'

Київ тепер і колись

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Київ тепер і колись До дня Києва


Слайд 1

Захарченко М.М. Киев теперь и прежде. Репринтне видання 1888 року. Місцезнаходження: Відділ літератури з питань архітектури і мистецтв


Слайд 2


Слайд 3

Т.Доценко, М.Лябах, О.Парамонов КИЇВ. Мандрівка стародавнім містом. К., Київський дім, 1988. – 56с. іл. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури


Слайд 4

Боровський Я.Є. Походження Києва. Історіографічний нарис. – Наукова думка, 1981. Монографія присвячена актуальній і важливій проблемі походження Київа у вітчизняній історії. Автор вперше подає монографічний огляд вітчизняної історіографії про походження Києва (XVIII – XX ст.), відзначає значні досягнення радянських істориків у вивченні цієї проблеми, залучує маловідомі писемні джерела для її вирішення. Для істориків, археологів та всіх, хто цікавиться історією нашої Батьківщини. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури


Слайд 5

Ивакин Г.Ю. Киев в XIII-XV веках. – Киев: Наукова думка, 1982. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури СагайдакМ.А. Великий город Ярослава – Киев: Наукова думка, 1982.


Слайд 6

Килиевич С.Р. На горе Старо-киевской. – Киев, “Наукова думка”, 1982 На основании письменных и археологических источников рассказывается, что собой представлял «град Кия» V-VIII века на Старокиевской горе, каким был центр политической и административной жизни древнего Киева IX-XIII вв. – его детинец – кремль. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури


Слайд 7

Толочко П.П. Древний Киев. – Киев: Наукова думка, 1976. Телегин Д.Я.. Там, где вырос Киев. – Киев: Наукова думка, 1982. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури


Слайд 8

Київ. Історіографічний огляд. /А.В.Кудрицький. – Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1982. Григор'єв Г.П.. У старому Києві. – Радянський письменник, 1961. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури


Слайд 9

Рибаков М.О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. –К.: “Кий”, 1997. – 374 с. Збірник історіографічно-краєзнавчих та культурологічних нарисів про Київ. Для широкого кола читачів. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури


Слайд 10

Доценко Т., Лябах М. Київ і околиці Києва. – К:Київський дім, 1998. Малаков Д.В. Прибуткові будинкі Києва. –К.: “Кий”, 2008. Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв


Слайд 11

Ковалинский В.В. Меценаты Киева . –К.: “Кий”, 1998. – 528 с. Сборник историко-краеведческих очерков о Киеве. Для массового читателя. Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв


Слайд 12

Мироненко О.К. Андріївська церква. (Історико-архітектурний нарис) 2-е видання. –К.: “Будівельник”, 1975. – 56 с. Андріївська церква в Києві – одна з рідкісних споруд архітектури, живопису та скульптури XVIII ст. В популярній формі автор розповідає про видатних російських зодчих Б.Растреллі, І.Мічурина, про епоху, в яку вони творили і особливості архітектурного стилю бароко, історію будівництва, про багатьох майстрів та народних умільців, які створили цю чудову споруду. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури


Слайд 13

Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв Збірка книжок про монастирі Києва


Слайд 14

Малаков Д.В. Архітектор Городецький. –К.:Кий, 1999. – 240 с. Книга про видатного українського зодчего. Для широкого кола читачів. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури


Слайд 15

Друг О.М.,Малаков Д.В. Особняки Києва. – К:Кий, 2004. Хрещатик. Культурний путівник –К.: Амадей, 1997. – 159 с. Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв


Слайд 16

Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. – К.: Видавництво “АртЕк”, 2003. – 136 с.: іл. Корпорація Укрреставрація: на межі тисячоліть Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв


Слайд 17

Звід пам'яток історії та культури України: Енцикл. вид. : У 28 т. /Голов. ред. В.Соломій та ін. – К.: Голов. ред. Заводу пам'яток історії та культури при видавництві “Укр. енциклопедія”, 1999. - 608 с. Єрофалов-Пилипчук Б.Л. Архітектура імперського Києва. – К.: А.С.С.Н.Д.ІТІАМ, 2000. – 192 с..: 55іл. Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв


Слайд 18

Івашко Ю. Будинки Києва з елементами готики. Дослідження історії та архітектури. –К.:Гопак, 2004. – 240 с. В науковій праці досліджується історія будівництва та архітектури житлових будинків з елементами готики, побудованих в Києві в другій половині ХІХ – початку ХХ століть. Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв


Слайд 19

Івашко Ю. Модерн в архітектурі Києва. –К.:Гопак, 2007. – 240 с.: іл. В книзі аналізуються витоки модерну як стильового явища в архітектурі і мистецтві Європи, Росії, України, виявлені особливості і різновиди модерну в різних країнах, показано відмінності між школами модерну в Україні. Місцезнаходження: Відділу літератури з питань архітектури і мистецтв


Слайд 20

Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури


Слайд 21

Килессо С.К. Київ архітектурний. Фотоальбом – Київ: “Будівельник”, 1987. Київ. Особливі міста України. Фотоальбом. – Видавництво “УНІТЕКС” Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури


Слайд 22

Київ: Фотоальбом. – К.: Мистецтво, 1991. – 239 с. Київ. Що? Де? Як?: Фотоальбом. – К.: Мистецтво, 1980. Місцезнаходження: Абонемент навчальної літератури


×

HTML:

Ссылка: