'

УПРАВЛЕНИЕ НА БЛОГ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе УПРАВЛЕНИЕ НА БЛОГ От таблото за управление можем да управляваме и да влизаме във всички наши блогове, да създаваме нови теми и др.


Slide 1

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе УПРАВЛЕНИЕ НА БЛОГ 2. Кликнете върху нова публикация От таблото за управление можем да управляваме и да влизаме във всички наши блогове, да създаваме нови теми и др.


Slide 2

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе УПРАВЛЕНИЕ НА БЛОГ 2. Кликнете върху нова публикация 3. С този бутон можем да редактираме предишните публикации От таблото за управление можем да управляваме и да влизаме във всички наши блогове, да създаваме нови теми и др.


Slide 3

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ В ПОЛУЧЕР 1. Изберете желания текст, например този…


Slide 4

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 1. Изберете желания текст, например този… 2. Кликнете върху бутона СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ В ПОЛУЧЕР


Slide 5

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 1. Отиваме в google, отваряме желаната страница, копираме адреса 2. Връщаме се в публикацията СЪЗДАВАНЕ НА ЛИНК


Slide 6

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 3. Избираме желания текст, примерно този… 1. Отиваме в google, отваряме желаната страница, копираме адреса 2. Връщаме се в публикацията СЪЗДАВАНЕ НА ЛИНК


Slide 7

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 3. Избираме желания текст, примерно този… 4. Кликваме върху бутона 1. Отиваме в google, отваряме желаната страница, копираме адреса 2. Връщаме се в публикацията СЪЗДАВАНЕ НА ЛИНК


Slide 8

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 3. Избираме желания текст, примерно този… 4. Кликваме върху бутона 5. Отварясе нов прозорец . В него поставяме адреса на желаната от нас страница. 1. Отиваме в google, отваряме желаната страница, копираме адреса 2. Връщаме се в публикацията СЪЗДАВАНЕ НА ЛИНК


Slide 9

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 3. Избираме желания текст, примерно този… 4. Кликваме върху бутона 5. Отварясе нов прозорец . В него поставяме адреса на желаната от нас страница. 6. Кликваме върху ОК 1. Отиваме в google, отваряме желаната страница, копираме адреса 2. Връщаме се в публикацията СЪЗДАВАНЕ НА ЛИНК


×

HTML:

Ссылка: