'

Профилактика на репродуктивното здраве

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Профилактика на репродуктивното здраве Д-р Мариела Даскалова лекар ембриолог


Slide 1


Slide 2

Данни от НСИ към 31.12.2010 г. Нужда от ин витро 5% от хората с репродуктивни проблеми - 23 942 Репродуктивни проблеми 15% от хората във фертилна възраст - 478 843 Хора във фертилна възраст 43% oт всички хора - 3 192 283 Население - 7 504 868


Slide 3

Финансиране от здравната система Ин витро оплождане 3x5000 лв. Терапия 10% Диагностика 5% Профилактика 0%


Slide 4

Основният въпрос на репродуктивната медицина у нас е: Как по-малко хора да стигат до ин витро оплождане!


Slide 5

Репродуктивната медицина не е само асистирана репродукция Репродуктивната медицина изобщо не е асистирана репродукция Асистираната репродукция е само 5% от репродуктивната медицина


Slide 6

Основните 95% от репродуктивното здраве са: Профилактика Навременна диагностика Адекватно лечение Грижа за репродуктивното здраве


Slide 7


Slide 8

Предложения от акция "Буркан" 2006 г. /неизпълнени/: Да се разработи стратегия за профилактика Да се въведе диагнозата мъжки стерилитет Да се открият кабинети по стерилитет Да се заплащат диагностични изследвания Да се включат часове по репродуктивно здраве


Slide 9

Предложения от акция "Буркан" 2006 г. /изпълнени/: Оптимизиране на програмата ин витро Разширяване на обхвата до 2000 опита годишно Осигуряване на 3 цикъла на семейство Подобряване на финансирането Контрол и отчетност


Slide 10

Предложения от акция "Буркан" 2006 г. /частично изпълнени/: Да се разработи медицински стандарт по репродуктивна медицина Вместо това държавата разработи стандарт по асистирана репродукция


Slide 11

"Мъжкият стерилитет е обект не само на андрологията, а и на други специалности като ендокринология, имунология, клинична лаборатория. Затварянето на проблема в една специалност не дава възможност за усъвършенстване на подхода и прилагането на всички модерни постижения на медицината. Заместник Министър Д-р Емил Райнов"


Slide 12

Профилактика на репродуктивното здраве, 22 – 25 октомври 2008 г., Пловдив Кръгла маса на тема "Изработване на стратегия за решаване на репродуктивни проблеми" С участието на МЗ, МТСП, НЗОК, БЛС, Фондация Искам бебе, Сдружение Зачатие, БАСРЗ, ИРЗ, БАН, пациенти


Slide 13

Отговор от НСОПЛБ на покана за обучение по проблемите на репродуктивното здраве към БЛС: "Всякакви опити за реклама без знанието и разрешението на администратора са забранени!" "Споровете с екипа са забранени!"


Slide 14

Какво не прави държавата: Не създава специалност андрология Не позволява на лекарите ембриолози да работят самостоятелно в репродуктивни центрове Не предприема мерки срещу незаконни медицински практики


Slide 15


Slide 16

Как ще помогнем за профилактика Интелектуален потенциал Доброволен труд Отговорен подход


Slide 17

Какво искаме да постигнем "Аутрич" или активно издирване и профилактика на хората, които евентуално биха били засегнати от репродуктивни проблеми, преди да потърсят помощ


Slide 18

"Никога не се съмнявайте, че малка група загрижени и мислещи граждани могат да променят света. Всъщност, това е единственият начин, по който светът се е променял." Маргарет Мийд


×

HTML:

Ссылка: