'

Интернет трговија – пазар и решенија

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1 Интернет трговија – пазар и решенија


Слайд 1

2 Содржина Зошто интернет трговија? Светски и регионални трендови Интернет трговија во услови на рецесија Алтернативен маркетинг Потенцијал во Македонија Типови решенија Самостојна продавница Сервисна инфраструктура Споредбена анализа Искуства во Македонија Досегашен раст на пазарот Улогата на Трговски центар Очекувања за растот на пазарот и нови услуги Прашања и дискусија


Слайд 2

3 Зошто интернет трговија? Светски и регионални трендови Минимален пад на развиените пазари, во почетокот на рецесијата Сеуште во тек на рецесијата, растот продолжува со стапка од 10-20% годишно во развиените пазари (Forrester Research) Интернет трговијата се движи кон 10% од вкупна малопродажба во САД и ЕУ Позитивно регионално искуство е Хрватска, со приближно една милијарда евра обрт за 2009та Прогнозиран стабилен(10-20%) раст за следните пет години (Forrester research) “Најголем дел од растот во вупниот малопродажниот сектор во САД и ЕУ во наредните пет години ќе дојде преку Интернет” Forrester Research Vice President and Principal Analyst Sucharita Mulpuru.


Слайд 3

4 Зошто интернет трговија? Интернет трговија во рецесија Рецесијата дополнително ја потикнува интернет трговијата Купувачите имаат можност за поекономично купување Трговците работат со помал ризик и со намалени трошоци При тешки услови интернет трговијата е оптимално решение Comscore 2009


Слайд 4

5 Зошто интернет трговија? Интернет маркетинг Интернет трговијата идеално се надополнува со ефикасните методи на интернет маркетинг Директен пристап до целната група Алатки: социјални мрежи, рејтинг и коментари, Skype, Блог, Форум, SEO, платени огласи, итн. Придобивки: грижа за корисници, двонасочна комуникација, брза промоција, ниски трошоци, мерливи резултати, таргетирање Преку marketingcharts.com и Nielsen


Слайд 5

6 Зошто интернет трговија? Потенцијал во Македонија 52% од населението користи Интернет 500.000 членови на Facebook 1.200.000 платежни картички Воспоставена инфраструктура Кампања за промоција Започната е брза експанзија во насока на светските трендови


Слайд 6

7 Типови решенија Самостојна продавница Основно решение за интернет трговија Инвестиција: набавка на софтвер, интеграција со банка, огранизирање на логистика, креирање каталог. Оперативни трошоци: ИТ поддршка, хостирање, месечна такса за процесирање.


Слайд 7

8 Типови решенија Сервисна инфраструктура – Трговски центар Решение со интегрирани услуги и алатки за интернет трговија - виртуелен Трговски центар со посебни интернет продавници Инвестиција: креирање на каталог. Оперативни трошоци: месечна членарина.


Слайд 8

9 Типови решенија Споредбена анализа


Слайд 9

tc.mk cvekjara.tc.mk elektroelement.tc.mk vero.com Сервиси: администрација, испорака, процесирање трансакции, поддршка, сигурност, рекламации Nevada Technomarket Трговци Интернет купувачи nevada.tc.mk apple.tc.mk technomarket.com televizori.tc.mk belatehnika.com 10 Типови решенија Сервисна инфраструктура – концепт


Слайд 10

11 Искуства во Македонија Досегашен раст на пазарот Процесирање трансакции со MasterCard, март 2009та Појава на 3-4 интернет продавници, прва половина 2009та Појава на Трговски центар www.tc.mk, декември 2009та 31 отворени продавници на ТЦ, април 2010та, што е над 60% од бројот на интернет трговци во Македонија. Присутни: Сет компјутери, Бујото хоумцентар, Драмски театар, Леонидас, Невада, Култура и други. Кампања за развој и промоција на интернет трговијата помеѓу трговците и населението, со одличен почеток. Искуството е охрабрувачко, луѓето сакаат да купат на интернет, но потребна е понуда и стимулација!


Слайд 11

12 Искуства во Македонија Улогата на Трговски центар Со ефикасно решение за трговците, значително се забрзува нивниот влез во интернет трговијата Со квалитетен маркетинг го зголемува потенцијалниот промет на трговците. Се постигнува синергија во работењето. Активно водење на кампања за развој на пазарот и свеста на населението Овозможување врвни кориснички функционалности и услуга за посетителите Константен развој и прилагодување


Слайд 12

13 Искуства во Македонија Очекуван раст и новини на пазарот Сегашната ситуација е почеток на брза експанзија(за три месеци 31 продавница и десетина во подготовка на ТЦ) Со своите партнери(НЛБ Тутунска, Акота, Глобко логистик, Курир,...), Трговски центар е двигател на развојот Квалитативно подобрување на услугата и функционалностите: нови алатки, рафинирање на системот, поефикасна администрација, посилна промоција Проширување со нови вертикални сегменти за: хотелиерство, билети за настани, транспорт 2010та ќе биде година на отскок за македонскиот пазар. За една година надоместуваме децениско заостанување


Слайд 13

Прашања и дискусија ? Благодарност до: АППРМ Проект за градење капацитет за претприемништво базирано на знаење Сојуз на стопански комори


×

HTML:

Ссылка: