'

Карнавал в гората

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Карнавал в гората Леда Милева


Слайд 1

Как започна? Есента боядиса листата на брезата.


Слайд 2

После ветровете - през лятото спали - се разбудиха и надуха кавали.


Слайд 3

Те свиреха тъй весело, че листата се засмяха и заиграха.


Слайд 4

Песента на кавалите беше звънка, а дръжката на всяко листо е тънка!


Слайд 5

Листата се отрониха и политнаха с ветровете.


Слайд 6

- Какво ще правим, кажете? - питаха листата на брезата.


Слайд 7

- Ду-ду-ду-у-у! - пищяха ветровете с кавали. - Не сте ли разбрали?


Слайд 8

Днес ще има голям карнавал.


Слайд 9

Вижте върбите - позлатили са си косите.


Слайд 10

Вижте младия бук - облякъл червен ямурлук.


Слайд 11

Дори шипката си е наметнала шал.


Слайд 12

Да вървим! Карнавал, карнавал!


Слайд 13

Тъй свиреха ветровете.


Слайд 14

А листата на брезата се въртяха, танцуваха, летяха.


Слайд 15

И кой би ги спрял? Бяха канени на карнавал.


Слайд 16

Автор: Мая Владимирова Михайлова ОУ ”Н. Петрини” Гр. Ямбол e-mail: maya_mih@mail.bg


×

HTML:

Ссылка: