'

Българите – начин на живот 2011

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Българите – начин на живот 2011 Правилата на новия живот ... в криза


Slide 1

Frugality


Slide 2

Спестовност


Slide 3

Икономичност


Slide 4

5 Supersize vs. Superskinny


Slide 5

6


Slide 6

7


Slide 7

Икономичност Как я прилагаха българите през 2010г.?


Slide 8

Lifestyle карта на българските потребители 9


Slide 9

Сегментация на потребителите. АКТИВНИ 10 Амбициозни и успяващи Отворени към света Висок социален статус Имат самочувствие на успели хора Зачитат семейни и родови ценности Най-висок дял на високо образование Сравнително млади и действени Живеят в големи градове


Slide 10

Сегментация на потребителите. АКТИВНИ 11


Slide 11

Сегментация на потребителите. ДОВОЛНИ Спокойни и целенасочени Доволни от постиженията си Сравнително висок социален статус Държат на семейството и страната си Липса на особена амбиция 12


Slide 12

Сегментация на потребителите. ДОВОЛНИ 13


Slide 13

Неудовлетворени от статуса си Високо социално положение Липса на ценности - дом, семейство, род Най-млада група - средна възраст 33 години Сегментация на потребителите. БЕЗРАЗЛИЧНИ 14


Slide 14

Сегментация на потребителите. БЕЗРАЗЛИЧНИ 15


Slide 15

Лишени от амбиция и приемащи света за даденост Практични и осигуряващи си комфорт Среден социален статус Абсолютната среда - без ясно изразен характер Сегментация на потребителите. ПАСИВНИ 16


Slide 16

Сегментация на потребителите. ПАСИВНИ 17


Slide 17

Патриархалност Силна родова принадлежност Нисък социален статус Силно изразено желание за познаване на света и технологиите Отворени към новото Ограничени възможности Оптимисти за бъдещето Сегментация на потребителите. ПОЗИТИВНИ 18


Slide 18

Сегментация на потребителите. ПОЗИТИВНИ 19


Slide 19

Заключени за света и обърнати изключително към семейството Нисък социален статус Най-възрастна група Живеят предимно в селата Преобладава основното образование Покупките за дома са изключение Сегментация на потребителите. ЗАТВОРЕНИ 20


Slide 20

Сегментация на потребителите. ЗАТВОРЕНИ 21


Slide 21

Липса на интерес към света Много нисък социален статус Липса на постоянно платена работа Значителна част представители на малцинствата; маргинални групи Живеене на момента, ден за ден Липса на желание за промяна Сегментация на потребителите. НЕПРИЕМАЩИ 22


Slide 22

Сегментация на потребителите. НЕПРИЕМАЩИ 23


Slide 23

Lifestyle карта на българските потребители 24


Slide 24

Влияние на кризата 25


Slide 25

Влияние на кризата 26 Активни Затворени


Slide 26

Парите са скъпи 27


Slide 27

Парите са скъпи 28


Slide 28

И се харчат трудно 29


Slide 29

Има приплъзване надолу на доходите на различните сегменти… 30 Всички Активни Безразлични Доволни Пасивни Позитивни Неприемащи Затворени % ‘08 ‘09 ‘10 до 600 лв. 600-1500 лв. над 1500 лв.


Slide 30

…което води до качествени промени в поведението 31


Slide 31

32


Slide 32

Тенденции


Slide 33

Интернет е вече естествена част от живота 34 Приложения в интернет (ползвани последния месец) – пазаруване по интернет


Slide 34

Интернет е вече естествена част от живота 35 Интернет (ползвал последния месец) - интернет


Slide 35

Повече време вкъщи 36 Свободно време през последната седмица – дребни поправки вкъщи или по колата


Slide 36

Повече време вкъщи 37 Свободно време през последната седмица – занимание с хоби


Slide 37

Здравословност 38 Грижа за себе си – консумирам здравословни храни


Slide 38

Здравословност 39 Грижа за себе си – спазвам режим на хранене Грижа за себе си – спазвам диета


Slide 39

Здравословност 40 Грижа за себе си – избягвам мазни храни Грижа за себе си – избягвам тестени храни


Slide 40

Здравословност? 41 Консумация на напитки последната седмица – газирани безалкохолни напитки


Slide 41

Намаляване на малките луксове 42 Консумация на напитки последната седмица – газирани безалкохолни напитки


Slide 42

Преговор с елементи на бъдеще


Slide 43

Много изследвания… Много точни географски карти Много добро познаване на взаимодействието между различните фронтове и релефа Как се случва прогнозата за времето? v


Slide 44

Можем да помогнем и конкретно на вашите прогнози Имаме огромен масив от три годишни данни Твърдения Нагласи Потребление


Slide 45

От утре… ГОДИШЕН ДОКЛАД за начина на живот и потребителското поведение ПРОДУКТОВА КАТЕГОРИЯ ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГНОЗА за ключови пазарни тенденции КАТЕГОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛИ ФАКТОРИ ЗА ПРОМЯНА ДОПЪЛНИТЕЛНИ АНАЛИТИЧНИ ДОКЛАДИ Персонализирани аналитични доклади


Slide 46

Българите – начин на живот 2011 Единственият цялостен lifestyle анализ на българските потребители


×

HTML:

Ссылка: