'

Карнавал в гората

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Карнавал в гората Леда Милева


Slide 1

Как започна? Есента боядиса листата на брезата.


Slide 2

После ветровете - през лятото спали - се разбудиха и надуха кавали.


Slide 3

Те свиреха тъй весело, че листата се засмяха и заиграха.


Slide 4

Песента на кавалите беше звънка, а дръжката на всяко листо е тънка!


Slide 5

Листата се отрониха и политнаха с ветровете.


Slide 6

- Какво ще правим, кажете? - питаха листата на брезата.


Slide 7

- Ду-ду-ду-у-у! - пищяха ветровете с кавали. - Не сте ли разбрали?


Slide 8

Днес ще има голям карнавал.


Slide 9

Вижте върбите - позлатили са си косите.


Slide 10

Вижте младия бук - облякъл червен ямурлук.


Slide 11

Дори шипката си е наметнала шал.


Slide 12

Да вървим! Карнавал, карнавал!


Slide 13

Тъй свиреха ветровете.


Slide 14

А листата на брезата се въртяха, танцуваха, летяха.


Slide 15

И кой би ги спрял? Бяха канени на карнавал.


Slide 16

Автор: Мая Владимирова Михайлова ОУ ”Н. Петрини” Гр. Ямбол e-mail: maya_mih@mail.bg


×

HTML:

Ссылка: