКЕ ПРОЈЕКТИМА ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ ЧЛАНОВА АКТИВНОСТ НА СЛОБОДНО ОДАБРАНЕ ТЕМЕ ОД СТРАНЕ ЧЛАНИЦА У ФУНКЦИЈИ ЊИХОВИХ ПРЕОКУПАЦИЈА И НА АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ


Слайд 13

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС ЧЛАНИЦЕ: ИСКЉУЧИВО ПРЕДУЗЕЋА АНГАЖМАН НА ПРОГРАМУ ОД 24 МЕСЕЦА СВЕ ИНДУСТРИЈСКЕ И ТРГОВИНСКЕ КОМПАНИЈЕ КОМПАНИЈЕ СА ПРОСЕКОМ ОД 3 ДО 80 ЗАПОСЛЕНИХ КОМПАНИЈЕ КОЈЕ ПОСЛУЈУ ДУЖЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ, НЕ МОГУ “START UP” КОМПАНИЈЕ ЧЛАНИЦЕ МОГУ ЖЕЛЕТИ ПРОДУЖЕТАК СВОГ УЧЕШЋА У АКТИВНОСТИМА ПЛАТО-а ПОСЛЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ПЕРИОДА ОД 2 ГОДИНЕ


Слайд 14

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС ПОДОБНА СУ ПРЕДУЗЕЋА КОЈА: ТРАЖЕ ПОМОЋ ДА ПОБЕДЕ ТЕШКОЋЕ ВЕЗАНЕ ЗА РАЗВОЈ СВОЈИХ АКТИВНОСТИ ЖЕЛЕ ДА ПОДЕЛЕ ИСКУСТВА СА ДРУГИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРОНАЂУ РЕШЕЊА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОБЛЕМЕ ЖЕЛЕ ДА РАЗВИЈУ СВОЈЕ КАПАЦИТЕТЕ У МЕНАЏМЕНТУ КАО И СВОЈЕ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕ ДА СЕ УКЉУЧЕ У РАД ЕКИПЕ


Слайд 15

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС СПОНЗОРСТВО ПОТРЕБА ЗА ЈАКОМ ЛОКАЛНОМ ПОДРШКОМ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ОВО ТЕЛО СЕ МОРА УКЉУЧИТИ И РЕАГОВАТИ


Слайд 16

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС ЧЛАНОВИ КРЕИРАТИ ГРУПЕ ПО 15 ОСОБА РПК СУБОТИЦА, ПОЖАРЕВАЦ, ПАНЧЕВО ОСИГУРАТИ ДА МОГУЋИ КОНКУРЕНТИ ПРИХВАТЕ ДА БУДУ ДЕО ИСТЕ ГРУПЕ


Слайд 17

ПЛАТО СРБИЈА-ПКС КОНТАКТИ: Плато Србија - пројектни тим ПКС АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ, главни координатор [email protected] tel: +381 11 3300 989 Вера Вељановски [email protected] Саша Николић [email protected]


×

HTML:

Ссылка: