'

Профилактика на репродуктивното здраве

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Профилактика на репродуктивното здраве Д-р Мариела Даскалова лекар ембриолог


Слайд 1


Слайд 2

Данни от НСИ към 31.12.2010 г. Нужда от ин витро 5% от хората с репродуктивни проблеми - 23 942 Репродуктивни проблеми 15% от хората във фертилна възраст - 478 843 Хора във фертилна възраст 43% oт всички хора - 3 192 283 Население - 7 504 868


Слайд 3

Финансиране от здравната система Ин витро оплождане 3x5000 лв. Терапия 10% Диагностика 5% Профилактика 0%


Слайд 4

Основният въпрос на репродуктивната медицина у нас е: Как по-малко хора да стигат до ин витро оплождане!


Слайд 5

Репродуктивната медицина не е само асистирана репродукция Репродуктивната медицина изобщо не е асистирана репродукция Асистираната репродукция е само 5% от репродуктивната медицина


Слайд 6

Основните 95% от репродуктивното здраве са: Профилактика Навременна диагностика Адекватно лечение Грижа за репродуктивното здраве


Слайд 7


Слайд 8

Предложения от акция "Буркан" 2006 г. /неизпълнени/: Да се разработи стратегия за профилактика Да се въведе диагнозата мъжки стерилитет Да се открият кабинети по стерилитет Да се заплащат диагностични изследвания Да се включат часове по репродуктивно здраве


Слайд 9

Предложения от акция "Буркан" 2006 г. /изпълнени/: Оптимизиране на програмата ин витро Разширяване на обхвата до 2000 опита годишно Осигуряване на 3 цикъла на семейство Подобряване на финансирането Контрол и отчетност


Слайд 10

Предложения от акция "Буркан" 2006 г. /частично изпълнени/: Да се разработи медицински стандарт по репродуктивна медицина Вместо това държавата разработи стандарт по асистирана репродукция


Слайд 11

"Мъжкият стерилитет е обект не само на андрологията, а и на други специалности като ендокринология, имунология, клинична лаборатория. Затварянето на проблема в една специалност не дава възможност за усъвършенстване на подхода и прилагането на всички модерни постижения на медицината. Заместник Министър Д-р Емил Райнов"


Слайд 12

Профилактика на репродуктивното здраве, 22 – 25 октомври 2008 г., Пловдив Кръгла маса на тема "Изработване на стратегия за решаване на репродуктивни проблеми" С участието на МЗ, МТСП, НЗОК, БЛС, Фондация Искам бебе, Сдружение Зачатие, БАСРЗ, ИРЗ, БАН, пациенти


Слайд 13

Отговор от НСОПЛБ на покана за обучение по проблемите на репродуктивното здраве към БЛС: "Всякакви опити за реклама без знанието и разрешението на администратора са забранени!" "Споровете с екипа са забранени!"


Слайд 14

Какво не прави държавата: Не създава специалност андрология Не позволява на лекарите ембриолози да работят самостоятелно в репродуктивни центрове Не предприема мерки срещу незаконни медицински практики


Слайд 15


Слайд 16

Как ще помогнем за профилактика Интелектуален потенциал Доброволен труд Отговорен подход


Слайд 17

Какво искаме да постигнем "Аутрич" или активно издирване и профилактика на хората, които евентуално биха били засегнати от репродуктивни проблеми, преди да потърсят помощ


Слайд 18

"Никога не се съмнявайте, че малка група загрижени и мислещи граждани могат да променят света. Всъщност, това е единственият начин, по който светът се е променял." Маргарет Мийд


×

HTML:

Ссылка: