'

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА”

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА” 6Plus4u


Slide 1

Доц. д-р стефан дражев кабинет 510, 660-480 Водещ преподавател 2 Personal Web Site: sd.bultima.net/SteDra2


Slide 2

Социални мрежи и Интернет


Slide 3

Електронни комуникации – с какво да започнем?! mymail@gmail.com


Slide 4

След регистрация в Google – много нови и безплатни възможности Calendar - не един, а няколко:  един личен и няколко публични...


Slide 5

След регистрация в Google – много нови и безплатни възможности Documents – Всички докс on-line


Slide 6

След регистрация в Google – много нови и безплатни възможности Maps – Картите на Гугъл


Slide 7

След регистрация в Google – много нови и безплатни възможности Alerts - получаване на информация на вашия електронен адрес по предварително зададени ключови думи…


Slide 8

След регистрация в Google – много нови и безплатни възможности Scholar – търсене на информация за статии, изследвания... по предварително зададени ключови думи…


Slide 9

След регистрация в Google – много нови и безплатни възможности


Slide 10

След регистрация в Google – много нови и безплатни възможности Google Web Toolkit Google App Engine


Slide 11

Системи за кратки съобщения или какво е Twitter?!


Slide 12

Nomee? Интеграция на комуникациите


Slide 13

Ваше е-издателство: issuu


Slide 14

И още толкова много ВЪЗМОЖНОСТИ...


Slide 15

Вашият сайт: http://1styearinfo.pbworks.com/


Slide 16

НАШИТЕ САЙТОВЕ? НАШАТА ВИРТУАЛНА СРЕДА STEDRANET.NING.COM Както и http://logman.tech.officelive.com 17


Slide 17

Q/A ВЪПРОСИ? Посете stedranet.ning.com


×

HTML:

Ссылка: