'

Сив ли е животът ни…

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Сив ли е животът ни…


Slide 1

…или само така изглежда.


Slide 2

Търсим ли красота …


Slide 3

… и къде я намираме.


Slide 4

Т у К


Slide 5

В изгрева…


Slide 6

… и в залеза.


Slide 7

В майчината обич…


Slide 8

… и усмивката на дете.


Slide 9

В малкото цвете,


Slide 10

в прекрасна картина...


Slide 11

…капката роса … снежинката под микроскоп. в


Slide 12

Красота в приятелството!


Slide 13

В любимата книга!


Slide 14

А щастието…


Slide 15

…е в красотата, и тя ще спаси света.


Slide 16

Щастието е в забавлението.


Slide 17

Щастието е в изкачения висок връх.


Slide 18

Щастието е в успеха.


Slide 19

В посетените нови места.


Slide 20

В отделеното време за


Slide 21

В отдиха след дълъг ден.


Slide 22


Slide 23

Щастието е в децата ни, те са нашето бъдеще.


Slide 24

Да погледнеш в бъдещето…


Slide 25

… и да се усмихнеш.


Slide 26

Подбрал и подредил: Б.Йорданова Картини и снимки от интернет


×

HTML:

Ссылка: