'

Фондові біржі та їх роль в світовій економіці

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Фондові біржі та їх роль в світовій економіці Виконала: студентка 17 групи, 3 курсу, 6503


Слайд 1

Фондова біржа є особливим посередником на ринку цінних паперів, виступаючи центром торгівлі ними. Іншими словами, фондова біржа – це ринок, який регулярно функціонує і на якому здійснюється торгівля цінними паперами. При цьому саме оформлення і передача цінних паперів провадяться за її межами.


Слайд 2

Фондова біржа виконує три основні функції: Посередницьку Індикативну Регулятивну


Слайд 3

Нью-Йоркська фондова біржа


Слайд 4

Нью-Йоркська фондова біржа Це найбільший вторинний ринок цінних паперів, де продаються і купуються 1500 акцій, майже 1000 корпоративних облігацій, близько 400 конвертованих облігацій і більше 200 конвертованих привілейованих облігацій.


Слайд 5

Лондонська фондова біржа


Слайд 6

Лондонська фондова біржа Концентрує понад 60% всіх операцій з цінними паперами в країні. Тут у біржових торгах беруть участь цінні папери близько 3000 компаній, більше 500 з яких – іноземні, причому 190 з них також пройшли лістинг і на Нью-Йоркській біржі.


Слайд 7

Глобальний ринок IPO, 1996-2010 роки Ліва колонка - сума залученого капіталу, права - кількість операцій IPO 


Слайд 8

Активність ринку IPO за регіонами, кількість операцій, %


Слайд 9

Активність ринку IPO за регіонами, сума залученого капіталу, %


Слайд 10

Роль фондових бірж Забезпечують стабільність у світі Є рушійною силою економічного розвитку Дають змогу вчасно відслідковувати процеси, які характеризують стан економіки та фінансової системи Забезпечує прискорення централізації капіталу і розширює межі використання тимчасово вільних коштів для фінансування господарств Підвищує мобільність акціонерного капіталу


Слайд 11

Список використаної літератури Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” (Відомості Верховної Ради України, 2006. - № 31, ст. 268). Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Закон України від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 490 с. Рубцов БД. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования. — М., 1996. Аналіз фондового ринку за січень 2009 року [Електронний ресурс]. – К.: НБУ, 6 с. – Режим доступу: <http://www. bank. gov.ua/ Publication/Analytical/ EOFR/EOFR_01_2009.pdf> Офіційний веб-сайт фондової біржі „Перша фондова торговельна система” [Електронний ресурс]  -  Режим доступу:   www.pfts.com Річний звіт ПФТС за 2008 р. [Електронний ресурс] – К.: ПФТС, 48 с. – Режим доступу: http://www.pfts.com/files/ file/files/year_reports/PFTS-2008_Ukr.pdf Річний звіт ПФТС за 2007 р. [Електронний ресурс] – К.: ПФТС, 48 с. – Режим доступу: http://www.pfts.com/files/file/files/year_reports/PFTS-2007_Ukr.pdf http://www.mmt.com.ua/ http://www.epravda.com.ua/markets


×

HTML:

Ссылка: