'

ТЪРСЯТ СЕ КОМИТИ!

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ТЪРСЯТ СЕ КОМИТИ! ...ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ ЕДНА ИДЕЯ, НА КОЯТО Й Е ДОШЛО ВРЕМЕТО!


Slide 1

BULGARIA – DREAM AREA!


Slide 2

КАКЪВ НИ Е ПРОБЛЕМЪТ?!


Slide 3

“Времето е в нас и ние сме във времето...”


Slide 4

КАКВО Е ВРЕМЕТО?!


Slide 5

СТИГАТ ЛИ 45 ГОДИНИ?!


Slide 6

А 450?!


Slide 7

... В БОЙ ЗА СВОБОДА... ТЕ СЪЩО СА МОЖЕЛИ ДА ИМАТ ИЗВИНЕНИЕ...


Slide 8

КАКВО Е КОМИТА?! На латински език "комит" (comes, мн. ч. comites) означава буквално "спътник", "последовател". Тази форма търпи много изменения според езика на народите, възприели титлата в своята държавна и обществена организация. В немския език се е утвърдила формата "граф" (Graf)[1], равнозначна на френската comte[2] и английската count[3].


Slide 9

КАКВО Е TED?


Slide 10

КАКВО Е TED?


Slide 11

TED В БЪЛГАРИЯ?!


Slide 12

ЗАЩО СЕ ТЪРСЯТ КОМИТИ?!


Slide 13

TED В БЪЛГАРИЯ?! ЗАЩО? НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА!!!


Slide 14

TED В БЪЛГАРИЯ?! КОГА? 21-ви МАРТ 2010


Slide 15

TED В БЪЛГАРИЯ?! КЪДЕ?


Slide 16

TED В БЪЛГАРИЯ?! КОЙ?


Slide 17

TED В БЪЛГАРИЯ?! КАК?


Slide 18

TED В БЪЛГАРИЯ?! НАИСТИНА ЛИ?


Slide 19

TED В БЪЛГАРИЯ?! НАИСТИНА! www.komiTED.org


×

HTML:

Ссылка: